Zgłoś uwagi

​Andrzej Gawron, Agnieszka Górska i Anna Maria Siarkowska - pytanie 17 września 2020 r.

Posłowie Andrzej Gawron, Agnieszka Górska i Anna Maria Siarkowska - PiS w sprawie rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
54 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo w Polsce, niestety mamy cały czas niedobór. Jak pokazują statystyki, nawet 50% młodych ludzi mieszka nadal z rodzicami. Oczywiście trzeba tę sytuację poprawiać. Były różne pomysły. Te pomysły funkcjonują w zakresie BGK Nieruchomości, spółki Polskie Domy Drewniane. Te domy miały być budowane. Bardzo istotnym elementem tego systemu jest jeszcze Krajowy Zasób Nieruchomości. I rzeczywiście ta ustawa, która była przyjęta już dosyć dawno temu w Sejmie, daje możliwości, żeby właśnie ten Krajowy Zasób Nieruchomości zdynamizował budowę mieszkań. Niedawno w Rzeszowie została podpisana umowa, na podstawie której powstanie 850 nowych mieszkań we współpracy samorządu z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

    Prosiłbym o to, żeby przedstawić, czy ten system budowy mieszkań przez Krajowy Zasób Nieruchomości w całym tym programie ˝Mieszkanie+˝ będzie tym głównym systemem. Uważam, że właśnie tak to powinno następować. We współpracy z samorządami rzeczywiście można realizować tanie mieszkania, tanie na wynajem z dochodzeniem na własność. Proszę też o takie całościowe przedstawienie działań, które wpłyną na to, żeby ta liczba mieszkań była coraz większa, żeby zaspokoić te potrzeby, które są w tej chwili. Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Bardzo dziękuję za to pytanie. Dzisiejszy dzień jest tym dniem, kiedy możemy mówić, że mieszkalnictwo i rozwój mieszkalnictwa wchodzi na nowe drogi. Rzeczywiście analiza stanu faktycznego i stanu prawnego doprowadziła nas do konkluzji w Ministerstwie Rozwoju, że tym głównym motorem napędowym, tą siłą, gdzie różne wskaźniki świadczą o tym, że stan mieszkalnictwa jest stanem zadowalającym, jest silne budownictwo społeczne. Patrzymy na takie kraje jak Dania, Francja, Austria. Tam ten odsetek mieszkań wynosi 15%-20% całego zasobu. W latach 60. Szwecja rozpoczęła program 1 mln mieszkań. To były mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. To poprawiło tzw. wskaźnik deprywacji mieszkaniowej o blisko 7 punktów procentowych.

    W tej chwili Polska musi się mierzyć z głównym wyzwaniem, którym jest rzeczywiście liczba mieszkań, bo brakuje średnio według różnych statystyk ok. 1 mln mieszkań. Jeżeli weźmiemy substandardowe lokale, ta liczba może urosnąć do 2 mln. Ten model, o którym wspominał pan poseł, model z Rzeszowa, to model, którym chcemy przyjąć jako ten główny model dający lewar do wzrostu liczby inwestycji mieszkaniowych. Na pewno to, co jest do stwierdzenia, to przed wszystkim ścisła współpraca rządu i samorządu. Patrzymy na modele krajów zachodnich czy też krajów, gdzie ten wskaźnik deprywacji jest dużo niższy, gdzie jest ścisła współpraca z rządem, który ma w swych zadaniach dawanie instrumentów. Po to dzisiaj jest ta ustawa, której pierwsze czytanie będziemy mieli w godzinach popołudniowych, aby dostarczyć te narzędzia. Krajowy Zasób Nieruchomości nie ma być tylko bankiem ziemi, ale ma być tym podmiotem, który wchodzi we współpracę z samorządami z kapitałem, z know-how, ze swoim zasobem nieruchomości.

    Szersze otwarcie samego KZN-u na współpracę z samorządami, to podstawowy, jak powiedziałem, cel tej ustawy. Intencją projektu jest, aby KZN otrzymał większe możliwości przystępowania do takich spółek celowych i aby mógł tworzyć takie spółki celowe na zasadzie społecznej inicjatywy mieszkaniowej, bo tak ta formuła będzie się nazywała. Inwestycje realizowane w ostatniej formule, czyli w tej formule SIM, uzyskają dostęp do bardzo atrakcyjnych form finansowania. Jeśli mówimy o całym spektrum polityki mieszkaniowej, zaczynając od najuboższych, mieszkań komunalnych, to dofinansowanie samorządów będzie na poziomie 50-60%. Jeśli chodzi o kwestie związane z budownictwem społecznym, będzie to 45%. To jest naprawdę zmiana, która pozwoli dostarczyć samorządom kapitału.

    Jeśli chodzi o statystyki, które mogą zainteresować Wysoką Izbę, przede wszystkim chodzi o potencjał Krajowego Zasobu Nieruchomości, który wynosi 90 tys. mieszkań. I po to są te zmiany, abyśmy mogli w formule prawnej budować i realizować te inwestycje wespół z samorządami. Na tę chwilę, co wynika z wczorajszych statystyk Krajowego Zasobu Nieruchomości, procedowanych jest 77 umów, w przypadku których ma się to zakończyć podpisaniem współpracy w zakresie budownictwa. Co to oznacza? To oznacza albo przystąpienie do już istniejącej spółki, bo często gminy, takie bardziej świadome gminy, mają takie spółki, albo utworzenie we współpracy z gminą takiej spółki. Dlaczego z gminami? Dlatego że w polityce i na zasadach, które obowiązują w Unii Europejskiej, ten grant może być dany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych samorządów. I to jest polityka, którą prowadzi Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Wspominam przed Wysoką Izbą o Europejskim Banku Inwestycyjnym, bo rozmawiamy, aby to finansowanie było zapewnione.

