Zgłoś uwagi

Senator Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2020 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
79 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Panie Ministrze, ja już to powiedziałem i powtórzę: uważam, że ten projekt ustawy jest krokiem w dobrym kierunku, on w jakimś zakresie ułatwia dalsze porządkowanie spraw związanych z negatywnymi następstwami dekretu Bieruta. Ale to jest tylko krok. Stąd moje pytanie, akurat w sposób odpowiedni kierowane do przedstawiciela rządu. Bo my ciągle musimy szukać rozwiązań całościowych, docelowych i tych kolejnych kroków, które będą efektywnie ten problem rozwiązywały. Czy rząd ma jakieś plany w tym zakresie? Czy pan minister mógłby nas poinformować, czy coś planujecie, coś będziecie przedstawiać, coś, co będzie kolejnymi działaniami porządkującymi tę problematykę? A z tym problemem miasto stołeczne sobie samo nie poradzi, bo on rzeczywiście wymaga i kolejnych rozwiązań legislacyjnych, i wsparcia finansowego z budżetu państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta:

Panie Senatorze! Panie Przewodniczący!

Rzeczywiście można powiedzieć, że ten etap prac legislacyjnych nad tą ustawą skłania również do odpowiedzi na pytanie, co dalej i jakie będą dalsze zamierzenia. Nie jest tajemnicą, że w 2017 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy propozycję pełnej regulacji nie tylko problematyki warszawskiej, ale również problematyki związanej z innymi aktami nacjonalizacyjnymi, niemniej nie udało się wypracować na tamtym etapie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie, uzyskać co do nich aprobaty tak, żeby te regulacje mogły wejść w życie i zostały uznane za te, które sprawiedliwie regulują te problemy. W związku z tym, że osiągnięcie kompromisu w sprawie reprywatyzacji w tym okresie, w którym się znajdujemy, od końca 2017 r. do chwili obecnej, w pełnym zakresie nie okazało się możliwe, jako osoba odpowiedzialna za problematykę warszawską, jako przedstawiciel rządu, również wspólnie z posłami, a także korzystając z doświadczenia aktualnych władz miasta stołecznego Warszawy, bo przecież pan prezydent Rabiej pracował w komisji weryfikacyjnej i podobny pogląd na te sprawy, podobną ocenę wielokrotnie przedstawialiśmy, zdecydowaliśmy się wspólnie z grupą posłów zaproponować ten krok. Być może ten trójskok nie był próbą spektakularną i udaną, niemniej jednak sprawa nie została pogrzebana i teraz wykonujemy krok.

I teraz odpowiadam na pytanie, jakie będą kolejne kroki. Z pewnością formułowana jest również propozycja dotycząca ustalania wysokości odszkodowań. Grupa posłów lewicy złożyła taki projekt do Sejmu. Podobny mechanizm był zaproponowany w ustawie z 2017 r., on równoważył, można powiedzieć, skalę wojennych zniszczeń, wartość nieruchomości wojennej w odniesieniu do dzisiejszej wartości, jak również uwzględniał pewne czynniki gospodarcze związane z upływem czasu, a także skalę możliwych odszkodowań za te roszczenia, które nie zostały zrealizowane. To są pieniądze i tutaj zawsze dyskusja jest najtrudniejsza. Niemniej jednak mechanizm, który został zaproponowany, to jest, w mojej opinii, kierunek, nad którym powinniśmy dyskutować.

I z drugiej strony, jako że oczywiście największym samorządem, największą, można powiedzieć, jednostką, która ma problem z reprywatyzacją, jest miasto stołeczne Warszawa, to niewątpliwie – również w związku z faktem, że to miasto stołeczne Warszawa włada wspomnianymi gruntami i pozostają one w większości w zasobach miejskich – jest ono nieodzownym partnerem do formułowania ostatecznej propozycji takich przepisów. Ja z tego miejsca deklaruję, że jeśli omawiana ustawa wejdzie w życie, dalej będę szukał… będę tym przedstawicielem rządu, który w drodze kompromisu, konsensusu będzie szukał rozwiązań omawianego tu problemu. Ale tutaj potrzebna jest wola 2 stron i wola również m.in. partycypowania, wspólnie, w kosztach takiego przedsięwzięcia. Bo skoro samorząd korzysta z nieruchomości i samorządowi zależy również na tym, żeby niektóre te nieruchomości uwolnić inwestycyjnie… Bo, co jest bardzo ważne, obciążenie roszczeniami ogranicza możliwości inwestowania w nieruchomości bądź nawet dysponowania w naturalny sposób tym zasobem. Dlatego też mam nadzieję, że władze Warszawy będą w stanie podjąć w tej sprawie rozmowy również z rządem, żeby znaleźć najlepsze rozwiązania. Ja na pewno będę przedstawicielem rządu, który będzie rekomendował prowadzenie takich rozmów, szukanie rozwiązań. I propozycje, które były złożone w 2017 r., w mojej opinii są możliwymi propozycjami co do początku.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
5
Pozycja w rankingu:
11
Liczba głosów: 10
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.