Zgłoś uwagi

Anita Czerwińska, Joanna Borowiak, Marek Polak, Teresa Wargocka, Marzena Machałek - pytanie 17 września 2020 r. 17. posiedzenie Sejmu Pytania w sprawach bieżących

Posłowie Anita Czerwińska, Joanna Borowiak, Marek Polak, Teresa Wargocka, Marzena Machałek - PiS w sprawie działań, jakie zostały podjęte w celu sprawnego funkcjonowania szkół, bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli i pracowników szkół podczas pandemii COVID-19

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
53 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność nagłego odejścia od stacjonarnej edukacji dzieci i młodzieży i wprowadzenia edukacji zdalnej. To było bardzo poważne i wymagające zaangażowania wyzwanie dla nauczycieli, dla uczniów, ale także dla ich rodziców. Od 1 września ponad 4,5 mln uczniów rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 22 tys. szkół. Powrót do szkoły poprzedziły przygotowania. Wiemy o pracach i rekomendacjach ekspertów, o blisko 500 spotkaniach kuratorów oświaty z dyrektorami szkół przy współpracy z powiatowymi inspekcjami sanitarnymi. Ale też trzeba przypomnieć, że aby wesprzeć szkoły i samorządy w realizacji procesu edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji przygotowały programy ˝Zdalna szkoła˝ oraz ˝Zdalna szkoła+˝, tworząc możliwość aplikacji przez samorządy o środki o łącznej wysokości ponad 360 mln zł na zakup komputerów i oprogramowania. Także dzięki wspólnemu działaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia do szkół i placówek w poprzednim roku szkolnym trafiło kilkanaście tysięcy dyspenserów wraz z płynami do dezynfekcji.

    Pani Minister! Uprzejmie proszę o przybliżenie, jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i placówek, a także bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli i pracowników w sytuacji epidemii koronawirusa.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, bo warto mówić o tym, co robimy, co zrobiliśmy, co jeszcze przed nami wszystkimi w tej trudnej sytuacji, niespotykanej do tej pory, bo po kilku miesiącach od początku marca młodzież, dzieci, nauczyciele wracają do stacjonarnego nauczania, biorąc pod uwagę różne sposoby organizacji, a także bariery psychologiczne i mentalne, które się z tym wiązały. Przede wszystkim należało dobrze przygotować ten powrót, a także dobrze poinformować o tych wszystkich działaniach, o tych wszystkich zasadach.

    Może zacznę od takiej liczby na dzisiaj, która jest z wczorajszego popołudnia. Ona jest ważna, bo pokazuje, jak to wygląda. W tej chwili w nauczaniu stacjonarnym mamy 99,5% szkół i placówek. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że zawiesiło działalność, czyli jest w całkowitej edukacji zdalnej, 61 szkół, czyli 0,13%. Reszta to jest nauczanie hybrydowe, czyli nauczanie, które tak naprawdę sprowadza się do tego, że może być wyłączona klasa lub kilka klas. Nie jest to informacja o tym, że szkoła nie pracuje, tylko jakaś część szkoły nie pracuje. I to było bardzo istotne.

    Wracam do tego, jak dochodziliśmy do tych rozwiązań, które dzisiaj funkcjonują, przyjmując też - i to zawsze chcę podkreślać - że one nie są ostateczne, one nie są żadną prawdą objawioną. Jeżeli będzie trzeba coś zmienić, modyfikować, to oczywiście będziemy nad tym pracować. Praktycznie od momentu decyzji o zawieszeniu działalności szkół i placówek oświatowych przygotowywaliśmy się do ich otwarcia i biorąc pod uwagę, że trzeba było przeprowadzić dzieci przez egzaminy, przez rekrutację, równolegle przygotowywaliśmy się w dyskusji z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym, z samorządami do tego, w jaki sposób, w jakich warunkach w zależności od sytuacji epidemicznej szkoły otworzyć. Obserwowaliśmy też sytuację w Europie, byliśmy w bezpośrednim kontakcie z analogicznymi ministrami krajów europejskich i na tej podstawie przygotowaliśmy działania, które ogłosiliśmy 5 sierpnia. Ogłosiliśmy 5 sierpnia. To jest ważne, żeby wiedzieć, że 5 sierpnia zostały ogłoszone wytyczne dla szkół. One zostały przekazane wszystkim dyrektorom i zostało przedstawione kalendarium działań, które będą należały do ministerstwa, do samorządów, do dyrektorów, do kuratorów. Ogłosiliśmy też wtedy główne, istotne rozwiązania z rozporządzeń, które sprowadzały się do tego, jakie modele organizacyjne szkół będą funkcjonować. To rozporządzenie zostało podpisane 14 sierpnia.

