Zgłoś uwagi

Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Robert Warwas, Andrzej Gut-Mostowy - pytanie 17 września 2020 r.

Posłowie Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Robert Warwas, Andrzej Gut-Mostowy - PiS w sprawie bonu turystycznego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
26 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowa forma wsparcia dla polskich rodzin i jednocześnie dla gospodarki w momencie jej osłabienia, co związane jest obecnie z pandemią, to bon turystyczny o wartości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bon nie jest opodatkowany, obejmuje usługi hotelarskie i imprezy realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego w kraju. Co ważne, Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r.

    W związku z powyższym chciałabym zapytać pana ministra: Czy w związku z tą akcją macie państwo zaplanowane działania dokumentujące wpływ bonu turystycznego na decyzje o możliwości wyjazdu rodzin na urlopy, a także dokumentujące stan finansowy firm turystycznych przed wprowadzeniem bonu i po zakończeniu akcji? Taka analiza jest bardzo potrzebna, ponieważ wiemy, że resort turystyczny obecnie boryka się z różnymi problemami, tak jak inne gałęzie, ale turystyka to jest właśnie ta dziedzina, gdzie potrzeba naprawdę szerszego spojrzenia. Turystyka też powoduje pewien rozwój gastronomii i innych usług takich... Bardzo bym prosiła, panie ministrze, o odpowiedź, a później jeszcze dopytam, zadam drugie pytanie. Dziękuję.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Polski Bon Turystyczny w swojej istocie miał dwojakie zadanie. Po stronie społecznej, po stronie popytowej był skierowany do polskich rodzin, tak aby wszystkie dzieci, którym przysługuje świadczenie 500+, ale także dzieci niepełnosprawne, ale także dzieci z tzw. systemu koordynacji świadczeń międzynarodowych mogły otrzymać to świadczenie. Natomiast po stronie podażowej był skierowany do szeroko rozumianej branży turystycznej. Upoważnionymi do realizacji bonu, przypomnę, są przede wszystkim obiekty hotelarskie, czyli wszystkie obiekty noclegowe, począwszy od hoteli, pensjonatów, poprzez agroturystykę, także organizatorzy turystyki, który mogą pakietować imprezy turystyczne. Czyli, mówiąc w skrócie, impreza turystyczna polega na tym, że jest to usługa noclegowa, a także usługi towarzyszące turystyczne, czyli np. piloci, stacje narciarskie, aquaparki itd., ale także organizacje pożytku publicznego. Reasumując, szeroko rozumiana branża turystyczna mogła skorzystać z bardzo ważnego programu prospołecznego.

    Co jest też istotne, Polski Bon Turystyczny miał zmotywować polskie rodziny do wyjazdów krajowych. Oczywiście te środki w kwocie 500 zł mogą być pewnym zaczynem do tego, że polskie rodziny wydają zapewne więcej środków na wyjazdy turystyczne. Czyli można powiedzieć, że ten efekt pomnażania wartości imprez turystycznych jest znacznie większy. To nie tylko te 3,5 mld, które stanowią wartość całego projektu bonu turystycznego, ale także inne środki, które zapewne rodziny przeznaczą na wypoczynek turystyczny.

    Potrzeba ustalenia wpływu Polskiego Bonu Turystycznego na decyzje polskich rodzin w zakresie wyjazdów na urlopy czy też oddziaływania bonu na kondycję finansową firm turystycznych została wprost wpisana w treść ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie bowiem z art. 48 tej ustawy minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonu. Podstawą przedstawienia informacji będą dokonywane na bieżąco analizy, m.in. stopnia wykorzystania bonu przez beneficjentów, ilości przedsiębiorców przyjmujących za świadczone imprezy turystyczne lub usługi hotelarskie płatności bonem.

