Zgłoś uwagi

Poseł Marek Suski - Wystąpienie z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 550 i 554).

Poseł Sprawozdawca Marek Suski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawić sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

    Jest to długi tytuł, ale szanowni państwo, tak naprawdę ustawa zmierza do tego, żeby wesprzeć naszych twórców i artystów, którzy ze względu na pandemię COVID-19 zostali pozbawieni albo bardzo ograniczono im możliwość prowadzenia działalności, a więc również zarobkowania. W związku z tym ta ustawa jest potrzebna, ponieważ nikt się nie spodziewał, jak głębokie będą skutki pandemii, również dla świata artystycznego. Chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość działalności kulturalnej o charakterze artystycznym prowadzonej we wszystkich formach organizacyjno-prawnych. Jest potrzeba zabezpieczenia stabilności finansowej w przypadku działalności w różnych sektorach gospodarki narodowej, w kulturze, w rozrywce, rekreacji. Jest również potrzeba zapewnienia ciągłości dostępu do dóbr kultury narodowej, w szczególności zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych z publicznością oraz zapewnienia warunków do tworzenia oferty kulturalnej on-line o odpowiedniej jakości i różnorodności. Chodzi o realizację prawa do bezpośredniego uczestnictwa w kulturze, w szczególności dla grup o szczególnych potrzebach: seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, a także realizację potrzeb w zakresie edukacji kulturalnej w przypadku wszystkich grup społecznych. To sprzyja podnoszeniu kompetencji ogólnych społeczeństwa i podnosi jego konkurencyjność, stanowiąc długoterminową inwestycję w kapitał ludzki w przypadku polskiej gospodarki i nauki. Ludzie kultury są bardzo cennym elementem naszej gospodarki, ponieważ są to ludzie najbardziej kreatywni, którzy wnoszą w naszą gospodarkę wartości ponadczasowe.

    Przewiduje się, że ta ustawa da samorządowym instytucjom kultury do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej za okres od 12 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r., oczywiście w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sferze nauki, muzyki, przepraszam, w sferze muzyki, teatru, tańca i organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze muzyki, teatru, tańca - nauka jest objęta inną ustawą - jest to do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za okres od 12 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r. To również obliczono według danych za analogiczny okres w 2019 r.

    Szanowni Państwo! Tryb wejścia tej ustawy został tak zaproponowany, żeby ustawa weszła stosunkowo szybko w życie, tj. 7 dni od dnia ogłoszenia. Oczywiście nie wymienię wszystkiego, co jest zawarte w ustawie, bo czas się kończy, ale nadmienię, że bez głosu sprzeciwu ustawa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Dziękuję państwu za uwagę. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.