    Warto też powiedzieć, że oprócz tego, że należało przygotować te rozwiązania prawne, należało dobrze o nich poinformować, bo to, co było największym problemem, to szum informacyjny, niesprawdzone informacje, różne tzw. fake newsy, które doprowadzały do napięcia i zaburzały takie rzeczowe przygotowanie szkół.

    My oczywiście przygotowaliśmy te warianty, które są już tutaj znane. Ten wariant tradycyjny, hybrydowy i zdalny. I to, w jakich sytuacjach, w jaki sposób mogą być te warianty zastosowane, zostało dobrze opracowane z głównym inspektorem sanitarnym, przekazane też do powiatowych inspektorów, którzy na podstawie wytycznych WHO podejmują razem z dyrektorami decyzje o zastosowaniu jednego z tych modeli. I, jak widzimy, to działa, bardzo ważny jest taki...

    I tu jest taki moment, że bardzo bym chciała podziękować. Właśnie od tego chciałabym zacząć, że 99,5% szkół pracuje w sposób stacjonarny, ale też chcę powiedzieć, że przy bardzo istotnych wytycznych, czyli bardzo istotnych obostrzeniach dotyczących tego, jak dbać o higienę, jak organizować zajęcia. Te wytyczne zostały dostosowane do możliwości regulaminów szkolnych. Byłam w wielu szkołach, jedne szkoły są duże, inne są mniejsze, w niektórych można wydzielić poszczególne ciągi komunikacyjne. Naprawdę tu muszę bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom szkół, wszystkim nauczycielom, że się tak dobrze do tego trudnego, też psychologicznie, rozpoczęcia roku przygotowali.

    Chcę też podziękować inspekcji sanitarnej, też powiatowej, i głównemu inspektorowi sanitarnemu za współpracę i za to, że są otwarci i właściwie przeprowadzili, jak tutaj już padło, 500 spotkań z dyrektorami szkół, aby wypracować te ścieżki bezpośredniego kontaktu i szybkiego działania, przygotowanie tego typu działań, tj. pięć rozporządzeń, w tym dwa COVID-owe, a jedno w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Te rozporządzenia jeszcze teraz modyfikowaliśmy, przyjmując to rozwiązanie, że jeżeli dyrektor uważa to za stosowne z punktu widzenia organizacyjnego, może ograniczyć czas trwania lekcji do 30 minut, a także nauczanie indywidualne może być na wniosek rodzica, co jest ważne, prowadzone w sposób zdalny. Dotyczy ono dzieci przewlekle chorych, szczególnie dotyczy to stref, które są bardziej zagrożone epidemicznie.

    Tych informacji o działaniach mam dużo. Ja tylko w tym krótkim czasie mogę to zasygnalizować. Ale bardzo ważny był taki wypracowany proces przekazywania informacji. I powstała taka zakładka na stronie MEN (Dzwonek): bezpieczny powrót do szkół, gdzie wszystkie informacje były przekazywane. Zrobiliśmy tzw. Q&A, czyli wszystkie pytania, odpowiedzi też w tej zakładce są i przesyłane są do szkół. Został przesłany informator do dyrektorów szkół pokazujący dobre praktyki. Też staramy się bezpośrednio mówić, informować, jak ta kwestia wygląda.

    Oprócz tego, oczywiście jeśli pan marszałek będzie łaskaw pozwolić, dodam jeszcze...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Będzie łaskaw.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek:

    Dziękuję.

