Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
218 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druki nr 804 i 857).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

    Omawiany projekt ustawy jest spełnieniem oczekiwań środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zapisy tego projektu przewidują umożliwienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego opiekunom, którzy w związku ze śmiercią swoich podopiecznych utracili prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

    Rozwiązanie proponowane przez wnioskodawców jest właściwe z wielu względów. Przede wszystkim jest częściową rekompensatą dla osób, które ze względu na konieczność podjęcia stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi bądź zależnymi stają przed przymusem przerwania aktywności zawodowej. Dzięki proponowanej regulacji taka forma aktywności w zakresie możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego będzie traktowana na równi z aktywnością zawodową. Dodatkowym argumentem za przyjęciem omawianego projektu jest fakt, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Szacuje się, iż w 2030 r. powyżej 20% ludzi w Polsce będzie w wieku emerytalnym. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że coraz więcej osób będzie zależnych od swoich rodzin oraz coraz więcej osób przejmie rolę opiekuna w miejsce pracy zawodowej. Proponowane regulacje wychodzą naprzeciw temu, zmniejszając po części negatywne oddziaływanie charakteru starzejącego się społeczeństwa.

    Mimo szeregu pozytywów nie ulega wątpliwości, że zaproponowane przepisy nie stanowią całościowego rozwiązania obecnej sytuacji. Przyjęte kryteria dotyczące umożliwienia opiekunom uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego nie uwzględniają wszystkich możliwych przyczyn, z których powodu może nastać konieczność zaprzestania sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną lub zależną. Przyjmuję więc proponowane regulacje za dobrą zmianę i obietnicę na przyszłość dalszej owocnej pracy rządu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.