Zgłoś uwagi

Poseł Rafał Adamczyk - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druki nr 260 i 540).

Poseł Rafał Adamczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Panie i Panowie! System powiadamiania ratunkowego, o którym tutaj mówimy, jest systemem krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, a jego celem, celem tej zmiany powinna być poprawa dostępności powiadamiania ratunkowego. To, czy tak będzie, zostanie zapewne zweryfikowane w praktyce w przypadku przyjęcia tej ustawy.

    Szanowni Państwo! Ustawa sama w sobie ma wiele aspektów, które są pozytywne i są pozytywnie odbierane przez poszczególnych pracowników centrum powiadamiania ratunkowego, z którym klub Lewicy przeprowadzał rozmowy przed posiedzeniami poszczególnych komisji. Jedną z kluczowych i pozytywnych zmian jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego przez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera. Niestety zostały wprowadzone limity. One zapewne mogą docelowo ograniczać awans poszczególnych pracowników, a należy zwrócić uwagę na to, że w każdym z centrów jest kilkadziesiąt procent wakatów, stanowisk nieobsadzonych przez pracowników.

    Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, w celu zachowania jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne m.in. przy przyjętym modelu zastępowalności systemu powiadamiania ratunkowego, niezbędne jest utworzenie w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, którego głównym zadaniem będzie utrzymanie ciągłości działania i rozwój systemu teleinformatycznego, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników systemu powiadamiania ratunkowego oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych. Niepokojącym faktem jest na pewno wzrost o ponad 200% limitu wydatków na powiadamianie ratunkowe. Miejmy nadzieję, że te pieniądze będą skierowane bezpośrednio do centrów ratunkowych.

    Projekt zawiera również regulacje dotyczące obowiązku odbycia szkolenia podstawowego przez operatora numerów alarmowych przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych oraz przewiduje regulacje w zakresie doskonalenia zawodowego operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów, koordynatorów-trenerów, zastępców kierownika. Same szkolenia będą prowadzone przez wykładowców i instruktorów, którzy będą musieli spełnić określone w regulacji wymagania. Niestety w przedstawionym projekcie ustawy z tej grupy wykładowców i instruktorów wykreślono osoby z doświadczeniem w dysponowaniu i zarządzaniu działaniami ratowniczymi w Państwowej Straży Pożarnej oraz strefą bezpieczeństwa publicznego, m.in. w Policji.

    Szanowni Państwo! Założone regulacje umożliwią wszystkim obywatelom, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, korzystanie z udostępnionej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej aplikacji mobilnej Alarm 112. Tutaj użytkownicy zwracają szczególną uwagę na to, żeby sama aplikacja była bardziej intuicyjna, pracownicy również zwracają na to uwagę, i na to, żeby szczególnie dużo uwagi poświęcić aspektowi związanemu z osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Pewne elementy, które ta aplikacja zawiera, nie są dla nich zrozumiałe, ponieważ w większości te osoby, osoby głuche, nie posługują się językiem polskim w piśmie i w mowie.

    Szanowni Państwo! Sama zmiana ustawy jest dobrym krokiem i pewnie to nie będzie pierwszy etap, nie raz ją jeszcze zmienimy. Klub Lewicy tę zmianę, propozycję rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego poprze. Dziękuję uprzejmie.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.