Zgłoś uwagi

Paweł Mucha - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym (druki nr 457 i 604).

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za wyrazy poparcia dla prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz za trafne słowa charakteryzujące tę cenną inicjatywę.

    Nie ulega wątpliwości, że Fundusz Medyczny jest oczekiwany przez środowisko polskich pacjentów. Jest to realna odpowiedź na potrzeby, które były zgłaszane, jeżeli chodzi o wypełnienie luki związanej z pewnymi potrzebami, jeżeli chodzi o walkę z rzadkimi chorobami oraz o leczenie, także leczenie onkologiczne, i leczenie, które jest dzisiaj przeprowadzane przy użyciu nowoczesnych technologii medycznych.

    Cele Funduszu zostały bardzo wyraźnie określone przez pana prezydenta. Ponieważ padały o to pytania, to przypomnę, że są to cele zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania profilaktyki wczesnego wykrywania diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej, rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia i świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju. Wskazujemy na te rozwiązania, które są zawarte w ustawie, a polegają m.in. na wprowadzeniu bezlimitowych świadczeń dla dzieci. Wskazujemy także na te potrzeby, które są związane z leczeniem chorób rzadkich w przypadku, gdy potrzebne jest leczenie poza granicami kraju.

    To jest rozwiązanie uzupełniające wobec funkcjonującego systemu. Tak jak bardzo trafnie charakteryzował to pan poseł przewodniczący Tomasz Latos, mówił o tym również pan poseł Czesław Hoc, te środki nie są dzisiaj objęte budżetem Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie są środki, które w jakimkolwiek zakresie będą ograniczać zakres wydatkowania środków z budżetu państwa, które do tej pory są w dyspozycji ministra zdrowia. Żadne środki ministra zdrowia z dotychczas zaplanowanych w budżecie nie będą przesuwane na realizacje zadań określonych w Funduszu Medycznym.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: No ale to wiemy, my to wiemy.)

    Wydaje się niestety, sądząc po państwa pytaniach, że nie wszyscy to wiedzą.

    (Poseł Tomasz Latos: Niektórzy mówili co innego.)

    Jest jedna rzecz wymagająca sprostowania. Zwiększono możliwość efektywnej realizacji zadań funduszu poprzez wskazanie jako jedno ze źródeł jego przychodów wpłat z budżetu państwa przekazywanych przez ministra zdrowia w wysokości określonej corocznie w ustawie budżetowej. Czyli to rozwiązanie - wprowadzone już na etapie procedowania - jest zamiast dotacji z budżetu państwa. Co to znaczy? To rozwiązanie pozwoli funduszowi wykorzystać pełną kwotę otrzymanych środków finansowych na realizację zadań. Niewykorzystane środki finansowe przejdą na kolejny rok. To jest też odpowiedź na jedno z pytań, które padło.

    Jeżeli chodzi o kwestię związaną z limitem wydatków, to mówiliśmy o tym po wielokroć w czasie posiedzenia komisji oraz posiedzenia podkomisji. Określenie kwoty limitu wydatków stanowi odwzorowanie obowiązku, który został wyrażony w ustawie o finansach publicznych, bodajże, jak pamiętam, w art. 50.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)

    Natomiast jeśli chodzi o środki, które będą rokrocznie określane w ustawie budżetowej, to państwo będziecie decydować w Wysokiej Izbie, jakie to będą konkretne kwoty. Jestem przekonany, że ustawa w tym roku zostanie przyjęta i podpisana. Jeżeli proces legislacyjny zostanie zakończony, to będzie podstawa do tego, żeby w tym roku przeznaczyć określone środki finansowe na realizację celów wyrażonych w art. 3 ustawy.

    Prostuję też jedną z nieprawdziwych wypowiedzi. Oczywiście jest tak, że fundusz jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest minister właściwy ds. zdrowia, który dokonuje podziału środków funduszu na te zadania, przy czym trzeba wskazać, że fachowym wsparciem służy ministrowi w tym zakresie Rada Funduszu Medycznego. W Radzie Funduszu Medycznego zasiadają eksperci, którzy są przedstawicielami organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy objęte zakresem ustawy i kwestie związane z działalnością rady. To jest aktywność nie tylko przedstawicieli prezydenta, ministra czy prezesa Rady Ministrów, ale także przedstawiciela rzecznika praw pacjenta i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów.

    Oczywiście prace nad tą ustawą nie są żadnym działaniem ad hoc. To jest nieprawdziwa supozycja zawarta w treści jednego z pytań (Dzwonek), dlatego że w tym zakresie mamy do czynienia z działaniem będącym odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez środowiska pacjenckie. To jest działanie, które było prowadzone przez sekcję ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a przede wszystkim Ministerstwem Zdrowia, za co chcę obecnemu na sali panu ministrowi podziękować.

    Tak więc pacjenci oczekiwali tej ustawy, eksperci przez wiele miesięcy nad tą ustawą debatowali i przyjęto rozwiązania, które są zawarte w tej ustawie, które zakładają funkcjonowanie czerech subfunduszy. W ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wbrew temu, co było zawarte w treści jednego z pytań, jest możliwe także wsparcie szpitali powiatowych. Mamy subfundusz infrastruktury strategicznej, który także jest szczegółowo opisany w ustawie, subfundusz modernizacji, o którym rozmawiamy, subfundusz rozwoju profilaktyki i bardzo ważną sferę, za którą odpowiada w ministerstwie obecny tu pan minister Miłkowski, są kwestie związane z subfunduszem terapeutyczno-innowacyjnym. To jest bardzo pogłębiona refleksja na temat tych zadań, które będą realizowane.

    Jeżeli chodzi o kwestie związane...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Bardzo proszę, panie ministrze, zbliżać się do końca, bo czas mija.

    Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

    Pani marszałek, już konkluduję.

    Nie ma żadnej alternatywy. Fałszywa jest alternatywa, którą państwo tu wskazujecie, że środki, które miały być przeznaczone na onkologię, trafiły na telewizję. To jest absolutnie fałszywa alternatywa. Nie było takiej alternatywy, nie polega to na prawdzie.

    Natomiast jeśli chodzi o działania, które są związane z konsekwentną działalnością pana prezydenta, to pan prezydent jest tym prezydentem, który przeprowadził przyjęcie pierwszego polskiego cancer planu, Narodowej Strategii Onkologicznej, który podejmował działania związane z walką z czerniakiem. To jest ta ustawa, która została ujęta w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie działalność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie profilaktyki, walki z czerniakiem wskazywana jest jako wzór dla innych państw.

    Tak, chcemy podejmować wyzwania związane z funkcjonowaniem także tej sfery służby zdrowia. Fundusz Medyczny jest tym rozwiązaniem prawnym, które jest oczekiwane przez pacjentów.

    Bardzo dziękuję za wyrazy poparcia i deklaracje poparcia tej ustawy, bo przyczyni się ona do tego, żebyśmy mogli podejmować zadania, które są w ustawie określone, w sposób sprawny i efektywny. Taki był cel aktywności pana prezydenta, kiedy projekt tej ustawy do Wysokiej Izby kierował. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.