Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Anna Wasilewska - Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Oświadczenie poselskie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
779 wyświetleń
0

Oświadczenia.

Poseł Anna Wasilewska:

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, dlatego też chcę przekazać kilka informacji o innowacyjnych działaniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wobec osób studiujących z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

    W ostatnich latach coraz więcej osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu podejmuje naukę na uczelniach wyższych. Choć historia autyzmu sięga pierwszej połowy lat 40. ubiegłego wieku, to pojawienie się możliwości uzyskania diagnozy przypada na rok 1980, jeśli chodzi o autyzm dziecięcy, zaś jeśli chodzi o zespół Aspergera - na rok 1994.

    Zaburzenia ze spektrum autyzmu w świetle współczesnej wiedzy zawierają szeroki zakres przypadków o zróżnicowanym natężeniu poszczególnych objawów. Do tych ostatnich zalicza się deficyty społeczno-komunikacyjne. Z danych Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wynika, że z roku na rok studentów z tym typem zaburzeń przybywa. W roku akademickim 2012/2013 w biurze oficjalnie zarejestrowanych było trzech studentów, a w roku obecnym, 2017/2018, jest ich 20. Liczba ta będzie dalej wzrastać, gdyż diagnozowanie jest obecnie powszechne. Jednak nie wszyscy studenci z autyzmem zgłaszają się do biura i rejestrują.

    Osoby ze spektrum autyzmu w systemie szkolnictwa niższego objęte są różnymi formami wsparcia i na edukację otrzymują największą subwencję oświatową. Studiującym osobom ze spektrum autyzmu o wysoko rozwiniętych zdolnościach poznawczych przeszkadzają trudności w relacjach społecznych, w komunikacji. Nie mogą one korzystać ze swego potencjału edukacyjnego, bez adekwatnego wsparcia wypadają z kolejnych etapów edukacyjnych. Oryginalność myślenia i podejścia do różnych zagadnień i wyjątkowe zdolności, pasja, szczegółowa wiedza, łatwość podejmowania długotrwałego wysiłku powodują, że osoby autystyczne przy odpowiednim wsparciu mogą rozwijać swój potencjał naukowy i akademicki. Ich uzdolnienia mogą stać się zapleczem rozwoju w wielu dyscyplinach naukowych. Potrzebne jest im tylko środowisko, które potrafi rozwijać ich talenty i tolerować ich odmienność.

    Od 2011 r. ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada konieczność wspierania studiujących na polskich uczelniach osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badań naukowych. Uczelnia otrzymuje na ten cel dotacje. Każda niepełnosprawność ma swoją specyfikę, dla której potrzebne są odpowiednie rozwiązania, i takie musi zapewnić uczelnia.

    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pomaga studentom z diagnozą autyzmu. Podejmuje szereg inicjatyw związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat autyzmu wśród studentów i pracowników, dostrzegając potencjał uczelni w tworzeniu środowiska akademickiego przyjaznego osobom z autyzmem. Prowadzone są szkolenia dla pracowników, warsztaty, akcje, kampanie światopoglądowe, pokazy filmowe, spotkania i wykłady dla studentów przybliżające specyfikę funkcjonowania sensorycznego osób z autyzmem.

    Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej, a także doceniając potencjał studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych od 1 października 2017 r. uruchomiło stanowisko koordynatora wsparcia edukacyjnego studentów z autyzmem. Do obowiązków tej osoby należy m.in. pomoc w odpowiedniej organizacji toku nauki i zaliczeń, organizowanie spotkań, mediacje, współpraca z asystentami osób z autyzmem. Usługa ta prowadzona jest jako innowacyjne i pionierskie rozwiązanie na skalę ogólnopolską. Po kilkumiesięcznej działalności można stwierdzić, że usługa ta jest potrzebna i są studenci, którzy stale korzystają z tego wsparcia.

    W marcu zawiązała się grupa studentów ze spektrum autyzmu, która zaczęła się regularnie spotykać. Jest to kolejne novum, bowiem z reguły takie osoby funkcjonują przy ośrodkach terapeutycznych. Ta grupa studencka wybiera się w czerwcu 2018 r. do Krakowa na konferencję dedykowaną funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu. W kwietniu mamy obowiązek mówić o autyzmie, o tolerancji i wszyscy powinniśmy być świadomi, jak dużo osób innych (Dzwonek) jest wokół nas, ale wszyscy są bardzo ważni i wyjątkowi. Autyzm nie jest chorobą, to inny odbiór rzeczywistości. My to musimy wiedzieć i pomagać osobom autystycznym, aby w codziennym życiu, nauce i pracy zawodowej funkcjonowały tak jak wszyscy inni. Badania mówią, że gdyby nie osoby z autyzmem...

    Wicemarszałek Beata Mazurek:

    Pani poseł, proszę kończyć.

    Poseł Anna Wasilewska

    ...nie byłoby Doliny Krzemowej w USA. Bardzo dziękuję, pani marszałek.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
307
Liczba głosów: 26
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.