    ...że w tym czasie oczywiście pracujemy nad ulepszeniem ewentualnych technik pracy zdalnej, która nie tylko powinna być stosowana jako jakaś recepta na działanie kryzysowe, ale też powinna wzbogacać nauczanie stacjonarne, i bardzo mocno nad tym pracujemy. Dziękuję. (Oklaski)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Polak:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Wszyscy wiemy, że uczeń uczęszczający do szkoły, mający bezpośredni kontakt ze swoimi rówieśnikami, szkolną atmosferą i otoczeniem najlepiej się rozwija. I bardzo dobrze, że uczniowie po blisko półrocznej przerwie powrócili do szkół. Ale w okresie pandemii trudno nie obawiać się powstania lokalnych ognisk zakażenia koronawirusem, dlatego chciałbym zapytać, jakie procedury i działania bezpośrednio będą podejmować dyrektorzy szkół w przypadku podejrzenia ucznia bądź pracownika placówki oświatowej o zakażenie tym groźnym patogenem. Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek:

    Dziękuję bardzo za to pytanie. My mamy wypracowane te procedury z głównym inspektorem sanitarnym oraz ministrem zdrowia. Ale przede wszystkim trzeba zacząć od profilaktyki. Czyli jeszcze raz, szkoły otrzymały już 5 sierpnia wytyczne. Te wytyczne są dwutorowe, jedne są dla tych miejscowości z terenów Polski, gdzie nie ma podwyższonego zagrożenia koronawirusem, ale jest też pakiet wytycznych dla szkół, uczniów, nauczycieli bardziej restrykcyjny, w tych miejscowościach, które są na obszarze zaznaczonym jako strefa żółta bądź czerwona. Wtedy oczywiście musi być zwiększona uwaga.

    Natomiast to, co wynika z wytycznych i co dyrektor później dostosowuje do swojego regulaminu, to jest np. wydzielenie stref dla młodszych dzieci. Często dyrektorzy podejmowali takie decyzje, żeby klasy się nie przemieszczały, ale nauczyciel do nich przychodził. To jest oczywiście zalecenie szczególnie w obszarach bardziej zagrożonych. W przypadku niektórych tylko lekcji, jak języki bądź WF, bądź informatyka, klasy się przemieszczają. Też są różne wejścia dla poszczególnych klas, podzielone są klasy i wiedzą, że mają wejście: A, B, C itd., jeżeli jest tych wejść pięć. Tak że rozliczne działania są podjęte.

    Ale to, co jest najważniejsze, to są działania informacyjne i takie świadomościowe. Nie wysyłamy dzieci chorych do szkoły, z objawami jakiejkolwiek infekcji, jakiejkolwiek choroby. Nie przychodzimy chorzy do pracy. Jeśli dziecko przyszło zdrowe, a widać objawy u niego i dostrzeże je nauczyciel czy dyrektor, to ma wcześniej już w regulaminie wypracowane ścieżki bezpośredniego, szybkiego kontaktu z rodzicem i w trybie pilnym tego rodzica powiadamia. On powiadamia lekarza. Lekarz kieruje i decyduje, czy to są objawy, które dają wskazanie, więc jest badanie. Po badaniu decyduje, czy to jest zwykła infekcja i dziecko się leczy, czy dziecko będzie leczone i będzie to kwarantanna. Następnie jest przeprowadzane przez sanepid dochodzenie epidemiczne, które wskaże, które osoby miały z nim bliski bądź dalszy kontakt. I następnie jest podejmowana decyzja, czy idzie klasa, kilka klas na kwarantannę i ilu nauczycieli idzie na kwarantannę. I w przypadku kwarantanny oczywiście dla nauczycieli, jeśli nie ma objawów chorobowych, za zgodą nauczyciela, nauczyciel może prowadzić zajęcia.

    Przyjęliśmy też taką możliwość, że w sytuacji gdy część szkoły ma zajęcia zdalne, te zajęcia i treści, ilość tych zajęć jest dostosowywana do możliwości szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję, jak długie będą lekcje i w jaki sposób będą prowadzone. Dzisiaj mogę powiedzieć, że działa to sprawnie. Wszyscy po takim momencie napięcia, jak to będzie, zrozumieli ten mechanizm. Bardzo ważnym wsparciem są powiatowi inspektorzy sanitarni, którzy są fachowcami i wspierają dyrektora w podejmowaniu decyzji co do modelu organizacyjnego szkoły (Dzwonek), bo oni mają fachową wiedzę, natomiast dyrektor świetnie zna swoją szkołę i dzieci i w tym momencie można podejmować właściwe decyzje. Mamy świadomość, po to stworzyliśmy ten model hybrydowy, który będzie pomagał bez wyłączenia całej szkoły tworzyć bezpieczne warunki dla innych, gdy gdzieś zaistnieje niebezpieczeństwo zakażenia.

    Tak że jesteśmy otwarci na wszystkie zmiany i uwagi, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że państwo działa, zadziałały służby ministra edukacji, ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, samorządy i dyrektorzy, za co bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.