Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Mariusz Trepka, Joanna Borowiak i Lidia Burzyńska - Zapytanie z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Posłowie Mariusz Trepka, Joanna Borowiak i Lidia Burzyńska - PiS w sprawie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
561 wyświetleń
0

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mariusz Trepka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich, które odtąd mają być dobrowolnymi społecznymi organizacjami mieszkańców wsi, aktywnie działającymi na rzecz środowisk wiejskich. Koło może zostać założone przez 10 osób i musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa nadaje prostą osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia, np. w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa. Konkretny program Prawa i Sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich to 3 tys. zł wsparcia na start dla każdego koła, a dla największych nawet 5 tys. zł. To także ulgi podatkowe i uproszczona księgowość. Koła otrzymują bezpłatną pomoc prawną w gminie bądź w powiatowym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opiekun będzie pomagał w sprawach formalnych, będzie prosta i szybka rejestracja. Istniejące koła będą mogły działać dalej na dotychczasowych zasadach lub wejść do nowego systemu. To naprawdę konkretny program, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość dba o interesy zwykłych ludzi, nie tylko tych u władzy i z wielkich miast.

    Przy tej okazji chciałbym pozdrowić wszystkie panie z kół gospodyń wiejskich, które w tej chwili przygotowują się do przeglądów stołów bożonarodzeniowych i będą przedstawiały swoje potrawy.

    Szanowny Panie Ministrze! Pragnę zapytać: Jakiej pomocy ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą spodziewać się koła gospodyń? Do kiedy koła mogą składać wnioski o dofinansowanie? Dziękuję.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę podziękować za to pytanie. Ono jest istotne zarówno dla kół gospodyń wiejskich, jak również dla wyjaśnienia społeczeństwu idei tej ustawy. Niestety, z przykrością to muszę stwierdzić, docierają do mnie również informacje z różnych województw o dezinformacji dotyczącej kół gospodyń wiejskich, szerzonej głównie przez działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy straszą koła gospodyń, że jeżeli się zarejestrują pod rządami tej ustawy, to urząd skarbowy je złupi, będą płaciły podatki. Jest to może akt desperacji, a może wstydu, że przez tyle lat partia, która deklarowała się jako partia wiejska, partia wspierająca przemiany na wsi, takiego rewolucyjnego rozwiązania nie wprowadziła. Rzeczywiście, tak jak pan poseł powiedział, jest to ustawa, która przede wszystkim nadaje osobowość prawną kołom gospodyń wiejskich, czyli to, czego koła nie miały pod rządami ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

    Dzisiaj mamy - przepraszam za dygresję - dzień 13 grudnia. Dla Polski jest to data symboliczna, data tragiczna. Przypomnę, że ustawa, która regulowała do tej pory, że koła gospodyń wiejskich podlegają kółkom rolniczym, została przyjęta właśnie w stanie wojennym, w październiku 1982 r. To jest również naprawianie błędów historii.

    Ustawa również sankcjonuje cały stan zastany dotyczący kół gospodyń wiejskich. Nie zmusza nikogo do niczego. Koła istniejące do tej pory, powstałe pod rządami poprzedniej ustawy mogą dalej istnieć, jeżeli członkinie czy członkowie, bo mężczyźni również do kół mogą należeć, podejmą taką decyzję. Jeżeli w jednej wsi występowały do tej pory różne koła gospodyń wiejskich, to na zasadzie praw nabytych mogą one również funkcjonować w takiej liczbie, w jakiej funkcjonowały, czyli będzie ich tyle, ile jest, ile będzie chciało zarejestrować się pod rządami nowej ustawy.

    Jeśli chodzi o tworzenie nowych kół w tych miejscowościach, w których nie było do tej pory kół gospodyń wiejskich, to oczywiście chcemy, żeby było jedno koło, żeby nie tworzyć sztucznych podziałów wsi. Koło ma być instytucją, organizacją integrującą mieszkańców wsi, a nie dzielącą np. ze względu na ambicje lokalnych liderów albo w celu uzyskania dodatkowej pomocy ze względu na podział.

    Proces rejestrowania kół odbywa się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i muszę powiedzieć, że przez tych kilkanaście ostatnich dni odbywa się to w sposób rytmiczny. Zdaję sobie sprawę, że zarówno decyzje dotychczasowych kół, które chciałyby się zarejestrować, jak również zebranie się mieszkanek tych miejscowości, w których kół do tej pory nie było, to pewnego rodzaju proces. Spodziewam się, że to będzie trwało, może nawet miesiącami. To tworzenie organizacji nie dzieje się natychmiast, przez takie strzelenie palcami. To wymaga pewnego przemyślenia, ale to się dzieje.

    Proszę państwa, według danych z wczoraj 458 istniejących kół gospodyń wiejskich zgłosiło się do rejestracji. I to, co szczególnie ważne: w miejscowościach, gdzie do tej pory kół nie było, powstało 600 nowych kół, które zgłosiły się do rejestracji. A więc 1058 kół uczestniczy w tej chwili w procesie rejestracji. (Oklaski) To pokazuje, że ci wszyscy, którzy mówili, że to jest humbug, że to jest coś sztucznego, tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość na potrzeby wyborów, nie mieli racji. Jest duże zapotrzebowanie.

