Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
25 wyświetleń
2

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569).

Poseł Anna Milczanowska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W odpowiedzi na pytania i stanowiska zarówno klubów, jak i poszczególnych posłów wyjaśniam. Pozwólcie państwo, że tak porozkładam, bo pisałam trochę rzeczy. Może nie zachowam takiej chronologii. Nie każde naruszenie przepisów jest przestępstwem lub wykroczeniem. W prawie karnym powszechnie akceptowana jest instytucja kontratypu. To wiemy wszyscy. Kontratyp powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nadal jest czynem zabronionym, ale nie jest przestępstwem. Innymi słowy uchyla on karną bezprawność czynu. Kontratyp określony w przepisach prawa karnego nie musi uchylać bezprawności czynu w innych gałęziach prawa. Kontratyp uregulowany będzie przepisami ustawy, rangi ustawowej. Bez tych zmian będzie możliwa odpowiedzialność karna osób, funkcjonariuszy publicznych, o których dzisiaj aż tyle słyszeliśmy.

    Chciałabym państwu posłom, Wysokiej Izbie powiedzieć, że tych funkcjonariuszy publicznych mamy w naszym kraju kilka tysięcy - myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę - którzy naruszyli swoje obowiązki w celu zwalczania COVID-19 nawet wtedy, gdy faktycznie ani interes publiczny, ani prywatny nie poniósł żadnej szkody na podstawie art. 231 k.k. Jest to przestępstwo bezskutkowe, nie jest konieczne, by wystąpił jakikolwiek uszczerbek w chronionych prawem dobrach. Jest to wypowiedź pana prof. Zolla z 1999 r., wydawnictwo s. 782.

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: A co to ma wspólnego?)

    Wystarczy, że wystąpi zagrożenie takim uszczerbkiem, przy czym zagrożenie to jest abstrakcyjne. Nie obejmuje osób, które, łamiąc prawo, chciały uzyskać korzyść majątkową lub osobistą. Jeszcze raz powtarzam: przepis zaproponowany przez nas nie obejmuje osób, które, łamiąc prawo, chciały uzyskać korzyść majątkową lub osobistą. Dzisiaj mój kolega klubowy, pan poseł Andrzej Kosztowniak złożył poprawkę. I w uzasadnieniu tej poprawki mamy napisane, że jej celem jest doprecyzowanie przepisów polegające na zawężeniu zakresu spraw, w których ta regulacja miałaby zastosowanie.

    Poprawka wprowadza w szczególności zasadę proporcjonalności dóbr, co w praktyce będzie oznaczało, że działaniem przepisu nie zostaną objęte m.in. czyny, w których sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Ustawa... A zatem, aby sąd mógł zastosować przepis, wyrządzona szkoda nie może mieć na celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Działanie korupcyjne, szczególnie popełnione podczas walki o ludzkie zdrowie i życie, zawsze winno spotkać się z całą surowością i stanowczością wymiaru sprawiedliwości.

    Ustawa umożliwia skorzystanie z kontratypu m.in. lekarzom pełniącym funkcje administracyjne, a wiemy, że wielu lekarzy pełni funkcje kierownicze, dyrektorskie w placówkach zdrowia, którzy przekroczyli uprawnienia, popełnili przestępstwo z art. 231 bądź art. 96 Kodeksu karnego w celu ochrony przed COVID-19, i którzy uczynili to nie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy osobistej, ale w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

    Jeszcze momencik...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: W ogóle to skandal jest.)

    Nie, nie, poczekajcie państwo, bo sobie pisałam i już na pewno udzielę odpowiedzi na pytania, które tu padały.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Coś ? propos procederu mafijnego?)

    Mówił pan poseł Braun...

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Ale pani poseł, proszę pozwolić posłance wnioskodawcy...

    Poseł Anna Milczanowska:

    Gdybyście państwo... Ja wysłuchałam was wszystkich w ciszy i spokoju, z wielką kulturą, przyznacie państwo.

    Pan poseł Braun mówił, powoływał się na akt upoważniający z 1933 r., formalnie zatytułowany ˝Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich˝ (Dzwonek), stanowiący prawo, które dało niemieckiemu gabinetowi, a w efekcie kanclerzowi, władzę do uchwalania praw bez udziału Reichstagu i do nadpisywania podstawowych aspektów konstytucji weimarskiej.

    Pani poseł Nowicka mówiła o życiu, o ochronie życia. Ochrona życia, proszę państwa, jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa i naruszania tej zasady nie można pogodzić z interesem społecznym. Pandemia COVID i jej dynamiczny rozwój sprawiają, że w celu podjęcia skutecznej z nią walki konieczne jest często dokonywanie działań niestandardowych. Proces decyzyjny w walce z wirusem musi przebiegać szybko. Nie zawsze możliwe jest pogodzenie interesu społecznego w postaci efektywnego zwalczania epidemii z wiernym przestrzeganiem obowiązków służbowych lub przepisów prawnych. I w każdym wypadku organy ścigania będą analizowały zaistnienie przesłanek wyłączających odpowiedzialność karną w konkretnym stanie faktycznym.

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: Ale od tego jest ułaskawienie prezydenta.)

    A więc, szanowni państwo, wiele z tego, co dzisiaj tutaj padło, absolutnie nie jest zapisane w projekcie ustawy, który został złożony 14 sierpnia tego roku i nad którym procedowano. Pierwsze jego czytanie odbyło się na posiedzeniu komisji finansów, a dzisiaj do tego projektu złożona została poprawka, której uzasadnienie pozwoliłam sobie państwu posłom, Wysokiej Izbie, przeczytać.

    Nie chciałabym, abyście państwo w tak łatwy sposób oskarżali. Tu kilkadziesiąt razy padały słowa nazywające nas złodziejami, przekrętaczami, łamiącymi prawo. Pełne prawo jest zastosowane właśnie w tym przepisie, który dzisiaj w formie poprawki został złożony. I nikt, kto będzie łamał prawo w celu uzyskania korzyści prywatnej, majątkowej, nie będzie niekarany.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A zarządzanie majątkiem?)

    Każdy w ten sam sposób będzie podlegał organom ścigania. Mówimy tu o rozróżnieniu dóbr, pani poseł, i o tych dobrach mówił poseł Andrzej Kosztowniak, który swoje stanowisko prezentował kilkadziesiąt minut temu. Dziękuję serdecznie.

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: Ale pani poseł, od tego jest ułaskawienie prezydenta, a nie łamanie podstaw prawa.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
211
Liczba głosów: 43
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.