Zgłoś uwagi

Poseł Zdzisław Sipiera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Zdzisław Sipiera:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyszło mi dzisiaj w imieniu klubu powiedzieć o dwóch bardzo istotnych sferach życia publicznego, a mianowicie o wymienionej przez pana posła Brauna sferze obronności państwa oraz o drugiej - bezpieczeństwa państwa w wymiarze kompetencji ministra spraw wewnętrznych i administracji, poszerzonej o sprawę funkcjonowania KPRM.

    W odniesieniu do kwoty ok. 70 mld, które te dwie przestrzenie wypełniają, możemy powiedzieć tak: to było dobry rok dla Polski. To był rok, w którym zwiększyło się polskie bezpieczeństwo, i w wydaniu wewnętrznym, i w wydaniu zewnętrznym, chodzi o zabezpieczenie, jak również poczucie bezpieczeństwa obywateli.

    Oczywiście można mówić o sprawach, które dotyczą procedur. Tutaj najważniejszym aspektem jest to, jak Polacy odbierają to, co parlament i większość parlamentarna z rządem wykonują. A w tym zakresie, proszę państwa, nie jest błahą i nieistotną rzeczą to, jak to jest oceniane przez obywateli. Wydatkowanie ponad 24 mld zł na służby państwowe: Policję, Państwową Straż Pożarną, CBA, służby graniczne, jest dokładnym wyrazem tego, że te środki finansowe są lokowane bardzo dobrze. Oczywiście nie mamy jeszcze takich standardów, o jakich mówimy wszyscy tutaj na tej sali. Chcielibyśmy mieć takie same pensje jak te na Zachodzie, takie same wynagrodzenia jak te na Zachodzie. Dążymy do tego, mówimy o tym, chcemy skracać ten dystans, ale to jest proces. Z tego też powodu wydatki w tych sferach są naprawdę realizowane bardzo dobrze, odważnie. Chodzi tu też o odtwarzanie - to stan po byłej koalicji, ja przypomnę - tych polikwidowanych posterunków Policji, które były, zniknęły i dopiero teraz są odtwarzane.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Jezu...)

    Czy to nie wpływa na bezpieczeństwo Polaków? Oczywiście, że tak. To trzeba było zrobić, trzeba było je odtworzyć.

    Pani Poseł! Miałem to powiedzieć na koniec, ale powiem to teraz. Mówiła pani w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska: oddaliśmy wam władzę. Kto oddał władzę? To obywatele w Polsce wybrali Prawo i Sprawiedliwość, chcieli, żeby rządziło nadal. Oczywiście to, co słyszymy tutaj o klubie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy państwo wchodzicie na tę mównicę, sprawia wrażenie, że to w ogóle jest jakiś inny kraj. Wszystko jest beznadziejne, wszystko jest jak gdyby w innym wymiarze. To dlaczego, skoro było tak doskonale, Polacy wam podziękowali? To jest pytanie podstawowe.

    Proszę państwa, w tym zakresie również bardzo istotne są fundusze i te fundusze również są świetnie wykorzystywane. Jeśli chodzi o fundusz modernizacji i służb mundurowych, poczyniono bardzo dobre inwestycje, 2,8 mld zł zostało w całości wykorzystane w naprawdę krótkim czasie. Dozbrajanie jest widoczne, to jest widoczne gołym okiem.

    Proszę państwa, ktoś kiedyś się wyśmiewał, lat temu ileś, że polonezem ciężko było dogonić np. porsche. Dzisiaj nie ma żadnych problemów z tym, żeby bezpieczeństwo było w takim wymiarze zapewniane, bo ta właśnie sfera jest doposażana bardzo, bardzo szybko. Pozostałe fundusze, które są istotne w wymiarze państwa - tych funduszy, rezerw centralnych jest 12. Również w sposób istotny wypełniają funkcję poprawiania funkcjonowania państwa, ale też zapewniają finansowanie takiej sfery jak Karta Polaka, dodatkowe szkolenia urzędników służby cywilnej, pomoc dla ludności romskiej, pomoc dla repatriantów, powiadomienia ratunkowe - bardzo ważna rzecz dla bezpieczeństwa polskiego obywatela - jak również uzupełnianie wydatków SOP-u, tzw. program bezpieczeństwa pana ministra Stasiaka, też kwestie uzupełniania wydatków na dowody osobiste. To są fundusze, które występują w ramach tego bardzo istotnego elementu, jak mówiłem, zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego.

