Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
248 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 459 i 874).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

    Omawiany projekt ustawy jest wypełnieniem powinności Polski wynikających z jej przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Zawarte w nim zapisy regulują kwestię utworzenia oraz prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którego powstania wymagają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Rejestr ten gromadził będzie dane przedsiębiorców transportu drogowego oraz będzie połączony z krajowymi rejestrami przedsiębiorców transportu drogowego innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego zadaniem będzie ułatwienie dostępu do aktualnych danych przedsiębiorców transportu drogowego, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze poprzez eliminację nieuczciwych przedsiębiorców. Budowa nowego, ogólnego rejestru oparta będzie na już istniejącym rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz ewidencjach prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Przewiduje się, że będzie on zawierał ewidencję przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, ewidencję poważnych naruszeń oraz ewidencję osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Zapisy procedowanego projektu ustawy szczegółowo określają dane zawarte w każdej z wymienionych ewidencji.

    Omawiane regulacje zakładają również wprowadzenie zróżnicowanego dostępu do danych zawartych w krajowym rejestrze w zależności od tego, w której ewidencji się one znajdują. Dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie wykonywania zawodu, z wyjątkiem daty i miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania, będą jawne, zaś dane z dwóch pozostałych ewidencji będą udostępnione jedynie upoważnionym organom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po ówczesnym złożeniu stosownego wniosku w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

    Utworzenie oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wiąże się z wysokimi kosztami. Jest to jednak rozwiązanie, którego wprowadzenie ma na celu zwiększenie możliwości nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy.

    Mając na uwadze pozytywne aspekty funkcjonowania takiego rejestru oraz że do jego utworzenia zobowiązani jesteśmy wieloma unijnymi dyrektywami, Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.