Zgłoś uwagi

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643).

Poseł Andrzej Szlachta:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 643.

    Celem wprowadzonych lub modyfikowanych przepisów jest wdrażanie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych wzorowanego, jak już pan minister powiedział, na rozwiązaniach stosowanych już od 20 lat w Estonii. W projekcie zaproponowano dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach, bez możliwości ich łączenia.

    Wariant pierwszy wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego. Jest to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Wariant drugi wprowadza specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwia szybsze rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania. Oba warianty mają charakter proinwestycyjny, a tym samym wspierający wzrost gospodarczy.

    Projekt ustawy adresowany jest do grupy przedsiębiorców, która ma słabszą pozycję konkurencyjną i mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji. Są to podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a które chcą realizować proinwestycyjną strategię rozwoju w szczególności poprzez wzrost zatrudnienia oraz systematycznie ponoszone nakłady inwestycyjne.

    Przedsiębiorstwa te ze względu na brak powiązań kapitałowych napotykają na barierę dostępu do finansowania. Według badań OECD co trzeciemu polskiemu podmiotowi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie udaje się pozyskać potrzebnego finansowania dłużnego. Nie mogą one, jak w przypadku podmiotów prowadzących działalność w grupach kapitałowych, uzyskać finansowania od spółek powiązanych czy pozyskać gwarancji od spółek z grupy w zakresie uzyskania takiego finansowania od podmiotów sektora bankowego.

    Omawiany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w pięciu aktach prawnych: ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o rachunkowości i ustawie - Kodeks karny skarbowy.

    Jeżeli chodzi o ustawę o podatku CIT, nowy przepis umożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej wybór opodatkowania ryczałtem. Szczególne zasady opodatkowania ryczałtem oznaczają znaczną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania. Zaproponowane zmiany zapewniają opodatkowanie rezerw i odpisów aktualizujących u podatników, którzy zakończyli opodatkowanie ryczałtem. Projekt zmian w podatku CIT przewiduje cztery podstawy opodatkowania: dochód z tytułu podzielonego zysku, dochód z tytułu ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z tytułu zmiany wartości majątku oraz dochód z tytułu zysku netto.

    W ustawie o podatku PIT zachowane zostanie opodatkowanie podatkiem od dochodów od osób prawnych w momencie wypłaty zysku przez spółkę oraz podatkiem od dochodów osób fizycznych z tytułu odpowiadającego rodzajowi dokonanej przez spółkę wypłaty, np. dywidendy, odsetek, wynagrodzenia. W ustawie o rachunkowości wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w ramach sprawozdania finansowego o wszystkich dochodach z tytułu ukrytych zysków. W ustawie - Ordynacja podatkowa projekt przewiduje zmiany w zakresie regulującym przedstawienie zobowiązania podatkowego. W ustawie - Kodeks karny skarbowy projekt przewiduje odpowiedzialność karnoskarbową podatnika, który nie składa spółce oświadczenia albo składa je po terminie.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy w dalszych pracach legislacyjnych. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.