Zgłoś uwagi

Olga Semeniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r." wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.˝ (druk nr 397) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 501).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Na koniec 2019 r. łączny obszar stref wyniósł niespełna 22 950 ha i był większy niż na koniec 2018 r. o prawie 66 ha w związku ze zmianą obszaru strefy krakowskiej. Zmiana obszaru tylko jednej strefy była wynikiem wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia inwestycji w miejsce specjalnych stref ekonomicznych i likwidacji z dniem 16 czerwca 2019 r. możliwości zmiany ich granic i obszaru.

    Strefy obejmowały tereny zlokalizowane w 186 miastach i 311 gminach. W 2019 r. do grona gmin, w których funkcjonuje instrument strefy, dołączyły gminy takie jak Babice, Nowe Brzesko i Szczurowa, wszystkie z województwa małopolskiego. Średni stopień zagospodarowania obszarów stref wyniósł prawie 65% i był o 2 punkty procentowe większy niż w roku 2018. Zróżnicowanie wykorzystania terenu poszczególnych stref było jednak znaczące i mieściło się w przedziale od 33,5% w strefie legnickiej do 80,5% w strefie mieleckiej.

    Na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorcy posiadali 2392 ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Najmniej ważnych zezwoleń, czyli 59, było w strefie o najmniejszej powierzchni, czyli kamiennogórskiej, a najwięcej, 353 zezwolenia, w strefie katowickiej. W samym 2019 r. wydane zostało jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie tarnobrzeskiej. Udzielenie tylko jednego zezwolenia było wynikiem wspomnianego już wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia finansowego inwestycji i wygaszania specjalnych stref ekonomicznych. W 2019 r. 147 zezwoleń zostało wycofanych z obrotu prawnego w wyniku cofnięcia lub wygaśnięcia.

    Skumulowana wartość kapitału zainwestowanego w strefach od początku ich istnienia wyniosła 132 mld zł. Nakłady inwestycyjne były wyższe niż w roku 2018 o ponad 12,8 mld, a więc o prawie 11%. Najwyższy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały takie strefy jak wałbrzyska, katowicka i łódzka. Na te trzy strefy przypadała prawie połowa kwoty zainwestowanej w strefach od początku ich działalności. Na koniec 2019 r. przedsiębiorcą, który zainwestował w strefach największą kwotę, był Volkswagen Poznań, posiadający zezwolenia na działalność w strefie wałbrzyskiej, w której znajduje się zakład we Wrześni, i w strefie kostrzyńsko-słubickiej, którą objęta jest fabryka w Poznaniu.

    Inwestorzy strefowi zatrudniali łącznie ponad 388 tys. pracowników. W stosunku do roku 2018 zatrudnienie wzrosło o 8,9 tys. pracowników, czyli o 2,4%. Największy przyrost nastąpił w strefie tarnobrzeskiej i wyniósł prawie 2,6 tys. miejsc pracy. W tej kategorii wyróżniały się także strefy krakowska i wałbrzyska z wynikami na poziomie prawie 2 tys. i 1,5 tys. miejsc pracy. Liczba nowych miejsc pracy zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2018 o 5,1%, co dało wzrost o prawie 12 tys. etatów. Również w tym wypadku to strefa tarnobrzeska odnotowała największy przyrost, o ponad 3 tys., nowych miejsc pracy. Pozycję lidera w obu kategoriach strefa tarnobrzeska zawdzięcza aktywności przedsiębiorstwa Superior Industries w Stalowej Woli, producenta felg aluminiowych, i spółki Nowy Styl, wytwarzającej w Jaśle meble i krzesła. Największym pracodawcą w strefach był Volkswagen Poznań, który na koniec 2019 r. w obu swoich zakładach zatrudniał łącznie prawie 9,5 tys. pracowników.

    W rankingu krajów wiodących pod względem kraju pochodzenia kapitału Polska ponownie znalazła się na pierwszej pozycji, zwieszając kwotę wydatków inwestycyjnych. Inwestycje polskich przedsiębiorców w strefie wzrosły w stosunku do inwestycji w roku 2018 o 3 mld zł, ale udział w ogólnej wartości zainwestowanego kapitału pozostał na zbliżonym poziomie i wyniósł trochę ponad 23%. Na drugiej pozycji w strukturze zainwestowanego kapitału umocniły się inwestycje przedsiębiorców z Niemiec, zwiększając swoją wartość o udział w inwestycjach strefowych ogółem w porównaniu z rokiem 2018. W dalszym ciągu w czołówce inwestorów znajdują się przedsiębiorcy z kapitałem holenderskim, luksemburskim i amerykańskim. Na pięć krajów z czołówki rankingu przypadło 62,5% wydatków inwestycyjnych ze wszystkich stref.

    Kapitał pochodzący z Polski osiągnął najwyższą wartość w strefie mieleckiej i wyniósł prawie 5 mld zł. Stanowiło to prawie 44% całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorców z tej strefy. W strefie wałbrzyskiej skumulowały się inwestycje niemieckie o łącznej wartości trochę ponad 7 mld zł, co dało im pierwszą pozycję w strukturze kapitałowej tej strefy. Również w strefie wałbrzyskiej najwyższą wartość osiągnęły inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców z kapitałem holenderskim i luksemburskim, zajmując odpowiednio trzecie i drugie miejsce w gronie trzech wiodących krajów pochodzenia zainwestowanego kapitału. (Dzwonek) Inwestycje luksemburskie wyniosły prawie 5 mld zł, a holenderskie - 3 mld zł.

    Podsumowując, rok 2019 charakteryzował się mniejszą dynamiką zmiennych opisujących efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w porównaniu z rokiem 2018. Dynamika nakładów inwestycyjnych zatrudnienia ogółem i nowych miejsc pracy była dodatnia, ale tylko w przypadku nakładów inwestycyjnych wzrost przekroczył 10%.

    Jedynie liczba nowych zezwoleń wydanych w 2019 była niższa niż w roku 2018, ale było to wynikiem wprowadzenia na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji nowego instrumentu wsparcia, wzorowanego na specjalnych strefach ekonomicznych, ale stosowanego na terenie całej Polski. Zgodnie z tą ustawą wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej było możliwe wyłącznie do 15 czerwca 2019 r. Od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych do powyższej ustawy, czyli od dnia 5 września 2018 r., zarządzający strefami wydają natomiast decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie całej Polski. Wdrożenie nowego instrumentu wsparcia oraz wygaszanie instrumentów stref było przyczyną niewielkiego zwiększania powierzchni stref w 2019 r. Zmiana obszaru dotyczyła jedynie strefy krakowskiej, jak już wspomniałam na początku, i skutkowała zwiększeniem jej powierzchni o prawie 66 ha.

    Jednocześnie chciałabym podsumować posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, na którym padały pytania ze strony posłów. Odpowiedź na nie nastąpi drogą pisemną. Znacząca ich część dotyczyła kontroli ze strony NIK-u. Wszystkie odpowiedzi na tak naprawdę wątpliwości dotyczące samego raportu zostały przez nas również skomentowane i jest do tego dostęp w samym raporcie. Dziękuję bardzo.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.