Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


413 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy