Zgłoś uwagi

Barbara Dziuk, Piotr Kaleta, Wiesław Krajewski, Rafał Weber - pytanie z 17 września 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
Posłowie Barbara Dziuk, Piotr Kaleta, Wiesław Krajewski, Rafał Weber - PiS
w sprawie pomocy samorządom w realizacji ich zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
13 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od momentu, kiedy Zjednoczona Prawica rządzi w Polsce, podjęto się wielkiego dzieła, czyli współpracy z samorządami. Jedna z dziedzin, która jest bardzo istotna, wspierania samorządów, obejmuje Fundusz Dróg Samorządowych. W związku z realizacją tego bardzo ważnego zadania miałabym do pana ministra pytania: Jak i kiedy można wydatkować pieniądze z tego funduszu? Jak są przyznawane te pieniądze, w jakiej procedurze? Jak samorządy mogą uzyskać informacje? Kto jest władny, aby podpowiedzieć odnośnie do tych ważnych inwestycji, na które czekają samorządy? Bo w myśl zasady: decydować centralnie, działać lokalnie, Ministerstwo Infrastruktury, słuchając wszystkich potrzeb samorządów, podjęło się takiego wielkiego dzieła, wielkiej misji, na którą wszyscy czekali.

    Wiemy, jak wyglądają drogi samorządowe, i chciałam bardzo podziękować za ten program, ale jeżeli chodzi o szczegóły, bardzo bym prosiła o udzielenie informacji przez pana ministra.

    Bardzo proszę kolegę posła.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Piotr Kaleta:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 230 mln zł - na przykładzie Wielkopolski chciałem powiedzieć o założeniach na 2021 r. Pytanie jest proste, krótkie. Biorąc pod uwagę ten przykład, czy z uwagi na sytuację COVID-ową, jaką mieliśmy w naszym kraju, są przewidywane jakieś korekty? Czy samorządy wykorzystają wszystkie te środki, czy też mają problemy z tzw. wkładem własnym? Dziękuję.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł i Panowie Posłowie! Fundusz Dróg Samorządowych to faktycznie top, jeśli chodzi o programy rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to odpowiedź na gigantyczne zapotrzebowanie samorządowców, zapotrzebowanie, które od lat było formułowane i kierowane do rządu i parlamentu, aby stworzyć takie wieloletnie narzędzie wsparcia inwestycji dotyczących dróg samorządowych: i tych gminnych, i tych powiatowych.

    Odpowiedź rządu Prawa i Sprawiedliwości była bardzo szybka, bowiem sama ustawa, która zawiera w sobie przepisy wykonawcze, ale również perspektywę finansową Funduszu Dróg Samorządowych, 10-letnią perspektywę, została przyjęta przez Wysoką Izbę w październiku 2018 r. i od 2019 r. Fundusz Dróg Samorządowych istnieje i wspiera samorządowe budownictwo drogowe.

    Szanowni Państwo! To, czym cechuje się Fundusz Dróg Samorządowych, to przede wszystkim skala wsparcia. Tylko w roku 2019 przekazaliśmy samorządowcom 6 mld zł jako wsparcie na inwestycje, głównie gminne i powiatowe, ale też na inwestycje w ciągach dróg wojewódzkich, jeżeli mają one znaczenie obronne albo jeżeli polegają na budowie przepraw mostowych. Tak że 6 mld zł w ciągu jednego roku, natomiast nasi poprzednicy w ciągu 8 lat swoich rządów przeznaczyli, wspierając drogi samorządowe, kwotę 5,5 mld zł, tak że jeden rok rządów Prawa i Sprawiedliwości to 6 mld zł, a 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego to 5,5 mld zł. Tak że to jest ta jedna bardzo duża, bardzo znacząca, korzystna, pozytywna zarówno dla samorządów, które z tego czerpią, jak i dla władzy rządowej, która ten program stworzyła, różnica. Natomiast 2020 r., i tutaj odpowiadając już bezpośrednio na pytanie pana posła Piotra Kalety, był bardzo trudny ze względu na epidemię koronawirusa, ale nie zatrzymał wsparcia rządowego.

