Zgłoś uwagi

Senator Ewa Matecka - Wystąpienie z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
24 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Sprawozdawca Ewa Matecka:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Zdrowia zawarte w druku nr 169 A o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lipca 2020 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Marszałek Senatu dnia 28 lipca 2020 r. skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. komisja wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały, z naniesionymi przez komisję poprawkami.

Wysoka Izbo, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 i po jej ustaniu, uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca, rozpatrzona przez senacką Komisję Zdrowia w dniu 10 sierpnia, to projekt rządowy. W imieniu rządu projekt ustawy przedstawił wiceminister zdrowia, pan Janusz Cieszyński. Celem ustawy ma być, według zapewnienia autorów, wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego działania tego systemu, w tym skuteczną walkę z COVID-19.

Ustawa ta wprowadza zmiany w 23 ustawach, w tym w 6 ustawach przyjętych przez Wysoką Izbę w 2020 r.

Jak powiedział pan minister Cieszyński, zakres ustawy jest bardzo szeroki, cel jest zgodny z tytułem. Ustawa modyfikuje istniejące już akty prawne i nie wprowadza żadnych nowych. Najważniejsza regulacje w tej ustawie to m.in. informatyzacja służby zdrowia, wprowadzenie nowych narzędzi związanych ze sposobem udzielania świadczeń medycznych, zmiany dotyczące szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy, wprowadzenie elektronicznego systemu importu leków, zmiany procedur administracyjnych w sprawie świadczeń medycznych uzyskiwanych za granicą oraz m.in. nadanie nowych kompetencji niektórym pracownikom medycznym.

Te zmiany, Wysoka Izbo, zostały w trakcie dyskusji pozytywnie ocenione przez Komisję Zdrowia. Najwięcej uwagi w trakcie dyskusji poświęcono jednak tym zapisom, które w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie znacznie poszerzyły materię ustawy, a nawet pozostawały bez związku z przedmiotem i celem ustawy, czyniąc tę ustawę w tym zakresie niekonstytucyjną, co potwierdził w swojej opinii legislator obecny na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Wśród tych niekonstytucyjnych zmian można by wyróżnić zmiany strukturalno-organizacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia. Są to zmiany, które dotyczą transformacji obowiązującego systemu świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejna taka zmiana to zmiana w zakresie określenia nowego terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. Chodzi o tzw. ustawę cukrową. Przypomnę Wysokiej Izbie, że w przypadku tej ustawy nie ma jeszcze zakończonego procesu legislacyjnego, a zatem nie mogą być wprowadzone do niej zmiany. Kolejnymi zmianami uznanymi za niekonstytucyjne są zmiany wprowadzane w systemie refundacji leków.

W tej ustawie są też zawarte 2 bardzo istotne zmiany. Chodzi o art. 22, czyli poprawkę wprowadzającą mechanizm umożliwiający uzyskanie przez podmiot rekompensaty za poniesione koszty przygotowań do nieodbytych 10 maja prezydenckich wyborów korespondencyjnych – tak należy odczytać zapis art. 22. Przypomnę, że prezes Rady Ministrów został upoważniony do wydawania takich poleceń w tarczy antykryzysowej z dnia 2 marca. I teraz, zgodnie z art. 22, zaproponowanym w tejże ustawie, Poczta Polska, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, może wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Krajowe Biuro Wyborcze – przypomnę – dysponuje kwotą ponad 500 milionów zł, przeznaczoną na wybory. Przy tym art. 22 dokładnie określa, że niezbędnym elementem realizacji zwrotu poniesionych kosztów będzie oczywiście zawarcie umowy z Krajowym Biurem Wyborczym oraz opinia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prokuratorii Generalnej RP. Nie wskazano jednak, czym będzie skutkowała ewentualna negatywna opinia tychże organów. Artykuły wprowadzające podobny mechanizm rekompensaty to art. 43, 44, 45 i 46 omawianej ustawy. Ten mechanizm może być zastosowany w odniesieniu do podmiotów, które zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów w zakresie dokonywania zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony itd. Podmioty te mogą wystąpić o zwrot kosztów całkowitych realizacji tego polecenia, przy czym brak jest tutaj określenia wysokości tych kosztów i w tym przypadku niepotrzebna jest opinia organów, które były w art. 22, czyli prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prokuratorii Generalnej RP.

