Zgłoś uwagi

Poseł Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2020 roku.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 318) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 498).

Poseł Joanna Borowiak:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie informacji o działalności rzecznika praw dziecka za 2019 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Informacja zawarta jest w druku nr 318.

    Rzecznik praw dziecka w świetle zapisów ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w konstytucji, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Szczególną opieką i pomocą otacza dzieci z niepełnosprawnościami. Upowszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony.

    Od 14 grudnia 2018 r. służbę rzecznika praw dziecka pełni pan Mikołaj Pawlak. Informacja o działaniach pana rzecznika stanowi rzeczowy i merytorycznie wartościowy dokument obrazujący wielość podjętych działań we wszystkich obszarach jego pracy, pochylanie się nad problemami, jakie dotykają dzieci i młodzież, ogromne zaangażowanie. Dokument składa się z dwóch części. Część I zbudowana jest z siedmiu rozdziałów, zawiera opis zadań rzecznika praw dziecka, prezentację działalności w sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących nieletnich, opis działalności dziecięcego telefonu zaufania, spraw obszaru edukacji i wychowania, spraw socjalnych, społecznych i administracyjnych, spraw z aspektem międzynarodowym oraz działań służących upowszechnianiu praw dziecka i ich ochrony. Część II to uwagi o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce w 2019 r.

    Na podkreślenie zasługuje osobiste zaangażowanie pana rzecznika w postępowania przed sądem w sprawach dotyczących obrony interesów dzieci i współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości. I tak dla przykładu liczba przystąpień sądowych rzecznika praw dziecka w 2019 r. to 242. Sprawy sądowe z udziałem dzieci, wymagające ochrony ich praw, zgłaszane w 2019 r. dotyczyły w szczególności: prawa do wychowania w rodzinie, prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki i prawa do ochrony przed przemocą.

    Rzecznik praw dziecka prowadził w 2019 r. ok. 2 tys. nowych spraw i ponad 1400 spraw z lat poprzednich. 1345 spraw zostało zakończonych.

    Ważnym aspektem działań rzecznika praw dziecka w 2019 r. był dziecięcy telefon zaufania, pozwalający na realizację spraw o charakterze interwencyjnym w czasie rzeczywistym. W 2019 r. odnotowano ponad 23,5 tys. zgłoszeń, w tym ponad 3,8 tys. spraw interwencyjnych i ponad 19,5 tys. tzw. spraw zaufania. Przyznacie państwo, że te liczby są naprawdę imponujące.

    Szczególnie istotna zdaje się działalność rzecznika praw dziecka w sprawach z aspektem międzynarodowym, których w 2019 r. zgłoszono 617. W obszarze uwag o przestrzeganiu praw dziecka należy odnotować, iż rok 2019 był czasem znaczącego wpływu skarg i wniosków w sprawach indywidualnych. Wywnioskowano z nich najważniejsze problemy i uwagi dotyczące przestrzegania praw dziecka w Polsce.

    Rzecznik praw dziecka pozytywnie odnotował, ocenił rozszerzenie przepisów dotyczących wsparcia finansowego udzielanego przez państwo rodzinom w ramach programu ˝Rodzina 500+˝ na wszystkie dzieci, bez kryterium dochodowego. Zauważył również pozytywny wpływ programu na poprawę stanu finansowego rodzin, a przez to - realizację prawa dzieci do godziwych warunków bytowych.

    Pragnę podziękować panu rzecznikowi za wielość podejmowanych działań nakierowanych na dobro dziecka, a także wieloaspektową i wielowymiarową ochronę praw najmłodszych.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Należy zauważyć merytoryczny, rzeczowy wymiar oraz wysoką jakość przedłożonego Wysokiemu Sejmowi dokumentu. To, co się w nim znalazło, stanowi kwintesencję działań. ˝Punkt widzenia dziecka. Wszyscy go kiedyś znali, ale oddaliliśmy się od niego tak bardzo, że trudno nam znowu do niego powrócić˝ - to motto, które wprowadza w treść informacji. Z lektury dokumentu i obserwacji prowadzonych działań pana rzecznika wynika, że rzecznik praw dziecka owego punku widzenia dziecka nie traci z oczu, a to dobrze wróży na dalsze lata służby na rzecz najmłodszych i w obronie ich praw.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia informację o działalności rzecznika praw dziecka za 2019 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
324
Liczba głosów: 41
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.