Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


638 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Andrzej Matusiewicz - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy