Zgłoś uwagi

Barbara Bartuś, Waldemar Andzel, Elżbieta Duda i Jacek Osuch - pytanie 17 września 2020 r.

Posłowie Barbara Bartuś, Waldemar Andzel, Elżbieta Duda i Jacek Osuch - PiS w sprawie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
160 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że tym razem pan minister też błyskotliwie odpowie, ponieważ mówimy o ważnym temacie, o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. To temat bardzo ważny dla samorządów, ponieważ samorządy odpowiadają za to, co mieszkańcom jest najbliższe: za infrastrukturę, za szkoły, za drogi, za kanalizację. To jest to, czym zajmują się samorządy na co dzień. Co prawda mają udział we wpływach z podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, np. samorząd gminny - 38%, ale pieniędzy jest ciągle mało. Dlatego też z wielką radością samorządy przyjmują wszelkie inicjatywy rządowe, które wspomagają ich działania.

    Po takim rozwoju Funduszu Dróg Samorządowych kolejnym funduszem, który ze zrozumiałych względów został przyjęty z wielką radością, jest właśnie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Są to pieniądze właśnie na te zadania, które wykonują gminy i które najbardziej służą mieszkańcom. Nie będę powtarzać, ale chodzi przecież przede wszystkim o szkoły i drogi. To są inwestycje, które mogą być realizowane ze środków z tego funduszu.

    Z wielką radością, satysfakcją spotkał się w samorządach fakt, że po złożeniu wniosku te pieniądze od razu zostały przelane do gmin. Mówimy o dużych pieniądzach, bo przecież z tego funduszu poszczególne jednostki mogą otrzymać od 0,5 mln zł do 93 mln zł. Gmina, która dostała najwięcej w moim powiecie, dostała ponad 5 mln zł. Ponad 4 mln zł otrzymał powiat gorlicki, ponad 6 mln - powiat nowosądecki. Ten nabór już się skończył. Pieniądze są już na kontach. (Dzwonek)

    Mam pytanie do pana ministra. Czy wszystkie gminy skorzystały z funduszu podczas pierwszego naboru? Czy złożyły wnioski? Czy otrzymały pieniądze? Bardzo proszę powiedzieć coś również na temat drugiego naboru.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Jeśli mówimy o radości, to z wielką radością muszę zakomunikować, że w pierwszym naborze 100% samorządów złożyło wnioski na 100% kwoty, czyli wystąpiło o środki z puli 6 mld zł.

    Rzeczywiście Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to było i jest narzędzie tworzone wspólnie z samorządami. Wielokrotnie w Ministerstwie Rozwoju czy też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywały się spotkania - czasami były to trudne spotkania, ale merytoryczne - z samorządami. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie finansów samorządów... Stopień ich uszczuplenia przez pandemię COVID-19 jest znaczny. Z ostatnich danych z Ministerstwa Finansów z połowy sierpnia wynika, że w skali makro samorządy posiadają nadwyżkę operacyjną, co oczywiście jest sytuacją mogącą budzić umiarkowany optymizm.

    Jeśli chodzi o drugą część pytania, chcę powiedzieć, że nabór trwa do 30 września. Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca. Po rozpatrzeniu wnioski trafią niezwłocznie do jednostek samorządu terytorialnego. Po 30 września wnioski trafią do Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest to ciało, które wydaje rekomendacje dla prezesa Rady Ministrów. W jego skład wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ministerstw, które odpowiadają za przepływ pieniędzy oraz ministerstw, które odpowiadają za rozwój gospodarki i rozwój regionalny.

    Wnioski będą oceniane w oparciu o obiektywne kryteria, które zostały wymienione w uchwale nr 102 Rady Ministrów z lipca tego roku. Jakie to są kryteria? Chodzi o realizację zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko, koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji, liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ, relacje kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego skutku, wpływ planowanych inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowane inwestycje mogą mieć taki wpływ, zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    Ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych można także finansować zadania, które nie były ujęte w budżecie. Są dwie zasady wynikające z uchwały. Wsparcie może być przeznaczone na wydatki majątkowe i nie może być to instrument refinansowania.

    Komisja powoływana przez prezesa Rady Ministrów przyjmuje wnioski, tak jak powiedziałem, do 30 września. Mogą to być wnioski dotyczące inwestycji, zadań inwestycyjnych o różnych charakterze: żłobków, przedszkoli, dróg, systemów wodno-kanalizacyjnych, elementów usprawniających system energetyczny. Mogą to być też zadania współdzielone innymi podmiotami, jak w choćby przypadku współpracy ze szkołami wyższymi. Myślę, że ten instrument jest bardzo potrzebny.

    Zdajemy sobie sprawę, że 12 mld zł, które w sumie zostanie zainwestowane w samorządach, to będzie lewar dla inwestycji na ponad 70 mld zł, które samorządy zaplanowały w 2020 r. Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo cieszę się z wymienienia zadania związanego z systemem wodno-kanalizacyjnym. Nie było to wcześniej powiedziane wprost i m.in. wójt gminy Łużna leżącej na moim terenie, gdzie nie tylko nie ma wodociągów, ale prawie nie ma kanalizacji, przygotowuje taki wniosek i obawiał się, bo nie było to wymienione. Były szkoły i były inne zadania, natomiast to jest najbardziej potrzebne mieszkańcom. Cieszę się, że pan minister to wymienia. To, znaczy, że ten wniosek może zostać rozpatrzony.

    Chciałam dopytać o to, dlaczego nie może to być refundacja. Czy na udział własny w zadaniach, które są już realizowane, a gminom brakuje na nie środków, mogą być składane wnioski? Chodzi np. o zadania, które mają dofinansowanie z innych źródeł. To jest moje pierwsze pytanie.

    Drugie pytanie. W jednej z gmin zetknęłam się z pewnym problemem. Pan wójt powiedział, że nie może złożyć wniosku w drugim naborze (Dzwonek), ponieważ nie skonsumował jeszcze środków z pierwszego wniosku. Wydaje mi się, że nie powinno być tak, że trzeba wydać pieniądze z pierwszego naboru, żeby można było starać się o pieniądze z drugiego. Przecież te środki wpłynęły dopiero niedawno, a drugi nabór już trwa.

    Byłabym wdzięczna, gdyby tematy pan minister raczył uściślić.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Panie marszałku, z najwyższą przyjemnością.

    Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to przez refinansowanie rozumiemy taką sytuację, kiedy mamy zapewnione środki na dane inwestycje. Jeżeli są to brakujące środki na udział własny, np. w innych programach rządowych, jeżeli samorządowi brakuje pewnej kwoty do spięcia inwestycyjnego, do montażu finansowego, jest możliwość wystąpienia o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to ze stanowczością dementuję, aby istniała korelacja między wydatkami i zrealizowaniem inwestycji czy też wydatkowaniem środków z pierwszego etapu. To są dwa niezależne mechanizmy mające służyć przede wszystkim inwestycjom. Jak wiemy, inwestycja trwa. Zakładamy, że to są inwestycje, które trwają kilka lat. My tutaj nie nakładamy żadnych ograniczeń. Takie wnioski do 30 września można składać za pośrednictwem wojewodów w drugim etapie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Barbara Bartuś: Również bardzo dziękuję.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.