    Pan premier Mateusz Morawiecki 15 kwietnia, czyli wtedy kiedy była największa obawa, co dalej z programami wspierającymi samorządy, zatwierdził listy, odpowiadając tym samym na pytania i samorządowców, i lokalnej społeczności, czy w czasie COVID-u nasze programy będą utrzymywane. Od razu mówiliśmy, że nasze programy oczywiście będą utrzymywane i odpowiedzią na to było podpisanie przez pana premiera Mateusza Morawieckiego list, w ramach których są przekazywane środki w 2020 r. 2300 zadań wszystkich, i gminnych i powiatowych, z całej Polski uzyskało wsparcie. Natomiast już w pierwszej połowie lipca wojewodowie ogłosili nabór na rok 2021. Rok 2020 to 3200 mln zł, rok 2021 to taka sama kwota. Wojewodowie ogłosili nabory w pierwszej połowie lipca, w pierwszej połowie sierpnia te nabory zostały zakończone. Teraz trwa analiza tych wniosków przez komisje wojewodów. One zgodnie z ustawą mają spłynąć do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury w połowie listopada br., tak aby, jak myślę, na przełomie tego i przyszłego roku zapadła decyzja, które wnioski uzyskają dofinansowanie i które wnioski będą wspierane.

    Tak że, szanowni państwo, Fundusz Dróg Samorządowych w trudnych czasach COVID-u został utrzymany, a nawet zostanie powiększony. Myślę, że te komunikaty ze strony rządu i dokładnie pana premiera Mateusza Morawieckiego będą lada dzień, lada chwila. Pokażemy nowe środki finansowe, pokażemy nowe możliwości, otworzymy ścieżkę nowym beneficjentom dróg samorządowych, po to aby poszerzać zakres inwestycyjny polegający na modernizacji dróg samorządowych. Wiemy, że drogi samorządowe wymagają interwencji, wiemy, że one poprawiają jakość życia Polaków. Są to drogi, które służą do codziennej komunikacji, do szkoły, do pracy, do sklepu, do kościoła, do ośrodka kultury, do ośrodka zdrowia. Miliony Polaków codziennie tymi drogami podróżują. One muszą być bezpieczne, one muszą być wygodne, muszą być komfortowe. Samorządy do tej pory miały dużą trudność w pozyskaniu środków rządowych, bo właśnie było ich niewiele, natomiast teraz ta dostępność jest tak duża, że np. w 2019 r. każdy samorządowiec, który złożył wniosek poprawnie od strony formalnej, prędzej czy później, prędzej na liście podstawowej, a później z listy rezerwowej, uzyskiwał wsparcie.

    Tak że łącznie w 2019 r. wsparliśmy ponad 4 tys. zadań i gminnych, i powiatowych. W 2020 r., tak jak powiedziałem, to 2300 zadań. Myślę, że podobna ilość będzie w 2021 r. Chcę być precyzyjny, w 2019 r. 4280 zadań uzyskało wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 1700 zadań zostało już zakończonych, te drogi służą, te drogi są wykorzystywane przez lokalną społeczność. I nawet dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na otwarcie jednej z dróg w województwie mazowieckim w gminie Liw. Niestety nie będziemy mogli dotrzeć, bo pan minister Andrzej Adamczyk jest na Litwie, ja mam zobowiązania tutaj, w Warszawie, ale cieszmy się również z tego, że samorządowcy chcą pokazywać swoje inwestycje, chcą pokazywać wsparcie rządowe i nie tylko realizują swoje podstawowe zadania, ale również (Dzwonek) chcą pokazywać te efekty i cieszyć się z nich. Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Wiesław Krajewski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Samorządowcy w Polsce są bardzo wdzięczni za ten projekt: Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to niezmiernie mocne wsparcie dla czasami bardziej uboższych gmin i powiatów z naszego terenu.

    Natomiast chciałbym dwie rzeczy poruszyć, panie ministrze, i prosiłbym o odpowiedź. Mianowicie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego, m.in. im mniejszy, niższy dochód własny jednostki samorządu, tym większa wartość dofinansowania. Natomiast po tych 2 latach doświadczeń w ramach współpracy pomiędzy samorządowcami, panem wojewodą i ministrem pojawiły się takie dwa tematy. Mianowicie jest pewna sugestia, aby rozważyć zmianę lub uzupełnienie tych kryteriów o wysokość ogłoszonego przez ministra finansów wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, chodzi o tzw. wskaźnik G, ponieważ zmiana (Dzwonek) mechanizmu liczenia dochodu bieżącego będącego podstawą do określenia wysokości dofinansowania dla gmin i powiatów z Funduszu Dróg Samorządowych będzie bardziej sprawiedliwa w odniesieniu szczególnie do tych najbardziej biednych samorządów, gmin i powiatów w Polsce, a wiemy, że jest zróżnicowanie zamożności poszczególnych gmin.

