Zgłoś uwagi

Poseł Stanisław Szwed - Wystąpienie z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
19 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W przededniu 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i czterdziestolecia powstania ˝Solidarności˝ mam zaszczyt przedstawić zmianę ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Celem tej zmiany jest przyznanie świadczenia wyrównawczego, które będzie im częściowo rekompensowało ekonomiczne skutki doznanych w okresie PRL-u represji. Dodatkowo projekt zawiera inne rozwiązania zwiększające pomoc państwa dla tej grupy społecznej, skutkiem czego ulegną zmniejszeniu różnice w uprawnieniach osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1956 i 1957-1989.

    Osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989 były poddawane przez reżim komunistyczny licznym represjom i szykanom. Do najczęstszych należały: uwięzienie, internowanie, usunięcie z uczelni, karne wcielenie do wojska, pozbawienie możliwości wykonywania zawodu, uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia w wybranych miejscach, zwolnienie z pracy, pozbawienie możliwości awansowania, zapisy cenzury, degradowanie na gorsze stanowiska służbowe, pozbawienie nagród oraz premii. Można by ten katalog jeszcze bardzo mocno rozszerzać. W zasadzie każda z tych szykan rzutowała negatywnie przez wiele lat na otrzymywane przez działaczy opozycji wynagrodzenie, a niektóre z nich skutkowały nawet jego czasowym pozbawieniem. Represje te negatywnie oddziaływały na status materialny osób im poddanych nie tylko w okresie ich stosowania, ale i później, nawet do dnia dzisiejszego. Konsekwencją bowiem otrzymywania przez lata niższego wynagrodzenia jest pobieranie obecnie przez dawanych działaczy opozycji antykomunistycznej niższych emerytur i rent. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy zrodziły się z przekonania, że konieczne jest choć częściowe zadośćuczynienie krzywdom doznanym ze strony reżimu komunistycznego przez osoby, które swoim poświęceniem przyczyniły się do obalenia ustroju totalitarnego oraz odrodzenia demokratycznego i niepodległego państwa polskiego. Dlatego proponuje się, aby każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wysokość tego świadczenia będzie odpowiadała kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną. Takie rozwiązanie sprawi, że pomoc państwa trafi do osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

    To świadczenie będzie również corocznie, jak w przypadku emerytur i rent, waloryzowane. Świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwało na wniosek osoby uprawnionej i będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego czy KRUS wraz z emeryturą i rentą. Obecnie ok. 12 700 osób ma potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej w wykazie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szacujemy, że z tego uprawnienia skorzysta ok. 9,5 tys. osób.

    Ponadto w projekcie ustawy przewidziano dla tej grupy osób szereg uprawnień, m.in. przyznanie 50-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 51-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego. Od razu wyjaśniam, że jeżeli takie uprawnienia przyznawane są przez samorządy, to one dalej będą mogły być przyznawane na tych samych zasadach, bo wprowadzimy działanie obligatoryjne, a tamte działania są fakultatywne.

    Drugim rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy, jest umożliwienie szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zlecania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz działaczy pozycji antykomunistycznej.

    Trzecią możliwością, którą proponujemy, jest umożliwienie szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek za działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty, co stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

    Przyznanie tych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych jest kolejnym działaniem wspierającym świadczenia osób walczących o niepodległość Polski w latach 1939-1989, gdyż dotychczas nie mogli z nich korzystać we wszystkich przypadkach, jak inne grupy, które są do tego uprawnione.

    Ustawa będzie wchodzić w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Szacuje się, że łączne koszty projektu wyniosą ok. 60 mln zł. Te koszty będą pokrywane ze środków budżetu państwa.

    Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy bardzo mocno angażowali się w prace, oraz Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wsparcie merytoryczne.

    Proszę państwa o przyjęcie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, którą zaproponowaliśmy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.8
Pozycja w rankingu:
225
Liczba głosów: 19
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.