Zgłoś uwagi

Senator Ewa Matecka - Wystąpienie z dnia 30 września 2020 roku.

Ustawa o Funduszu Medycznym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
31 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Ewa Matecka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie ochrony zdrowia i wsparcie działań poprawiających zdrowie i życie obywateli Rzeczypospolitej jest dzisiaj konieczne, jest oczekiwane. Ale propozycja utworzenia Funduszu Medycznego, który ma spełnić ten cel i zapewnić dodatkowe – jak zapewniają nas autorzy tego projektu – źródła finansowania ochrony zdrowia ze środków państwowego funduszu celowego budzi wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o przedłożoną Wysokiemu Senatowi ustawę. Wątpliwości te pozwalają podejrzewać, że ta ustawa, w tym kształcie, ma charakter bardziej iluzoryczny niż pragmatyczny. A już na pewno wątpliwe wydaje się realizowanie tych celów jeszcze w roku 2020, na który, przypomnę, zakłada się, że będzie przeznaczone do 2 miliardów zł.

Warto przypomnieć, że fundusz został zapowiedziany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę jeszcze w marcu bieżącego roku, w czasie kampanii wyborczej, w sytuacji, kiedy opinię publiczną zbulwersowało przekazywanie 2 miliardów zł rocznie przez 5 lat, czyli razem 10 miliardów zł, na media publiczne, zamiast tych 2 miliardów zł na leczenie chorych na nowotwory. Marzec tego roku. Niestety, tym razem nie ruszył ekspres legislacyjny, a nawet można było zaobserwować pewne spowolnienie. Co więcej, te wątpliwe zapowiedzi przeznaczenia dodatkowych środków na ten fundusz i wykorzystania ich, przynajmniej na starcie, w bieżącym roku są bardzo niejasne. Tak więc de facto mamy do czynienia z przesuwaniem środków, a nie z przeznaczaniem nowych środków na ten cel.

Mało tego, w debacie publicznej często ostatnio słyszymy wypowiadane opinie, że Fundusz Medyczny konsumuje inne obietnice rządu PiS, a mianowicie fundusz modernizacji szpitali i zapowiadane inwestycje na lecznictwo wysoko specjalistyczne. Powstaje zatem pytanie, które obszary ochrony zdrowia zostaną pozbawione finansowania.

Inny aspekt: obsługa funduszu ma kosztować nas do 40 milionów zł rocznie, co w planowanej perspektywie 10 lat daje kwotę 400 milionów zł.

Kolejna uwaga: ustawa zakłada, że fundusz będzie przeznaczać do 4 miliardów zł rocznie. A zatem ustalono górny limit, nie wskazując dolnej granicy, co oznacza, że rząd będzie mógł dowolnie ustalać wysokość finansowania zadań określonych w poszczególnych subfunduszach.

Wreszcie problem realnego startu tego funduszu. Ustawa wskazuje w art. 4, że wybór projektów nastąpi w drodze konkursów. Jest to dość szczegółowo opisane i narzuca się konkretne terminy poszczególnych procedur konkursowych. No to policzmy.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych: 30 dni na podanie informacji przed rozpoczęciem konkursu, 7 dni na składanie wniosków, 7–21 dni na uzupełnienie braków. To są 44 dni. Do tego dodajmy 30 dni na wejście ustawy w życie. Razem 74 dni, przy czym nie podano liczby dni, które mają być przeznaczone na rozpatrywanie wniosków. Jak łatwo wyliczyć, prawdopodobnie będzie można skorzystać z tego subfunduszu na początku 2021 r.

Kolejny subfundusz, subfundusz rozwoju profilaktyki: 30 dni na podanie informacji przed ogłoszeniem konkursu, 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków na stworzenie listy rankingowej, 7 dni na złożenie wniosku o ewentualną powtórną ocenę, 14 dni na rozpatrywanie wniosku o powtórną ocenę. To są 64 dni. I dodajmy 30 dni na wejście ustawy w życie. To 94 dni. Jak łatwo policzyć, luty 2021 r.

Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny, ten bardzo ważny subfundusz przeznaczony na leczenie chorych na choroby rzadkie i choroby onkologiczne: 30 dni po upływie każdego kwartału prezes Narodowego Funduszu Zdrowia składa wniosek do ministerstwa o przekazanie dotacji, 14 dni na przekazanie tejże dotacji. To razem 44 dni. Do tego 30 dni po ogłoszeniu ustawa wchodzi w życie. To w sumie 77 dni.

Co jeszcze? Aby móc skorzystać z tego funduszu musi powstać wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. To jest wykaz, który będzie służył chorym na choroby rzadkie. Ten wykaz sporządza AOTMiT i na to są potrzebne 3 miesiące. Jeżeli prace pójdą sprawnie, to może uda się ten wykaz stworzyć do lutego 2021 r. bądź wcześniej, może do stycznia.

Kolejna sprawa: wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej, czyli ten wykaz, który jest potrzebny, aby skorzystać również z funduszu terapeutycznego na leczenie chorych na nowotwory. Ten wykaz powstanie w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Czyli być może powstanie do połowy 2021 r.

Wysoka Izbo, tak więc rzeczywisty start tego programu, tego funduszu nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku. Czyli środki na inwestycje, modernizacje, na subfundusze terapeutyczny i profilaktyczny, jak uważam, w tym roku niestety nie będą wykorzystane.

I na koniec jeszcze jedno. Ustawa przyjmuje co do zasady przyznawanie środków i ich podział w ramach procedur konkursowych, bardzo szczegółowo opisanych w art. 4. A mianowicie minister właściwy do spraw zdrowia przeprowadza konkursy w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie naboru oraz wyboru projektów. Od tej zasady odchodzi się niestety w art. 9, mówiącym o tym, że dysponent funduszu, czyli minister zdrowia, może zlecać realizację zadań, o których mowa w art. 7, w całości bądź w części, a zlecenie to następuje w drodze porozumienia. Taki zapis art. 9 stanowi duże zagrożenie dla transparentności finansów funduszu. Ten tryb to jest tryb bez kryteriów, nietransparentny, bez uzasadnienia celu, bez wniosku, bez algorytmu podziału środków i wysoce uznaniowy. A zatem gdzie jest przejrzystość, rzetelność, bezstronność, konkurencyjność i zapewnienie równego dostępu?

Wysoka Izbo, ustawa w tym kształcie, tak zapisana jest nie do zaakceptowania. Aby uniknąć wszystkich zagrożeń, które niosą ze sobą niektóre zapisy tej ustawy, niezbędne są poprawki. Ja takie poprawki w tej chwili składam celem ich przedłożenia Wysokiemu Senatowi. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.8
Pozycja w rankingu:
22
Liczba głosów: 54
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.