Zgłoś uwagi

Sebastian Skuza - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 641).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wraz z projektem ustawy budżetowej Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Główne rozwiązania zawarte w omawianym projekcie dotyczą mrożenia wynagrodzeń w budżecie państwa na 2021 r. W państwowych jednostkach budżetowych, w tym w ministerstwach i urzędach, przewiduje się, co do zasady, utrzymanie wynagrodzeń na poziomie roku obecnego. W związku z tym w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2021 zawarto przepisy zamrażające wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych oraz organach, o których mowa w art. 139 ustawy o finansach publicznych, tj. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunale Konstytucyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy i Instytucie Pamięci Narodowej. Ponadto, mając na względzie zasadę sprawiedliwości społecznej, proponuje się utrzymanie na poziomie roku 2020 m.in. wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, w tym w stanie spoczynku, oraz maksymalnych wynagrodzeń osób wymienionych w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz osób zatrudnionych w podmiotach podlegających pod przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

    W projekcie zawarte są też regulacje, które zmieniają zasady dotyczące nagród o charakterze uznaniowym. W roku 2021 proponuje się w miejsce planowanego, tworzonego funduszu nagród wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych utrzymanie możliwości przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowanie wyłącznie ze środków na wynagrodzenia, które nie zostały wydatkowane z przyczyn obiektywnych, jak np. pozostawanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych, czy też z wakatów. Działania te przyczynią się do ograniczenia wzrostu wydatków budżetu państwa.

    Przewiduje się również utrzymanie podstawy naliczenia funduszy socjalnych na poziomie analogicznym do tego z roku bieżącego, poziomie podstawy naliczenia z roku 2018, i te rozwiązania dotyczyłyby nauczycieli, emerytów i rencistów żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin, jak również pracowników cywilnych, w odniesieniu do naliczenia których jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

    Kolejnym elementem proponowanej ustawy okołobudżetowej jest umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. Chciałem tu tylko wskazać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w tym samym roku, czyli w 2019 r., dokonał wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej, tak że te środki zostały uzupełnione.

    W projekcie ustawy uwzględniono również przepisy nadające prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do tworzenia nowej rezerwy celowej z blokad środków budżetowych w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym, w tym np. suszy, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku.

    Ponadto w roku 2021, analogicznie do roku 2020, planowane jest przekazanie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej ok. 0,5 mld podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki. Działania te umożliwią kontynuację programu ˝Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza˝.

    W projekcie zawarto również przepis umożliwiający umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze przedstawione przepisy, zwracam się do Wysokiej Izby o uchwalenie proponowanych rozwiązań. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.