Wybrane tagi:


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 14:53Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 20:39Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 20:41Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-22 13:26Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 14:18Poseł Wojciech Murdzek - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 08:20Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 11:35Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 19:48Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 15:23Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 19 lipca 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-07-19 19:05