Zgłoś uwagi

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druki nr 515 i 532).

Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., druki nr 515 i 532.

    Celem tej ustawy, jak już powiedziano, jest zapewnienie efektywnego prowadzenia badań statystycznych, statystyki publicznej oraz przeprowadzenie dwóch najbliższych spisów powszechnych zaplanowanych w roku 2020 i w roku 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego, jeżeli chodzi o chorobę zakaźną i wirus SARS-CoV-2.

    W zakresie badań statystycznych statystyki publicznej niezbędne jest stworzenie takich rozwiązań prawnych, które w warunkach pandemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie tych badań kluczowych dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych tak osób przeprowadzających badania, jak i podmiotów objętych tymi badaniami.

    Podstawowe rozwiązania zawarte w przedmiotowym projekcie ustawy dotyczą zmian w dwóch ustawach: w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przeprowadzenie spisu powszechnego wymaga odrębnej ustawy. Zarówno powszechny spis rolny w 2020 r., jak i narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. to bardzo duże przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, metodologicznym, informatycznym i finansowym. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tych spisów jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, ale uwzględnia również zapotrzebowanie odbiorców krajowych, zgłaszane w trakcie konsultacji międzyresortowych i społecznych. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa, organów administracji publicznej i instytucji naukowych.

    Powszechny spis rolny ma dostarczyć wielu podstawowych informacji o rolnictwie, w tym o gospodarstwach rolnych i użytkownikach, danych o powierzchni użytkowników gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowiu zwierząt gospodarskich, nakładach pracy w rolnictwie, źródłach dochodów gospodarstw domowych, środkach produkcji, budynkach gospodarskich, działalności innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie. Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony na obszarze kraju w terminie od 1 września do 30 listopada tego roku. Ustawa zakłada, że udział w tym spisie jest obowiązkowy.

    Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. W obydwu spisach pracami spisowymi kieruje prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako generalny komisarz spisowy. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Na skutek pandemii występuje potrzeba rozszerzenia dostępu dla statystyki publicznej do danych identyfikacyjno-adresowych, m.in. numerów telefonów, z nowych źródeł danych. Wszystkie te zadania są uwzględnione w omawianym projekcie ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się 5 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy z czterema poprawkami uwzględnionymi w druku nr 532. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.