    I jeszcze drugie pytanie, jeśli można. W przypadku zadań dłuższych niż na jeden rok budżetowy sugerowane jest wprowadzenie większej elastyczności w możliwości zmiany wysokości dotacji pomiędzy poszczególnymi latami. Dla przykładu jedna z gmin z regionu tarnowskiego z Małopolski wschodniej w lipcu br. wykonała zadanie mostowe finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 9 miesięcy przed terminem. I chodzi o to, żeby wcześniej można było tego typu inwestycje rozliczać. Bardzo dziękuję.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z powodu braku czasu nie powiedziałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, na tę rzecz pan poseł zwrócił uwagę: Fundusz Dróg Samorządowych daje możliwość uzyskania wsparcia wynoszącego nawet 80%. Jeszcze nigdy wcześniej samorządowcy nie mieli takich możliwości. Zrozumiałe jest, że każdy z nich chciałby tego typu wsparcie uzyskać po to, aby mniej środków finansowych asygnować ze swoich budżetów i mieć je na innego rodzaju inwestycje. Wsparcie procentowe określa art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to algorytm, na podstawie którego wojewodowie określają odchyłki procentowe między 50% a 80%. Wojewodowie mają tutaj pewną elastyczność i to od nich zależy ukształtowanie tych odchyłek. Natomiast my, uzyskując tego typu informacje w ciągu ostatnich 2 lat, zastanawiamy się, w jaki sposób zmienić ten algorytm, aby on faktycznie oddawał pewną sprawiedliwość finansową, aby preferował te faktycznie uboższe gminy. Być może pewne korekty nastąpią przy zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, a taka zmiana w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, nas czeka. Jesteśmy otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na postulaty. Oczywiście taka zmiana będzie musiała być uzgodniona z Ministerstwem Finansów, bo my w tych kwestiach bardzo blisko współpracujemy, za co pani minister obecnej na sali bardzo gorąco dziękuję. Natomiast nie przesądzamy w tej chwili, że i tutaj nastąpią pewne zmiany, które w naszej ocenie oddadzą sprawiedliwość finansową, będą preferować gminy uboższe.

    Kwestia rozłożenia czy rozliczenia takiego zadania w ciągu lat zweryfikuje tę sprawę, ponieważ to samorząd o tym decyduje, to on wnosi do wojewody - i za pośrednictwem wojewody później do pana premiera - o zadanie wieloletnie, i to on tak jakby sam decyduje o rozłożeniu tego zadania na poszczególne lata, jeśli chodzi o kwestie finansowe, czyli sam decyduje, ile w danym roku będzie chciał przeznaczyć środków finansowych - i jak rozliczyć te środki finansowe - na jedno zadanie. My w to nie ingerujemy. Jeżeli będą sytuacje, że samorząd zakończy wcześniej takie zadanie, a będą możliwości finansowe rozliczenia go też wcześniej, to myślę, że takie rozwiązanie także wchodziłoby w grę. Przyznam szczerze, że muszę tę sprawę na spokojnie zweryfikować.

    Jeszcze jeden temat: dobrym uzupełnieniem Funduszu Dróg Samorządowych, jeżeli chodzi o pozyskanie środków finansowych własnych do tego typu inwestycji, jest Fundusz Inwestycji Samorządowych. Te 6 mld zł, które zostały wyasygnowane przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, są teraz przekazywane samorządom. Wiem, że część z nich będzie wykorzystywała te środki właśnie jako wkład własny do Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę też, że znajdą się tacy, którzy (Dzwonek) te kolejne 6 mld zł, które będą dzielone w trybie konkursowym, również będą chcieli przeznaczyć na wsparcie inwestycji drogowych. Obserwujemy naprawdę ogromny ruch inwestycyjny na drogach samorządowych, bardzo duży, bardzo mocny. Takie są oczekiwania społeczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce realizować te oczekiwania społeczne, wspierając samorządowców. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.