    Należy wskazać, że postępy w powyższym zakresie śledzimy codziennie, gdyż z taką częstotliwością otrzymujemy z ZUS raporty z przetwarzania polskich bonów turystycznych. Z raportów dowiadujemy się m.in. o aktualnej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorców, o dziennym przyroście tych rejestracji, a także o liczbie wygenerowanych i wykorzystywanych bonów czy też o ilości złożonych wniosków z zakresu dodatkowego świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych. Pozwolę sobie przytoczyć dane z dnia wczorajszego, które otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Liczba przyznanych bonów to 953 tys., wartość przyznanych bonów to jest kwota 816 mln zł, czyli prawie miliard - przypomnę, wartość całego projektu to ponad 3,5 mld zł - średnia wartość wydanego bonu to kwota 856 zł. Dalej, liczba zarejestrowanych płatności - 272 tys., wartość zrealizowanych płatności - 195 mln zł, czyli prawie 200 mln zł już trafiło bezpośrednio z projektu bony turystyczne na rynek turystyczny. Średnia wartość realizowanego bonu to 717 zł. Co jest istotne, 17,3 tys. podmiotów turystycznych zostało zarejestrowanych w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej. Przypomnijmy: Polska Organizacja Turystyczna ma pełnomocnictwo do sporządzania i publikowania listy podmiotów, w których jesteśmy uprawnieni do realizowania tych bonów. Polska Organizacja Turystyczna ma także uprawnienia do weryfikacji świadczenia tych usług. Składanie wszelkich reklamacji, wszelkich uwag, a także korygowanie listy podmiotów uprawnionych do realizacji bonów odbywa się poprzez portal Polskiej Organizacji Turystycznej.

    Jeżeli mielibyśmy podnieść aspekt tego, jaki wpływ Polski Bon Turystyczny ma na wsparcie tak dotkliwie dotkniętej pandemią branży turystycznej, oczywiście poza tą kwotą 3,5 mld zł, musielibyśmy podkreślić zwiększenie zainteresowania wypoczynkiem w Polsce i jego promowanie. Z pewnych danych z Ministerstwa Rozwoju, ale także z doniesień medialnych wiemy, że w połowie sierpnia wiele obiektów turystycznych, zapytanych, jak Polski Bon Turystyczny wpływa na rozwój turystyki, wprost odpowiadało, że wiele rodzin polskich planowało swój wyjazd na sierpień, czekając na Polski Bon Turystyczny. To jest namacalny dowód, że Polski Bon Turystyczny istotnie wpłynął na pobudzenie turystyki krajowej i przez to na wsparcie polskiej branży turystycznej. Dziękuję.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za dość wyczerpującą informację. Wiemy, że ten program jest bardzo potrzebny branży turystycznej. Na spotkaniach, kiedy akurat przedsiębiorcy zwracają uwagę na tę pomoc, która była bardzo trafionym przedsięwzięciem, podkreślają pewne obawy co do tego, czy ta przepustowość jest w jakiś sposób na bieżąco monitorowana, czy są jakieś zatory wynikające, powiedzmy, z formy przepływu informacji elektronicznej. To po pierwsze. Moje drugie pytanie dotyczy wysokości pomocy i tego, ile dzieci jest nią objętych. Chodzi o ogólne rozeznanie, też z racji tego, że mamy wiele dzieci niepełnosprawnych. Jak to tutaj wygląda, jakie są proporcje? (Dzwonek) Czy pan minister mógłby udzielić informacji? Dziękuję. (Oklaski)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie tworzenia projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wynika, że grupa dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności liczy 300 tys. osób. Z raportu, o którym mowa, wynika, że do dnia 15 września br. zarejestrowano 51 764 wnioski o przyznanie dodatkowego świadczenia w formie bonu na dziecko niepełnosprawne. Ten element dodatkowego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w podwójnej kwocie bonu turystycznego był bardzo ważnym elementem wzmacniającym aspekt społeczny i wizerunkowy całego projektu. Oczywiście mamy nadzieję, że Polski Bon Turystyczny trwale zapisze się w krajobrazie polskiej polityki społecznej i polskiej gospodarki, gospodarki turystycznej - przypomnijmy, na tę chwilę bon turystyczny obowiązuje do marca 2022 r. - za sprawą właśnie tej jego bardzo ważnej wartości społecznej, w tym w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych.

    Już w toku realizacji bonu pojawiały się pytania ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych, czy w ramach tego bonu można także płacić za turnusy rehabilitacyjne. Oczywiście taka interpretacja ze strony Ministerstwa Rozwoju czy Polskiej Organizacji Turystycznej została wydana. Jeżeli organizator turystyki pakietuje usługę noclegową i usługę rehabilitacyjną, to zdecydowanie jest taka możliwość. To była bardzo dobra informacja dla wszystkich dzieci, dla rodzin dzieci niepełnosprawnych - w ich tak trudnej sytuacji bon może się przyczynić do wymiernego wsparcia finansowego. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Barbara Dziuk: Bardzo dziękuję.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.