Wybrane tagi:


KONFERENCJA PRASOWA

Od ponad roku obserwujemy polityczną działalność rządu PiS nakierowaną na centralizację państwa, zawłaszczanie wolności obywatelskich i ubezwłasnowolnienie samorządów. Wielu z nas to dostrzega i wielu nie godzi się na takie zarządzanie państwem. Dlatego też dzisiejszą konferencję prasową w moim biurze poselskim poświęciłam w całości tej kwestii. Wspólnie z towarzyszącą... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-19 00:26Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 14:47Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 11:20SPOTKANIE Z CYKLU „SAMORZĄD OBYWATELSKI” W SUWAŁKACH

Spora grupa mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny wzięła dziś udział w spotkaniu z cyklu #ObywatelskiePodlaskie, którego byłam współorganizatorem. Towarzyszyli mi moi koledzy z ław poselskich Robert Tyszkiewicz i Tomasz Cimoszewicz a także wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz. Wśród prezentowanych przez nas tematów znalazły się przygotowania do wyborów... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-24 00:18Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 10:33Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 12:35Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 11:16Poseł Anna Wasilewska - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 18:21Poseł Anna Wasilewska - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 18:03