    Co do, proszę państwa, KPRM-u - tutaj mówiono o wydatkach zwiększonych. Jeżeli są zwiększone zadania, to też są zwiększone wydatki. Ale czy te środki są dobrze wydatkowane? Mówimy zawsze o tym, żebyśmy odeszli od budżetów księgowych, a zaczęli mówić o budżetach zadaniowych. O tym zresztą mówił pan prezes Banaś właśnie, żeby to było w tym wymiarze robione. Stawiajmy zadania i realizujmy. KPRM wykonał bardzo dobrze te zadania. I to, co usłyszałem, a brałem udział w pracach komisji - trzeba naprawdę już bardzo dokładnie się przyglądać, by dostrzec minimalne błędy, które są wypunktowane. Są one naprawdę nieznaczne, przy tej skali, 70 mld zł, wydatków nieznaczne.

    Teraz kilka zdań na temat MON-u i wydatków w roku ubiegłym. 44 mld zł, ogromne pieniądze na rozwój polskiej armii, na doposażanie. Wszystko było wykonywane w bardzo dobrym tempie. Często były zarzuty w latach minionych, że MON nie wykorzystuje środków finansowych. Teraz wykorzystuje je prawie w 100%. Ogromne słowa uznania, bo to jest bardzo duży wysiłek. Też słyszeliśmy tutaj pewną krytykę, że pewnych rzeczy się nie wykonuje w terminach. Proszę państwa, przy takich kwotach są możliwości, żeby coś przesunąć, bo to nie są proste inwestycje, inwestycje w Polskę. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Kowalczyk powie coś o tym, że się nic w Polsce podobno nie buduje. Prawdopodobnie powie na końcu o tym nicniebudowaniu. Otóż wszędzie, gdzie można mówić o zwiększeniu bezpieczeństwa, zwiększamy bezpieczeństwo, jak powiedziałem, to wewnętrze, zwiększamy również liczebność oficerów, żołnierzy, zwiększamy liczebność - i to jest ogromna zasługa, teraz widoczna przy klęskach, które dotykają Polskę - nowej formacji budowanej cały czas, często przez opozycję wyśmiewanej, WOT, która naprawdę działa, służy i przynosi Polakom konkretną pomoc, nie deklaratywną, tylko konkretną. Proszę państwa, słowa, które naprawdę można skierować pod adresem ministra i kierownictwa MON-u, to słowa o tym, że to jest dobra praca, dobre wykonywanie zadania. Również bardzo istotny aspekt to wykonywanie naszych zobowiązań NATO-wskich. 2% łożymy, jesteśmy w awangardzie tych, którzy się dokładają do wspólnego naszego wydatkowania środków na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski. To również wykonujemy. Zwiększamy zapasy, odtwarzamy zapasy, które muszą być tworzone. Prawie o 100%, bez ułamków, zostały zwiększone zasoby, zapasy wojenne...

    (Poseł Grzegorz Braun: Hełmów brakuje.)

    ...tego, co jest potrzebne. I jest to oczywiście wykonane w bardzo dużym stopniu.

    Proszę państwa, reasumując, bo kończy się mój czas, a jeszcze koledzy mają też powiedzieć parę zdań, w odniesieniu do tych dwóch ogromnych działów, które dotykają funkcjonowania państwa, kierowania państwem i zabezpieczenia państwa, bardzo wysoko to oceniamy. I na ręce i pana premiera, i pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, i pana ministra obrony narodowej składam podziękowanie za bardzo dobre wykonanie tego budżetu, ocenione bardzo dobrze przez NIK i, co jest najważniejsze, proszę państwa, dobrze oceniane przez Polaków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.