    W zakresie szacunkowej liczby mieszkań można powiedzieć, że procedowane umowy, w przypadku których ma powstać podmiot realizujący inwestycje, to ok. 17 tys. mieszkań.

    Muszę powiedzieć, że to się udało w stosunkowo krótkim czasie, w ciągu ok. kilku miesięcy, a zważywszy na pandemię COVID, jest to na pewno sukces Krajowego Zasobu Nieruchomości. Rozmawiamy oczywiście już z ponad 200 samorządami i nie patrzymy tutaj, Wysoka Izbo, na opcje polityczne, bo dla nas wszystkich najważniejsza opcja polityczna jest taka, abyśmy mogli realizować te inwestycje mieszkaniowe. Po to fundusz COVID-owy w wysokości 1,5 mld będziemy tworzyć w proponowanej ustawie, aby móc dostarczyć tego kapitału.

    Podsumowując, Krajowy Zasób Nieruchomości to ciało, które ma być wiodące, to podmiot, który ma realizować całościowy ˝Narodowy program mieszkaniowy˝ przyjęty w 2016 r., który patrzy perspektywicznie, który patrzy horyzontalnie, zarówno na tych najuboższych, jak i na część społeczną, czyli klasę średnią, ale też daje instrumenty, abyśmy mogli mówić, że ta liczba mieszkań będzie wzrastała. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agnieszka Górska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Założenia rządowego planu rozwoju mieszkalnictwa zakładają wykorzystanie potencjału właśnie Krajowego Zasobu Nieruchomości do rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, o czym już pan minister powiedział. Powiedział pan też, że KZN będzie mógł tworzyć towarzystwa budownictwa społecznego i przystępować do już istniejących. Moje pierwsze pytanie - o szczegóły i o to, na jakich zasadach. Rozumiem, że to jest pytanie bardzo konkretne. Jeśli pan minister dzisiaj nie będzie mógł na nie odpowiedzieć, to prosiłabym o odpowiedź na piśmie, bo mnie interesują po prostu konkrety, ponieważ dotychczasowe regulacje nie przewidywały takich form działania KZN-u.

    KZN również będzie mógł wnosić grunty do tych towarzystw budownictwa społecznego. Jaki jest aktualny zasób KZN przeznaczony pod mieszkalnictwo? Czy KZN będzie pozyskiwał nowe grunty? Z jakich źródeł? Na jakich zasadach? Czy grunty będą pozyskiwane z zasobów np. Lasów Państwowych i w jakiej (Dzwonek) wielkości? Dziękuję.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Jeśli chodzi o formę, to rzeczywiście obecna ustawa nie przewiduje jakiejkolwiek możliwości wejścia, czy to na kapitał, czy to w formie udziału, aportu gruntowego. Nasza nowelizacja przewiduje możliwość przystąpienia do istniejącej spółki TBS na zasadach przewidzianych w ustawie: bądź w formie kapitałowej - po to fundusz rozwoju społecznej inicjatywy mieszkaniowej będzie powstawał w KZN, aby móc wesprzeć już istniejące spółki - bądź przez wniesienie aportem gruntu, który jest w zasobie.

    Przejdę do tego drugiego pytania. Aktualny zasób gruntów to jest ponad 120 lokalizacji na ok. 900 ha. To jest potencjał, tak jak powiedziałem, na 90 tys. mieszkań. Cały czas trwa przegląd. Od agencji, które mają trwale w zarządzie zasób Skarbu Państwa... Jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to w porozumieniu z ministrem środowiska wypracowano przepis, że te grunty, które są przeznaczone w planach miejscowych, w miastach pod zabudowę mieszkaniową, będą mogły być przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Tutaj też jest dodatkowy mechanizm kontrolny dla ministra środowiska, on może wyrazić sprzeciw. Natomiast patrząc całościowo na strukturę własności Skarbu Państwa, bo minister do spraw budownictwa odpowiada też za politykę gospodarowania nieruchomościami, widzimy, że tych gruntów mamy na tę chwilę wystarczająco, aby mówić, że ten program będzie z powodzeniem kontynuowany w latach następnych - oprócz tych na 90 tys. mieszkań, które już posiadamy.

    Chcę też powiedzieć, że w ustawie, która będzie procedowana dzisiaj, zniknął zapis, który blokował inwestycje, który nie pozwalał dotychczas, aby Krajowy Zasób Nieruchomości... Właściwie dwa zapisy. Pierwszy, o którym pani poseł mówiła, dotyczył tego, że KZN nie mógł on przystępować do takich spółek ani ich tworzyć, a drugi był taki, że w przypadku obrotu nieruchomościami, a obrót nieruchomościami potrzebny jest po to, aby finansować, zwłaszcza w sytuacjach trudnych dla budżetu, aby korzystać z aktywów trwałych Skarbu Państwa, Krajowy Zasób Nieruchomości musiał zwracać 90% do poprzedniego trwałego zarządcy. To było po prostu nieekonomiczne, niecelowe w polityce mieszkaniowej. To było jednym z powodów, które ją blokowały. Patrząc choćby na koszty poinwestycyjne - te 10% często nie wystarczało na koszty realizacji transakcji, nie mówiąc już o tym, że te pieniądze powinny być inwestowane w mieszkania społeczne, w tanie mieszkania na wynajem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.