Zgłoś uwagi

Olga Semeniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r." wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.˝ (druk nr 397) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 501).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim bardzo dziękuję za szereg pytań. Ze zdumieniem ich słuchałam, ponieważ ani razu nie usłyszałam hasła: Polska Strefa Inwestycji. To martwi, szanowni państwo, że próbujecie robić relikt ze specjalnych stref ekonomicznych - z nowych miejsc pracy, z nowych projektów innowacyjnych, ze stabilności, jeżeli chodzi o miejsca zatrudnienia.

    Ze zdumieniem słuchałam również pana posła Zandberga, który powoływał się na moją wypowiedź dotyczącą kapitału niemieckiego. Panie pośle, możemy porozmawiać również o kapitale amerykańskim. Mamy 100 planowanych inwestycji i 100 podpisanych zezwoleń na współpracę z firmami, których głównym kapitałem jest właśnie kapitał amerykański. To jest 7 mld zł w Polsce i ponad 10 tys. miejsc pracy.

    Myślę, że ze zdumieniem przecierają oczy również wszyscy pracownicy specjalnych stref ekonomicznych, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, bo naprawdę państwo tu i teraz próbowaliście zrobić z tego relikt historyczny. Na szczęście rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopuszczają do takiej sytuacji.

    Przytoczę teraz państwu kilka informacji, bo wydaje się, że państwo są na bieżąco z informacjami medialnymi. Dzisiaj z panią premier Jadwigą Emilewicz miałyśmy podsumowanie 2 lat funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. Chciałam państwu powiedzieć, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli sprawozdanie z 2019 r. dotyczy ustawy, która jest wygaszana. Polska Strefa Inwestycji, ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji dzisiaj obchodzi swoje drugie urodziny. I trochę faktów: 556 inwestorów, zadeklarowane inwestycje na łączną kwotę 25 mld zł, 11 tys. miejsc pracy, liczne inwestycje w Polsce wschodniej i w średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. To bilans 2 lat działania Polskiej Strefy Inwestycji. Ponad 70% z tych firm to polski kapitał, szanowni państwo. Dzisiaj mówicie, że wiodący jest kapitał zagraniczny. Przykro tego słuchać.

    My jako Ministerstwo Rozwoju nie zwalniamy tempa. Wdrażamy i przygotowujemy kolejne zmiany, o których również dzisiaj państwo mogą przeczytać. Mają być ułatwienia inwestycyjne. W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad nowelizacją ustawy o PSI, której założeniem będzie zmiana kryteriów jakościowych, tak aby skupić się, scentralizować uwagę na tych właśnie uboższych regionach, średnich miastach, mniejszych miastach, kwestiach związanych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko w 2020 r. Polska wschodnia przyciągnęła do siebie w sumie 41 inwestycji na łączną kwotę 700 mln zł. Pan poseł Zandberg porównuje to z ˝Modą na sukces˝ - niebywałe. Tylko od początku 2020 r. w ramach PSI wydano 139 decyzji inwestycyjnych o wartości 4 mld zł, z równoczesną deklaracją stworzenia 2348 nowych miejsc pracy.

    Pani poseł Biejat pytała o to, jak koronawirus wpłynął na współpracę i na inwestycje, jeżeli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne. Otóż wpłynął tak, że spadek dotyczy tylko liczby decyzji, które przesuwają inwestycje w czasie, ale nie prowadzą do rezygnacji z tych inwestycji. To też pokazuje, że Polska jest bardzo dobrym terenem, gruntem.

    I te hektary, o których państwo wspominali, hektary... Nie wiem, z czego wynika ten państwa strach dotyczący inwestowania przez kapitał zagraniczny. Niemcy to nie jest jedyny kraj, o którym panu wspominałam. Bardzo chętnie się z panem spotkam również na rozmowę o tym, jakie inne kapitały zagraniczne inwestują w Polsce.

    Pani poseł Nykiel na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju mówiła, że Ministerstwo Rozwoju, a raczej pani premier Jadwiga Emilewicz, nie sprawuje merytorycznej kontroli nad specjalnymi strefami ekonomicznymi. No trudno sprawować kontrolę nad czymś, co jest na etapie wygaszania. W ślad za tym po prostu została stworzona ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji.

    Ale odpowiadając na bolączki i strach pani poseł Nykiel, chciałam przedstawić zalecenia pokontrolne dla Ministerstwa Rozwoju, które zostały zgłoszone. Zapewnienie spójnego systemu oceny efektów działalności specjalnych stref ekonomicznych na podstawie adekwatnych, mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników realizacji celów i zadań. Obecnie taki system stanowi plan rozwoju inwestycji, jego coroczna weryfikacja. Plany są opracowywane przez strefy ekonomiczne i przedkładane do akceptacji Ministerstwu Rozwoju.

    Coroczne sprawozdanie każdej strefy z działalności zawiera także w tym momencie także podsumowanie w systemie właściwym dla planów rozwoju inwestycji, co umożliwia przejrzystą weryfikację realizacji założonych celów. Zapewnienie spójnego systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi, uwzględniającego merytoryczną ocenę jakości zarządzania. Szanowni państwo, w chwili obecnej jest to zadanie Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie realizowane są prace w tym zakresie. Pierwsze działania w tym zakresie podjęto jeszcze przed przekazaniem nadzoru właścicielskiego do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

    Po trzecie, zapewnienie sprawnego przeprowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w strefach, a także rozliczenia wsparcia ze środków funduszu strefowego. W obecnym systemie decyzje o wsparciu wydają specjalne (Dzwonek) strefy ekonomiczne...

    Panie marszałku, czy mogę jeszcze mówić?

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Chwilkę...

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk:

    Szanowni państwo, oczywiście mogłabym jeszcze mówić długo, odpowiadać na państwa pytania. Oczywiście odniesiemy się do nich wszystkich na piśmie, jeżeli chodzi o płace, hektary, liczbę osób zatrudnionych. Gdybyście państwo wnikliwie zapoznali się z informacją na temat wygaszającej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to myślę, że państwo mieliby większą wiedzę. Gdybyście zapoznali się również z naszym komentarzem do kontroli NIK-u, również mielibyście państwo większą wiedzę. A już w ogóle największą wiedzę państwo byście mieli, gdybyście wiedzieli...

    (Poseł Rafał Grupiński: Ale skąd pani to zakłada?)

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Wyjątkowy tupet.)

    ...że od 2 lat funkcjonuje ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji. Dziękuję państwu.

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Panie marszałku, mogę w kwestii formalnej?)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.