Zgłoś uwagi

Poseł Rafał Weber - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Dziękujemy państwu, dziękujemy wszystkim posłom, panom i panom posłom, za zainteresowanie wydatkowaniem środków na inwestycje infrastrukturalne, te drogowe i te kolejowe. Dziękujemy za wszystkie pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć.

    Jedno z nich dotyczyło inwestycji w powiecie ropczycko-sędziszowskim, tych inwestycji, które walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. I tutaj, drodzy państwo, powiem kilka zdań zarówno o tych inwestycjach realizowanych z punktu widzenia budżetu centralnego, jak i o wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego, czyli i powiatu ropczycko-sędziszowskiego, i gmin, które wchodzą w skład samego powiatu. Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane z perspektywy centralnej, to obecnie, w tamtym roku również, realizowana jest modernizacja linii kolejowej pomiędzy Rzeszowem a Krakowem. Ta przebudowa zakończy się w roku 2021, wartość projektu - 700 mln zł. Pozwoli on na to, aby zdecydowanie szybciej poruszać się między stolicami Podkarpacia i województwa małopolskiego. Prędkość dla przewozów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h, natomiast jeżeli chodzi o przewozy towarowe - do 120 km/h.

    Kolejnym elementem inwestycji centralnych, tym razem już zakończonych, jest też inwestycja kolejowa, czyli dworzec modułowy, który powstał, został zbudowany w Sędziszowie Małopolskim. Dworzec zrealizowano w ramach programu inwestycji dworcowych. Jest to pierwszy dworzec na Podkarpaciu, który został zrealizowany w ramach tego programu. Od początku lipca służy podróżnym, służy wszystkim tym, którzy korzystają z kolei w Sędziszowie Małopolskim.

    Programy wspierające samorządowców. Tylko w roku 2019 i 2020 powiat uzyskał i z rezerwy subwencji ogólnej, i z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę blisko 6 mln zł na realizację swoich zdań drogowych - z rezerwy subwencji ogólnej to prawie 2 mln zł, natomiast z Funduszu Dróg Samorządowych to prawie 4 mln zł. Tak że cieszymy się bardzo, że samorządy - myślę, że też przy wsparciu parlamentarzystów z tego terenu - tak mocno korzystają z programów, które są w gestii rządu Prawa i Sprawiedliwości i Ministerstwa Infrastruktury.

    Kolejne pytanie dotyczące również wspierania samorządów. Tym razem gmina Podgórzyn, która - jak wskazywał jedne z panów posłów - nie otrzymała dofinansowania pomimo złożenia wniosków. Najprawdopodobniej chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych. Przeanalizowaliśmy tę sprawę. Do Ministerstwa Infrastruktury ani w 2019 r., ani w 2020 r., a szczególnie w roku 2019, nie trafiła lista, na której gmina Podgórzyn by się znalazła - ani lista podstawowa, ani lista rezerwowa. Najprawdopodobniej wniosek, który został złożony przez tę gminę, nie przeszedł kwalifikacji formalnej. Były tam pewnie jakieś braki, jakieś błędy, które po prostu nie zakwalifikowały go do uzyskania wsparcia finansowego. My w takich sytuacjach zalecamy bliski kontakt tym, którzy piszą wnioski, z urzędem wojewódzkim, który te wnioski przyjmuje i później ocenia. Myślę, że w takiej bliskiej relacji można wiele rzeczy wyjaśnić i można tych błędów później uniknąć. Przypominam, że w tym roku Fundusz Dróg Samorządowych jest już realizowany, a nabór na rok 2021 jest cały czas w trakcie prowadzenia. Zostanie zakończony w I połowie sierpnia, tak że zachęcam jednostki samorządu terytorialnego - i gminy, i powiaty - do składania wniosków i sięgania po środki finansowe.

    Droga ekspresowa S10 Toruń - Bydgoszcz. Tutaj, szanowni państwo, decyzja z czerwca br., decyzja rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, która zwiększa limit finansowy na program budowy dróg krajowych. W ramach tej nowej puli, blisko 22 mld zł, aż 3 mld zł, dokładnie 2900 mln, jest przeznaczonych na tę drogę. Tak że ta droga ma już budżetowanie. W tej chwili kończą się prace nad decyzją środowiskową. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka drogi ekspresowej zostanie ogłoszony już w przyszłym roku.

    I kolejne zadanie z programu budowy dróg krajowych - Beskidzka Droga Integracyjna. Przypomnę Wysokiej Izbie, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wpisał tę drogę jako drogę o parametrach drogi ekspresowej, ba, nawet jako drogę ekspresową, do programu. Ma ona zabezpieczone środki finansowe na prowadzenie prac przygotowawczych, czyli dojście do dokumentacji (Dzwonek) STS. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie unijnej również znajdziemy środki finansowe, aby już rzeczowo...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    ...realizować to zadanie.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Sławków...

    Jeszcze jedno, pani marszałek.

    Sławków. Kwestia organizacji dojazdu do terminala w Sławkowie. Nie dalej jak wczoraj odbyliśmy spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami z tego terenu. Zastanawiamy się, jak wspólnie rozwiązać ten problem i usprawnić dojazd do terminala w Sławkowie. Pierwsze pomysły się już pojawiają. Mam nadzieję, że przy współpracy z władzami samorządowymi taki sprawny dojazd do tego ważnego terminala przeładunkowego będziemy mogli w najbliższym czasie wybudować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.