Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-22 13:26Poseł Paweł Suski - Wystąpienie z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-22 10:27Jacek Kurzępa - wystąpienie z 23 czerwca 2016 r.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F) Informacja Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich pani Kristaliny Georgiewy na temat średniookresowego przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz kształtu nowej perspektywy finansowej na okres po roku 2020. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-23 10:39Poseł Marek Jakubiak - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-08 15:31Poseł Anna Zalewska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-23 08:25
Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-22 19:28Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-23 08:02