Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019 wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
33 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 389 i 529).

Poseł Anna Milczanowska:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Dziękuję serdecznie, pani marszałek.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie przedłożonej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. informacji o działalności rzecznika praw obywatelskich w roku 2019.

    Choć w tytule sprawozdania znajdujemy rok 2019, to zarówno z racji dobiegającej do końca kadencji urzędującego rzecznika praw obywatelskich, jak i w odniesieniu do stawianych w dokumencie tez, również w tej wypowiedzi, której przed chwilą wysłuchałam w wykonaniu pana rzecznika, zasadnym jest w moim przekonaniu szersze spojrzenie na podejmowane działania lub ich brak, tym bardziej że we wprowadzeniu do informacji, zaraz za statystycznym zestawieniem ilości spraw, osób czy rozmów telefonicznych, które trafiły do biura, znajdujemy słowa zawierające zarzut braku społecznego dialogu i współdziałania władz w procesie stanowienia prawa. I oto już w tym krótkim fragmencie odnajdujemy esencję publicznej aktywności rzecznika praw obywatelskich przez minione 5 lat. Musimy niestety ze smutkiem stwierdzić, że choć rzeczywiście wielokrotnie i w wielu tematach zabierał głos, to jednak czynił to niestety nie w ochronie rzeczywistych praw i wolności obywatelskich, ale reprezentując określone siły polityczne oraz ideologiczne interesy środowisk funkcjonujących zgodnie z zasadą: jeżeli fakty są przeciwko nam, tym gorzej dla faktów. Dzieje się tak, mimo że Polacy mówią głośno o przywróceniu im godności i podmiotowości, i to nie ze względu na przynależność do tzw. elit. W czasie, kiedy proponowane rozwiązania prawne, instytucjonalne bądź społeczne powstają i kształtują się podczas rozmów z Polakami, informacja rzecznika sugeruje zupełnie coś przeciwnego. Przecież słowo ˝obywatel˝ nie oznacza partyjnej przynależności, lecz przynależność i poszanowanie wspólnych wartości oraz panującego porządku prawnego.

    Prawo i Sprawiedliwość w służbie Polakom podjęło wielki trud likwidacji tzw. państwa teoretycznego, w którym liczyły się wyłącznie wybrane interesy. Podjęty wysiłek rzeczywistej reformy funkcjonowania sądownictwa powszechnego i administracyjnego natrafił na ogromny opór ludzi, którzy sami określają się jako nadzwyczajna kasta. Jednak zdaniem rzecznika praw obywatelskich to nie ludzie bezradni wobec bezdusznej machiny, a właśnie kasta zasługuje na szczególną ochronę. Czy nie było podobnie, gdy rzecznik praw obywatelskich de facto stanął w obronie beneficjentów warszawskiej reprywatyzacji, podważając zasadność działań organu powołanego w przedmiotowej sprawie przez Sejm? A bezprzykładny donos na drukarza, przedsiębiorcę, który ze względu na sumienie odmówił druku materiałów promujących ideologię LGBT? W tym przypadku, jak też w innych Polacy nie mogli zrozumieć, kogo reprezentuje polski rzecznik praw obywatelskich oskarżający Polaków o współudział w Holokauście. Dlaczego rzecznik na wniosek ambasadora obcego państwa chce złamać zasadę niezawisłości sądów, mimo że jest to na szkodę polskiego dziecka?

    Również swoista wybiórczość działania rzecznika praw obywatelskich nie może liczyć na naszą aprobatę. Charakterystyczne było np. milczenie w sprawach znieważania symboli religijnych oraz ludzi, dla których stanowią one bezwzględną wartość. W zamian za to pan rzecznik wypowiedział wojnę samorządom, które zdecydowały się mocno stanąć w obronie rodziny oraz wartości, które stanowią fundament polskości. To zaangażowanie ideologiczne rzecznika niestety nie pozwoliło na wsparcie ludzi działających na rzecz ochrony życia. Takiej ochrony doznawali ci, którzy w sposób agresywny, a nawet noszący znamiona przestępstwa atakowali obrońców życia i miejsca kultu religijnego. Ze swoistą kumulacją mieliśmy przecież do czynienia w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy rzecznik po raz kolejny zaatakował działające zgodnie z prawem i cywilizacyjnymi standardami polskie instytucje.

    W świecie wartości, jakim hołduje Prawo i Sprawiedliwość, każde sprzeniewierzenie się zasadzie służby dla Polski i Polaków zasługuje na nasze stanowcze i jednoznaczne napiętnowanie, tym bardziej że nie widzimy szans na poprawę, a podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pan rzecznik zapowiedział, że swojego stylu pracy jako RPO nie zmieni do ostatnich dni.

    Jest pan rzecznikiem praw obywatelskich. Reasumując, chciałabym zwrócić się z pytaniem: Czy uważa pan, że pana dotychczasowe działania podczas sprawowania urzędu licują z art. 209 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi o tym, że rzecznik praw obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu?

    Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość traktuje przedstawiony dokument nie jako informację urzędującego rzecznika praw obywatelskich, lecz jako jego polityczną deklarację. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
211
Liczba głosów: 43
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.