Wybrane tagi:


Poseł Łukasz Rzepecki - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 11:40Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 18:36Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem" Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 19:57Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-29 17:29Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-20 11:39Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 16:47Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-09 21:55Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 21 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-21 13:56Poseł Artur Dunin - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-15 17:46Poseł Agnieszka Hanajczyk - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-15 12:03