Poseł Maciej Masłowski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 3 godz. temuPoseł Wojciech Buczak - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 3 godz. temu


Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 3 godz. temuPoseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 6 godz. temuPoseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 4 godz. temuPoseł Jan Mosiński - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 6 godz. temuPoseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl 5 godz. temu