Zgłoś uwagi

Poseł Kazimierz Choma - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

29. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 514 i 517).

Poseł Sprawozdawca Kazimierz Choma:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, druk nr 514.

    Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 22 lipca 2020 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Proponowana zmiana ustawy ma na celu w szczególności zapewnienie podstaw prawnych wdrożenia w ramach PROW na lata 2014-2020 działania: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, o którym mowa w art. 39b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe.

    Na uwagę zasługuje fakt, że ustawa upraszcza drogę do uzyskania wsparcia finansowego przez maksymalne skrócenie procedur. Jeśli dzięki życzliwości Wysokiej Izby projekt ustawy uzyska aprobatę, to środki finansowe mogą trafić do rolników w listopadzie i grudniu 2020 r. Pomoc ta jest bardzo oczekiwana przez rolników.

    Dziękuję bardzo rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności panu ministrowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, za przygotowanie projektu tak bardzo oczekiwanej przez środowisko rolnicze ustawy.

    Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. nie wnosi poprawek do projektu ustawy z druku nr 514. W toku prac komisji była zgłaszana uwaga o charakterze redakcyjnym, która nie ma wpływu na treść uchwały. Komisja przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych przyjęła projekt ustawy.

    W związku z tym proszę, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.