Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 20:25Poseł Ewa Kozanecka - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 15:33Poseł Bernadeta Krynicka - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie wykorzystywania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 11:37Poseł Wojciech Wilk - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie wykorzystywania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 11:28
Poseł Paweł Pudłowski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 12:32Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 12:21Poseł Wojciech Buczak - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 12:49Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 13:03Poseł Andrzej Maciejewski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 18:07