W trakcie dyskusji w związku z art. 43 i art. 22 zadano pytanie, o które konkretnie podmioty chodzi, które z podmiotów są w takiej właśnie sytuacji, że zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów i czekają na zwrot poniesionych kosztów. Co prawda pan minister dość lakonicznie odpowiedział, a właściwie nie odpowiedział dokładnie na pytanie – to pytanie ja zadałam – ale nie tak trudno jest nam powiązać art. 43 z konkretnym poleceniem premiera dotyczącym sprowadzenia antonowem maseczek i sprzętu z Chin przez KGHM i Lotos, a art. 22 z Pocztą Polską.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji w dniu 10 sierpnia dużo uwagi poświęcono art. 37a kodeksu karnego. Była złożona przez senatorów Lewicy poprawka mająca na celu usunąć z kodeksu karnego przepis, który nakazuje karać pielęgniarki, ratowników medycznych i lekarzy karą więzienia za nieumyślny błąd medyczny. Przypomnę Wysokiej Izbie, że w trakcie procedowania Tarczy 4 my tę zmianę wykreśliliśmy z zapisów, ale została ona ponownie wprowadzona w ramach obrad Sejmu. Jednak podczas prac komisji uznaliśmy, że poprawka taka byłaby poprawką niekonstytucyjną. I zgodnie z opinią prawników, którzy również podzielali tę opinię, że poprawka wychodzi poza przedmiot omawianej ustawy, nie mogliśmy tej poprawki przyjąć. Niemniej jednak pragnę państwa poinformować, że rozpoczynają się już wkrótce prace nad inicjatywą legislacyjną mającą na celu uporządkowanie tej sprawy i wykreślenie art. 37a z kodeksu karnego, co, jak mam nadzieję, wszyscy państwo obecni na… Mam nadzieję, że wszyscy państwo senatorowie podzielają opinię, że jest to zmiana niezwykle oczekiwana i konieczna, zmiana wychodząca naprzeciw oczekiwaniom środowisk medycznych i nie tyko.

Dyskusja i uwagi senatorów na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia jednoznacznie dowiodły, że ustawa ta nie proponuje konkretnego wsparcia dla ochrony zdrowia, nie zawiera rozwiązań i wytycznych potrzebnych w obliczu spodziewanego dalszego wzrostu zachorowań, nie nakreśla podstawowej funkcji opieki zdrowotnej w tym okresie. Nie rozwiązuje najważniejszych problemów służby zdrowia, nie poprawia sytuacji finansowej szpitali, nie zawiera również uregulowań dotyczących przyszłych zdarzeń w ochronie zdrowia. Wskazano na niezwykle trudną sytuację finansową i kadrową wielokrotnie przekształcanych szpitali jednoimiennych, dla których również nie ma propozycji w tej ustawie. Zwrócono także uwagę, że ustawa ta w obliczu epidemii nie poprawia dostępu do świadczeń medycznych. Doceniono rolę i znaczenie teleporad, które są wprowadzone jako możliwe do stosowania powszechnego, ale tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ terapia jest skuteczna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest możliwy osobisty kontakt lekarza z pacjentem.

Konkluzja wypływająca z dyskusji i prac komisji jest jednoznaczna – mówi ona, że trudno jest tę ustawę odrzucić, albowiem zawiera kilka ważnych i szczegółowych rozwiązań, ale przede wszystkim zawiera ona też zapisy niemające nic wspólnego z ochroną zdrowia. Ważna jest tu oczywiście opinia legislatorów senackich, która w ocenie Komisji Zdrowia była bardzo niekorzystna dla tej ustawy – żeby nie powiedzieć: druzgocąca. Część ustawy stoi w sprzeczności z konstytucją, wyrażono również bardzo wiele zastrzeżeń co do spójności zapisów zawartych w tej ustawie z systemem prawnym, są również zastrzeżenia natury legislacyjnej i co do zgodności z zasadami techniki prawodawczej, ponadto są również zastrzeżenia natury redakcyjnej. Na tym prace Komisji Zdrowia zostały zakończone.

Proszę Wysoki Senat o przyjęcie tejże ustawy z naniesionymi przez Komisję Zdrowia poprawkami. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.8
Pozycja w rankingu:
22
Liczba głosów: 54
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.