Wybrane tagi:


Poseł Łukasz Rzepecki - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 11:40Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2017 roku.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-09 15:35Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-23 07:57Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 17:04Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-20 11:49Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stopnia realizacji "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023" (z perspektywą do 2025 r.) oraz planowanych w nim zmian Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-16 17:35Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 19 lipca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład "Grupy Amber Gold" Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-07-19 12:48Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 19:12Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 18 maja 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-05-18 12:39Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 06 lipca 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stosunku rządu do kwestii upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na polskich obywatelach przez zbrodniarzy z OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz reakcji polskich władz na szerzenie się zbrodniczej ideologii banderowskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-07-06 10:33