Zgłoś uwagi

Poseł Artur Łącki - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
12 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 484 i 589).

Poseł Artur Łącki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, druki nr 484 i 589.

    Ustawa, którą przedstawił w grudniu 2019 r. minister administracji i spraw wewnętrznych, ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa unijnego. Wprowadza także szereg środków pozwalających na wykonanie celów zawartych w planie działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przytępienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi oraz zmienia niektóre przepisy w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych.

    Bez cienia wątpliwości należy stwierdzić, że przyjęcie tej ustawy przez Sejm jest konieczne. Pozwoli to w pełni korzystać obywatelom Polski z udogodnień, jakie niesie za sobą objęcie naszego kraju programem ruchu bezwizowego.

    W ocenie skutków regulacji wskazano, że dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa europejskiego niesie za sobą konieczne zmiany m.in. w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawie o ubezpieczeniach i niektórych innych ustawach.

    Nowelizacja europejskiego kodeksu wizowego wymaga zmian niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach. Wprowadza ona rozwiązania pozwalające na zamieszczenie w zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego wizowego systemu informacyjnego oraz na wymianę danych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej na temat wiz krótkoterminowych.

    Projekt nadkłada także na ministra spraw zagranicznych nowe obowiązki informacyjne. Zmienione zostaną przepisy dotyczące konsultacji wizowych. Proponuje się wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmiana wysokości opłat za wydanie wizy Schengen na granicy sprawia, że konieczna jest zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

    Potrzebna jest też zmiana ustawy - Prawo konsularne. Powodem jest konieczność wprowadzenia rejestru skarg dotyczących zadań lub działalności konsula związanej wydawaniem wiz Schengen.

    Program ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej obowiązuje od 1986 r. Został ustanowiony, jak tłumaczono, w celu rozwijania turystyki i zacieśniania więzów z USA. Obecnie obejmuje 38 państw, w tym większość państw Unii Europejskiej. Do momentu ogłoszenia decyzji przez prezydenta Trumpa nie obejmował Polski, Bułgarii Rumunii i Chorwacji.

    Proszę państwa, ustawa wprowadza również szereg zmian jeśli chodzi o ubezpieczenia. Zostaną określone warunki, jakie powinny spełniać firmy oferujące podróżne ubezpieczenie medyczne. Bez wątpienia wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich podróżujących za granicę. Ustawa wprowadza zasadę, że osoba ubiegająca się o wizę krajową będzie zobligowana do przedstawienia podróżnego ubezpieczenie medycznego na cały okres swojego pobytu, o ile nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Takie rozwiązanie będzie bardzo korzystne zarówno dla cudzoziemców ubiegających się o wizę -będzie zabezpieczało ich interesy - jak i dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

    Oferowany do tej pory przez niektórych ubezpieczycieli poziom opieki ubezpieczeniowej był niedostateczny, co bardzo negatywnie odbijało się, głównie w aspekcie finansowym, na polskiej służbie zdrowia.

    Ponadto na ostatnim posiedzeniu komisji wprowadzono również poprawki dotyczące wizy humanitarnej, które bezpośrednio, myślę, będą oddziaływały na obywateli chociażby Białorusi. Jest to zgodne z kierunkiem działania polskiego rządu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze zarówno powyższe fakty, jak i fakt, że w trakcie prac komisji i podkomisji zostały szczegółowo omówione i uwzględnione poprawki, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska deklaruję poparcie tej ustawy przez posłanki i posłów naszego klubu. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.5
Pozycja w rankingu:
29
Liczba głosów: 38
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.