Zgłoś uwagi

Poseł Artur Łącki - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
20 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druki nr 459 i 592).

Poseł Artur Łącki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić dziś stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r., druki nr 459 i 592.

    3 maja 2012 r. Polska przystąpiła do Konwencji o pracy na morzu. Jej stronami jest 96 państw, które reprezentują łącznie ponad 90% światowego tonażu floty. W 2018 r. zostały przyjęte poprawki do konwencji, które mają na celu ujęcie w ramy prawne wyłaniających się rzeczywistych zagadnień dotyczących życia i pracy marynarzy na statku. I tak poprawka do konwencji w zakresie normy A2.1 zapewnia ciągłość obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

    Celem drugiej poprawki w zakresie normy A2.2 jest zapewnienie wypłacania wynagrodzenia i innych należności w ramach marynarskiej umowy o pracę, stosownego układu zbiorowego lub obowiązujących przepisów prawa krajowego w przypadku, gdy marynarz jest przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub aż do daty śmierci marynarza podczas przetrzymywania.

    Natomiast trzecia poprawka w zakresie wytycznej B2.5.1 zakłada zastąpienie ust. 8 nowym, zgodnie z którym prawo do bezpłatnej repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni przetrzymywani na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statki. Oczywiście ustawa o ratyfikacji poprawek zawiera również definicję piractwa i definicję zbrojnej napaści na statek.

    Wejście w życie poprawek nie spowoduje wydatków dla budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego oraz zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych, może jednak wpłynąć na koszty ponoszone przez amatorów związane z ewentualnym wypłacaniem wynagrodzenia i należności marynarzowi przez okres dłuższy niż obecnie przewidziany prawem. Nieprzyjęcie poprawek może nieść negatywne skutki społeczne, organizacyjne, gospodarcze i prawne, a konsekwencje społeczne braku regulacji w zakresie, którego dotyczą, mogą spowodować pogorszenie warunków życia marynarzy i ich rodzin. Ratyfikacja poprawek wpisuje się w polską politykę morską i sprawi, że interesy polskich marynarzy będą zabezpieczone w należytym stopniu.

    Ale gdzie beczka miodu, tam zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. Rząd PiS-u z premierem Morawieckim pod specjalnym nadzorem pana prezesa jedną ręką wprowadza prawo zabezpieczające interesy marynarzy i ich rodzin, a drugą sięga do ich kieszeni po pieniądze. (Dzwonek) W projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym procedowanym w Ministerstwie Finansów rząd zamierza zlikwidować tzw. ulgę abolicyjną, która pozwalała pracującym za granicą marynarzom unikać podwójnego opodatkowania. Dzięki niej mogli w miarę skutecznie konkurować na coraz trudniejszym europejskim rynku pracy. Byli w stanie zapewnić godne życie swoim rodzinom.

    Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Możecie być pewni, że tak tego nie zostawimy. Przez wasze działania dogorywa już przemysł stoczniowy. Nie pozwolimy, żebyście zniszczyli kolejny sektor gospodarki morskiej tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy na wasze fanaberie.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Dziękuję bardzo, panie pośle.

    Poseł Artur Łącki:

    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, kierując się poczuciem odpowiedzialności, uważa, że przyjęcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu jest zasadne i leży w interesie społecznym. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.5
Pozycja w rankingu:
29
Liczba głosów: 38
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.