Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
281 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 448 i 522).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Głównym celem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci było finansowe wsparcie polskich rodzin mających na utrzymaniu dzieci do 18. roku życia. Jak wskazuje jednak projektodawca ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. ustawa nie przesądza w wyraźny sposób o stosunku wprowadzonego świadczenia wychowawczego do obowiązku alimentacyjnego. Brak regulacji w tej kwestii może doprowadzić do rozbieżności w orzecznictwie sądów rodzinnych przy ustalaniu wysokości alimentów.

    Podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowe świadczenie wychowawcze zostało wprowadzone jako świadczenie dodatkowe, finansowane ze środków publicznych, mające na celu poprawę sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci. Nie powinno więc mieć ono wpływu na wymiar alimentacyjnego zobowiązania rodziców wobec dzieci. Wyraźne wskazanie więc, że świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego, jest moim zdaniem konieczne.

    Zasadne jest również wprowadzenie regulacji odnoszącej się do relacji wysokości wyznaczanych alimentów i pozostałych świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, przysługujących rodzicom lub opiekunom dzieci, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zgadzam się z uzasadnieniem wnioskodawcy odwołującym się do tożsamego charakteru wymienionych świadczeń ze świadczeniem wychowawczym.

    Jako pozytywne oceniam także propozycje projektodawcy dotyczące wprowadzenia zmian ustawowych odnoszących się do zwolnienia spod egzekucji z rachunku bankowego środków niepodlegających egzekucji na podstawie art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Uchwalenie wnioskowanych regulacji zarówno w Kodeksie postępowania cywilnego, jak i w Prawie bankowym będzie dla rodzin dłużników zabezpieczeniem uzyskanych z tytułu przedmiotowych świadczeń środków finansowych znajdujących się na ich rachunkach bankowych.

    W związku z powyższym w imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni wnoszę o dalsze procedowanie tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.