Zgłoś uwagi

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Robert Telus:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Państwo Ministrowie! Mam powiedzieć parę słów o budżecie, o wykonaniu budżetu 2019 r. w dziedzinie rolnictwa.

    Drodzy Państwo! Tutaj słyszymy wiele krytyki ze strony posłów Platformy Obywatelskiej i opozycji, ale był to jeden z najlepszych budżetów i jedno z najlepszych wykonań budżetu, można powiedzieć, w wolnej Polsce, jeżeli chodzi o kwotę i programy społeczne, programy dla Polaków, ale również programy w dziedzinie rolnictwa. W dziedzinie rolnictwa to jest jedna z najwyższych kwot spośród tych, które były do tej pory. Prawie 50 mld zł było przeznaczone w planie. Wraz z wypłatą suszową, która nastąpiła w tym roku, było to ponad 50 mld zł. Taka kwota do tej pory nigdy nie była przeznaczona, jeżeli chodzi o rolnictwo. Ponad 50 mld zł. Wykonano z tego 99,3%. Tak że, proszę państwa, gdy się słucha, że to był zły budżet, że to były małe kwoty, to człowiek nie wie, czy o tym samym budżecie w ogóle rozmawiamy. Bo jeżeli rozmawiamy o budżecie 2019 r., to, tak jak powiedziałem, była to największa kwota przeznaczona do tej pory na polskie rolnictwo.

    Drodzy Państwo! Powiem jeszcze o dochodach, bo to jest bardzo ważne. Dochody co do planu wykonaliśmy w dziedzinie rolnictwa w 693% - 693%. Przede wszystkim to są dywidendy ze spółek państwowych. Te dywidendy tak mocno wzrosły, że przyniosły tak duży wzrost dochodów w budżecie w dziedzinie rolnictwa. Ale to też jest kwestia gospodarki nieruchomościami przez KOWR w tym momencie. Mówię tu o dzierżawach. Tak wzrosły przychody z dzierżawy. To oznacza, że rolnikom opłaca się dzierżawić i płacić za dzierżawę, co przynosi tak wielkie zyski, wpływy do naszego budżetu.

    Drodzy Państwo! Jaka jeszcze oprócz tego pomoc była udzielona rolnikom, jakie były profity dla rolników z tego budżetu? Przede wszystkim sprawa paliwa, akcyzy za paliwo. Tu też rekordowa kwota - 1119 tys. zł. Drodzy państwo, to rekordowa pomoc, jeżeli chodzi o paliwo, o zwrot akcyzy.

    Ale rolnicy mówią jedno. Oczywiście sprawa pomocowa, o której jeszcze będę mówił, bo jeszcze powiem o pomocy suszowej, sprawa walki z ASF-em, sprawa wypłat akcyzy - to wszystko jest ważne. Ale przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby nasz produkt, produkt polski, polskiego rolnika miał markę, żeby był dobrze opłacony. Cała nasza działalność, od samego początku, kiedy wzięliśmy odpowiedzialność za Polskę, czyli od 2015 r., zmierza w kierunku wzmocnienia marki polskiego produktu. I ten produkt, drodzy państwo, marka tego produktu już w Europie... Chodzi o to, że z tą marką w Europie bardzo mocno się liczą, ta marka już ma swoją pozycję i to jest najważniejsze. Drodzy państwo, bo polski rolnik będzie wtedy zadowolony, jeżeli jego praca będzie wynagradzana poprzez jego produkt, dobry produkt, bo przecież wiemy o tym, że jakość naszych produktów jest bardzo dobra. Dlatego m.in. np. wprowadziliśmy znak ˝Produkt polski˝, choć do tej pory wmawiano nam, że Unia na to nie pozwala, że nie wolno takich znaków wprowadzać. Wprowadziliśmy ten znak, żeby Polacy, którzy kupują, konsumenci z miast, którzy wydają swoje środki na żywność, wiedzieli, że kupują polskie, dobre.

    Ta ostatnia akcja tzw. elit, która teraz, po wyborach w Polsce się ujawnia, jest skandalem, wielkim skandalem. Drodzy państwo, myślę, że tutaj, w tej sali wszyscy powinni wyjść i powiedzieć, że kupują polskie produkty, bo to jest wzmacnianie polskiego rolnika, to jest wzmacnianie naszej gospodarki. Myślę, że nie powinno być różnic między nami, jeżeli mówimy o wzmocnieniu naszego produktu. Nie jakieś skandaliczne akcje: nie kupuj od polskiego rolnika. To jest skandal i powinniśmy to wszyscy tutaj, z tej mównicy, w Sejmie mocno skrytykować.

