Zgłoś uwagi

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
14 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (druki nr 520 i 601).

Poseł Anita Kucharska-Dziedzic:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niemal 20 lat temu w Paryżu społeczność międzynarodowa na forum UNESCO postanowiła chronić podwodne dobra kultury przed rabunkową eksploracją, a wraki statków - przed plądrowaniem. Dostrzegła także zagrożenie dla podwodnych dóbr kultury wynikające z ingerowania w dna w celu pogłębiania czy instalacji rurociągów, wydobywania ropy, gazu, wreszcie rybołówstwa i nielegalnej turystyki podwodnej.

    Konwencja UNESCO powstała jako rozszerzenie i dookreślenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza chroniącej podwodne dziedzictwo archeologiczne i historyczne z grudnia 1982 r. Aktualnie stronami konwencji UNESCO są 63 państwa, w tym 12 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przez te lata obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego były wielokrotnie eksplorowane, także przez poszukiwaczy wrażeń. Na dnie morza ginęli ludzie zarówno na wodach terytorialnych, jak i poza polską jurysdykcją.

    Dzięki ratyfikacji konwencji współpraca państw bałtyckich w zakresie ochrony dziedzictwa prowadzona przez Radę Państw Morza Bałtyckiego oraz komitet do spraw dziedzictwa regionu Bałtyku oraz realizacja postanowień konwencji o prawie morza, Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego z La Valetta oraz ustaw: kodeks morski i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zyskają wzmocnienie i nowe narzędzia w postaci zbioru zasad regulujących działania chroniące podwodne dziedzictwo kulturowe. Sugerujemy rządowi rozszerzenie zakresu postanowień konwencji na wody śródlądowe w drodze złożenia dodatkowego oświadczenia.

    Art. 1 konwencji UNESCO określa jako obiekty podwodne podwodnego dziedzictwa kulturowego wszelkie ślady egzystencji ludzkiej pozostające pod wodą co najmniej 100 lat, dlatego Gustloffa to nie dotyczy. Polska musi uzupełnić katalog zabytków archeologicznych zawarty w art. 6 w ustawie o ochronie zabytków. Zachęcamy także rząd do wzmocnienia ochrony wraków znajdujących się na obszarze Morza Bałtyckiego, w szczególności tych z okresu II wojny światowej, i zawarcie przez Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych i wielostronnych w przedmiocie współpracy w tym zakresie.

    Art. 2 konwencji ustanawia zakaz wykorzystania dziedzictwa kulturowego w celach komercyjnych i wprowadzi całkowity, a nie ograniczony jak teraz, zakaz sprzedaży zabytków. Będziemy musieli zatem zmienić przepisy ustawy o ochronie zabytków oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza i wprowadzić konieczność powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Oczekujemy szybkiej nowelizacji przepisów ustawy o ochronie zabytków oraz ustawy o wykonywaniu prac podwodnych i prowadzenia eksploracji podwodnych wyłącznie pod kierunkiem i nadzorem, i stałej obecności archeologa podwodnego. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.2
Pozycja w rankingu:
129
Liczba głosów: 81
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.