Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
302 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Głównym celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie uregulowań mających pomóc w ujednoliceniu funkcjonowania systemu oświaty. Na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące zlikwidowania sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. W dotychczasowej formule sprawdzian ten stanowił dla uczniów niepotrzebne źródło stresu, a dla państwa - duże koszty związane z jego organizacją. Sprawdzian, w przeciwieństwie do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, nie był kryterium rekrutacyjnym na wyższy, gimnazjalny etap edukacji.

    Niezwykle cieszy mnie zmiana w ustawie dotycząca części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowa regulacja umożliwi absolwentom szkół ponadgimnazjalnych wniesienie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego od wyniku weryfikacji sumy punktów zdobytych w części pisemnej. Wcześniej nie było to możliwe i budziło poczucie niesprawiedliwości u uczniów mających wątpliwości co do prawidłowego obliczenia wyniku.

    W ustawie uregulowane zostaną również kwestie dotyczące rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, które dotychczas budziły wiele kontrowersji.

    Zmiany w ustawie w szerokim zakresie dotykają kwestii uczniów niepełnosprawnych. W zgodzie z nowelizacją ustawy nie tylko zapewnia się im podręczniki i pomoce edukacyjne, ale także reguluje się sprawy zakupu odpowiedniego sprzętu pomocnego w codziennej edukacji uczniów niepełnosprawnych. Nowela ustawy wprowadza możliwość dotacji do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

    Bardzo ważną zmianą proponowaną w rządowym projekcie ustawy jest doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych. Szkoły często wpisywane były w sposób chaotyczny, co powodowało szereg nadużyć w otrzymywaniu dotacji. Projekt ustawy zakłada uregulowanie tych kwestii, co jest niezwykle istotne, ponieważ niejednoznaczne przepisy pozwalały na obchodzenie prawa przez niektóre podmioty niepubliczne, na czym traciły uczciwie prowadzone placówki.

    Ustawa wprowadza zmiany uwzględniające uwagi wnoszone przez Najwyższą Izbę Kontroli, a także regionalne izby obrachunkowe, dotyczące uszczegółowienia i ujednolicenia przepisów dotyczących dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie przepisy te ze względu na swoją ogólnikowość powodują liczne wątpliwości interpretacyjne i sprawiają, że są one różnie stosowane w skali kraju. To również jest zmiana od dawna postulowana i oczekiwana przez prowadzących takie placówki.

    Bardzo pozytywnie oceniamy zmiany w ustawie dotyczące uczniów powracających z zagranicy. Ustawa wprowadza ułatwienia dla młodych Polaków wracających z emigracji, m.in nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, co bez wątpienia ułatwi odnalezienie się młodych ludzi w ojczyźnie.

    Są to zmiany godne, więc Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.