Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
467 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 505).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Minister spraw wewnętrznych pan Mariusz Błaszczak w swoim sprawozdaniu z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przedstawił informację, że w 2015 r. do ministra właściwego do spraw wewnętrznych wpłynęło łącznie 667 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce. Ze sprawozdania wynika, że 410 spraw zakończono decyzją pozytywną. Najwięcej zezwoleń wydano dla nieruchomości znajdujących się w województwach mazowieckim oraz zachodniopomorskim. Najczęstszymi nabywcami byli obywatele Ukrainy i Białorusi. W sprawozdaniu ministerstwa znalazła się również istotna informacja, że liczba wydanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców od 5 lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

    Podobnie jak w latach poprzednich źródłem informacji o nabytych przez cudzoziemców nieruchomościach są dla ministra spraw wewnętrznych i administracji wypisy aktów notarialnych przesyłane przez notariuszy. Nadal jednak w ministerstwie odnotowuje się przypadki naruszenia terminowości tego obowiązku. Mimo zmniejszającej się liczby uchybień w tej kwestii nadal problem ten istnieje na dużą skalę, dlatego też niezbędna była w tej sprawie interwencja ministra sprawiedliwości. Jak podkreślił w swoim sprawozdaniu minister spraw wewnętrznych, konieczne jest kontynuowanie prac dotyczących zmian w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, polegających m.in. na nakładaniu kar administracyjnych na notariuszy za każdorazowe uchybienie obowiązkowi określonemu w art. 8a ust. 1 ustawy. Mam nadzieję, że konieczne regulacje uniemożliwią lub chociażby utrudnią notariuszom łamanie prawa.

    Z danych przedstawionych przez pana ministra Błaszczaka wynika, że największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co jest zjawiskiem pozytywnym, biorąc pod uwagę fakt, że żyjący na stałe i pracujący w Polsce obcokrajowcy pochodzą z naszego kręgu kulturowego. Powoduje to łatwość w adaptacji i akceptacji społecznej nowych właścicieli nieruchomości.

    Najważniejszą kwestią w moim przekonaniu, która wynika z informacji przedstawionej przez ministra spraw wewnętrznych, są wymagające doprecyzowania rozporządzenia, a może i zmiany w ustawach zapewniające właściwe przekazywanie przez sądy i notariuszy dokumentów dotyczących nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, akcji i udziałów.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni w pełni popiera podjęte w ministerstwie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy Prawo o notariacie. W związku z wyczerpującymi i przejrzystymi informacjami, które uzyskaliśmy ze sprawozdania ministra spraw wewnętrznych pana Mariusza Błaszczaka z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Koło Poselskie Wolni i Solidarni zagłosuje za przyjęciem sprawozdania w całości. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.