    W kolejnych tygodniach, jeszcze w grudniu, w styczniu i w lutym przyszłego roku, ten proces będzie trwał. Są oczywiście pewne problemy interpretacyjne i byłbym tym pierwszym, który... Zresztą złożyłem taką deklarację, że jeżeli w ciągu kilku miesięcy pojawią się trudniejsze do interpretowania przepisy tej ustawy, to zgłosimy nowelizację, ale tak to się dzieje. Tworzymy całkowicie nowe rozwiązania prawne, które dopiero w praktyce będą weryfikowane. Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła specjalną stronę, gdzie zamieszczone są odpowiedzi na pytania zadawane przez panie, które przyszły się rejestrować, przez pełnomocników powiatowych, którzy mają zapewnić pomoc. Tam jest wyjaśnienie dotyczące zasady uproszczonej rachunkowości, jak również tego, że koła nie płacą podatków, jeżeli jest to przeznaczone na działalność statutową koła, że panie, które do tej pory funkcjonowały w jakichś kołach, mogą w nich pozostać, a także zasady: jedno koło - jedna wieś w przypadku tych miejscowości, w których do tej pory kół nie było. Natomiast tam gdzie istniały koła - ponoć szczególnie na południu Polski są bardzo długie miejscowości, na tyle długie, że te koła częściowo się dzieliły, ze względu na teren miejscowości - tam stan zastany szanujemy, honorujemy i te działaczki, te panie, które chcą realizować swoje aspiracje życiowe, prowadzić wiele wspaniałych, cudownych działań związanych z kulturą i zdrowiem, stylem życia, tradycjami kulinarnymi i każdych innych, mogą to realizować. Ta ustawa znakomicie to wszystko ułatwia.

    Przede wszystkim koła przestają być petentem u kogokolwiek, stają się podmiotem prawnym, również te, które miały już osobowość prawną w postaci stowarzyszenia, bo część kół uwolniła się od dyktatu kółek rolniczych i stworzyła stowarzyszenia. To prawo pozostaje. Te stowarzyszenia tylko zgłaszają się do rejestracji. (Dzwonek) Nie potrzebują one już w tym momencie nowej osobowości prawnej, tylko zgłaszają się do rejestracji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rzeczywiście ustawa o wsparciu finansowym dla kół gospodyń wiejskich, jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, kobiet gospodarnych i wspaniałych, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co zresztą potwierdził przed chwilką pan minister. Prosta osobowość prawna otwiera drogę do pozyskiwania środków finansowych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministerstwa rozwoju, samorządów gminnych, środków krajowych i europejskich.

    Rzeczywiście także i do mnie docierają sygnały o dezinformacji, o czym też pan minister wspomniał, w związku z czym chciałabym zapytać pana ministra, poprosić o odpowiedź na pytanie: Jakie są szczegółowe obowiązki pełnomocników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zajmują się sprawami kół gospodyń wiejskich?

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Pani Poseł! Tak, ta dezinformacja ma miejsce, wspominałem o tym, dlatego precyzyjne działania biur powiatowych mają przede wszystkim pomóc w rozeznaniu się w meandrach ustawy. Ci pełnomocnicy, którzy są przeszkoleni zarówno przez agencję restrukturyzacji i modernizacji, swoją macierzystą organizację, jak również przez ministerstwa, odpowiadają paniom i pomagają im, są pewnego rodzaju przewodnikami czy opiekunami procesu. Najpierw, jeżeli koło jest tworzone od nowa, informują, w jaki sposób przygotować statut. To dotyczy każdej organizacji. Tutaj też nie ma jakichś szczególnych utrudnień, ponieważ jest statut wzorcowy, w jaki sposób przeprowadzić zebranie założycielskie, jak wypełnić dokumenty - nie jest to szczególnie skomplikowane, ale również w tej materii ten pełnomocnik powiatowy udzieli informacji - w jaki sposób je złożyć, żeby uzyskać rejestrację, w jaki sposób również kontaktować się z urzędem skarbowym w przypadku tej uproszczonej rachunkowości, którą Ministerstwo Finansów zaproponowało. A więc ten pełnomocnik jest osobą przyjazną, życzliwą, której zadaniem jest pomaganie każdemu, każdej grupie, która zgłasza się i oczekuje pomocy.

    Również wspomniał pan poseł wcześniej o uprawnieniach dla kół gospodyń. Jeżeli chodzi o tę grupę założycielską, również tę grupę, która już będzie funkcjonowała w przyszłości jako władze koła, to jeżeli ma istotne problemy prawne ze zrozumieniem przepisów zarówno tych dotyczących ustawy powołującej, jak i przepisów skarbowych, przepisów związanych z prowadzeniem działalności czy innych, uzyskuje bezpłatną pomoc prawną. A więc chodzi o to, żeby nie było bariery w zakresie zrozumienia tych przepisów.

    Jest pewnego rodzaju problem, który będzie może wymagał wyjaśnienia przez ministra finansów. Okazuje się, że niektóre banki - rozszerzam pytanie - traktują działalność kół gospodyń jako działalność gospodarczą i oczekują za prowadzenie konta opłaty miesięcznej. To jest jakieś nieporozumienie. Jest to organizacja społeczna działająca na rzecz społeczności lokalnych i jako taka powinna korzystać z bezpłatnego prowadzenia konta. Ja tę sprawę zasygnalizuję Ministerstwu Finansów - zresztą jestem przekonany, że pani minister Czerwińska już o tym doskonale wie - po to, żeby również wyjaśnić te wątpliwości zgłaszane ze strony banków.

    Również chcemy rozszerzyć akcję informacyjną. Nie będzie to tylko sama agencja. Ona w tej chwili ma wiele innych spraw związanych z płatnościami, z pieniędzmi, jeżeli chodzi o suszę. Natomiast chcemy również bardzo silnie włączyć w to ośrodki doradztwa rolniczego (Dzwonek) w związku z tą pomocą, podpowiedzią dla wszystkich pań na wsi. Chcę bardzo serdecznie je pozdrowić. Wszystkiego dobrego. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.