    Drodzy Państwo! To nie są tylko słowa. Jeżeli chodzi o nasz eksport, to wzrósł on prawie o 10 mld zł. W tym momencie nasz eksport to jest 34 mld euro. 34 mld euro to jest eksport polskich produktów. To pokazuje, że marka naszych produktów właśnie jest tak mocna. Nastąpił wzrost eksportu o 41%, jeśli porównamy rok 2015 z rokiem 2019. 41%. To jest, proszę państwa, ta droga, w tym kierunku powinniśmy iść. Chodzi o to, żeby wzmacniać naszą markę, żeby wzmacniać polskich rolników, tak aby mogli sprzedawać nasze produkty, produkty dobrej jakości, bo właśnie takie są, o czym już mówiłem.

    Mówiłem również o pomocy państwa. Pomoc państwa musi być w sytuacjach, które są tragiczne, jak właśnie susza. Drodzy państwo, mówimy o historycznej pomocy suszowej w 2018 r. Do tej pory takiej pomocy nie było. To jest największa pomoc w Europie, drodzy państwo. Nie tylko tutaj, w Polsce, ale największa pomoc w Europie. W 2018 r. - 2215 mln zł, w 2019 r. - ponad 2300 mln zł. Drodzy państwo, taka pomoc. Właśnie wczoraj na posiedzeniu komisji finansów zaakceptowano zmiany, które pozwolą na wypłatę tej pozostałości, pozostałych środków w granicach 400 mln zł, które do tej pory nie były wypłacone, bo Komisja Europejska zabroniła wypłacać, a te pieniądze są. Już są zmiany i pieniądze będą wypłacone. I tutaj chcę powiedzieć wszystkim rolnikom, którzy na to czekają, że pomoc suszowa za 2019 r. będzie wypłacona wszystkim rolnikom, którzy mieli wyszacowane straty w gospodarstwie.

    Następna rzecz. Dzisiaj się już o tym mniej mówi, drodzy państwo. Mniej się mówi o sprawie ASF-u. A dlaczego się mniej mówi? Bo te działania, które podjęliśmy, te środki, które przeznaczyliśmy na walkę z ASF-em, dają rezultaty. I musimy o tym mówić, musimy to pokazywać, bo opozycja dzisiaj przestała na ten temat mówić. A jak głośno krzyczeliście. Zamiast pomagać, to krzyczeliście w sprawie ASF-u. To się nam udaje, idziemy w dobrym kierunku i to jest najważniejsze. Drodzy państwo, z samego PROW-u w 2019 r. na walkę z ASF-em przeznaczono 192 mln zł. Takiej pomocy za was, za waszych rządów nigdy nie było. Przypominam sobie 16 mln zł w 2014, 2015 r. (Oklaski, poruszenie na sali) Taka jest różnica, drodzy państwo, taka jest różnica. Jak wy rządziliście, chwaliliście się wielką pomocą w kwocie 16 mln zł. Tu 192 mln zł z samego PROW-u.

    (Poseł Joanna Mucha: Trzy ogniska były, proszę pana. Trzy ogniska w 2015 r.)

    No jeżeli pani poseł mówi, że nie było ASF-u, to powiem pani, że ASF się pojawił w Polsce w 2014 r. i wtedy nie potrafiliście pomóc. Z trzema ogniskami nie potrafiliście sobie poradzić, a dzisiaj mówicie, głośno krzyczycie, że my sobie nie radzimy. Właśnie widać, że sobie poradziliśmy z tym problemem.

    Drodzy Państwo! Ale gdybyśmy mówili dzisiaj tylko o sprawach pomocowych, to byłoby za mało. My również inwestujemy w młodzież. Podnieśliśmy kwotę pomocy, dotacji dla młodego rolnika do 150 tys. Dajemy również większe środki, o wiele większe środki na szkoły. Przejmujemy szkoły rolnicze, bo wiemy, że szkoły profilowane, szkoły zawodowe powinny być pod nadzorem ministerstwa rolnictwa.

    My rozwijamy polskie rolnictwo, a nie zwijamy, tak jak wy to robiliście. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Mirosław Suchoń: Doprowadzicie do upadku.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.