Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyposażeniu morskim

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
225 wyświetleń
0

Stenogram

26. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 951).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projektu ustawy o wyposażeniu morskim. Projekt ustawy o wyposażeniu morskim ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyposażenia morskiego.

    W stosunku do poprzednich regulacji nie dokonuje się zbyt wielu zmian. Proponowane zmiany związane są przede wszystkim z nowymi rozwiązaniami w sektorze nadzoru rynku wyposażenia morskiego, z których wynika m.in. potrzeba skodyfikowania obowiązków podmiotów gospodarczych, modyfikacja przepisów regulujących sytuacje, w których dopuszczalne są odstępstwa od wymagań.

    Istotną zmianą jest zasygnalizowanie uprawnienia dla Komisji Europejskiej do określenia wymagań dotyczących wyposażenia morskiego w aktach wykonawczych. Dotychczas wymagania te zawarte były w załączniku do dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Ustawa ściśle określa kryteria, jakie powinny spełniać jednostki notyfikowane do przeprowadzania oceny oraz podtrzymuje obowiązek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do przeprowadzania kontroli tych jednostek co najmniej raz na 2 lata.

    Pozostawiono bez zmian dotychczasowy sposób oznakowania wyposażenia morskiego, a jedynie umieszczono wzór znaków w projekcie samej ustawy. W ustawie przedstawiono obowiązki producenta dotyczące przede wszystkim sporządzenia dokumentacji technicznej wyposażenia morskiego, przeprowadzenia procedury oceny zgodności, sporządzenia deklaracji zgodności Unii Europejskiej oraz naniesienia na wyposażeniu morskim znaku zgodności.

    Procedowany projekt za nieprzestrzeganie przepisów określonych ustawą przewiduje wprowadzenie kar administracyjnych nakładanych w drodze decyzji. W projekcie ustawy określono sposoby obliczania kary, jej maksymalną wysokość, a także termin jej zapłaty. Unormowano również problematykę przedawnienia kary. Ważne jest to, że z zakresu tej ustawy wyłączone są jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej, a jej przepisy stosuje się wyłącznie do pozostałych statków Unii Europejskiej.

    Bardzo cieszy mnie to, że projekt ustawy skonsultowano z ponad 20 podmiotami, których uwagi częściowo zostały w projekcie uwzględnione. W związku z koniecznością dopasowania przepisów polskich do prawa europejskiego Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.