Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego


949 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 09 czerwca 2016 roku.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 09 czerwca 2016 roku.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 14 września 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Pierwsze...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Pierwsze...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Malik - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy