Zgłoś uwagi

Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Janusz Cichoń:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panowie Prezesi! Pan poseł Kowalczyk, do niedawna jeszcze minister, zwracał uwagę na znaczenie relacji dochodów podatkowych do PKB.

    (Poseł Henryk Kowalczyk: O, to jest ważne.)

    W tym kontekście warto wobec tego powiedzieć, że w 2019 r. ta relacja się wyraźnie pogorszyła.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: I prysk!)

    W porównaniu z 2018 r. dochody podatkowe w relacji do PKB są niższe o 0,3%. To jest bardzo niepokojący sygnał. Nawiasem mówiąc, nie osiągnęliście poziomu sprzed kryzysu 2008 r., w zasadzie sprzed kryzysów, które dotknęły Polskę za czasów naszych rządów, bo chodzi o kryzys w 2008 r. i o kryzys w strefie euro w 2012 r. W 2008 r. ta relacja wynosiła 17,1%, w 2019 r. - 16,2%.

    (Poseł Henryk Kowalczyk: A w latach 2013, 2014, 2015?)

    Jakbym się posłużył pana rachunkiem, to 25 mld brakuje w budżecie. Przypomnę jeszcze raz: dwa kryzysy za czasów naszych rządów. Ale trzeba przyznać, że za waszych rządów ta relacja się poprawiała w okresie 2016-2018, a w 2019 r. mamy już spadek. Skąd się wziął ten wzrost i poprawa relacji? Przede wszystkim z tego, że wprowadziliście nowe podatki, że rosło opodatkowanie, np. w PIT...

    (Poseł Henryk Kowalczyk: Z 18 na 17.)

    ...gdy przez cały ten okres nie zwiększyliście kwoty wolnej, kosztów uzyskania. Dopiero w październiku 2019 r. to się zmieniło. Progi zostały bez zmian, praktycznie rzecz biorąc. Efektywna stopa podatkowa bardzo wyraźnie wzrosła. Jakby popatrzeć na to w kategoriach dochodów podatkowych, to nie bez znaczenia jest oczywiście to, że w dobrej koniunkturze rosło zatrudnienie, rosły także płace. Mogę powiedzieć, że w jakiejś mierze z pewnością poprawiała się ta relacja dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego - mówię teraz o latach 2016-2018 - w dużej mierze tak naprawdę dzięki zastosowaniu JPK, czyli rozwiązania wprowadzonego jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. (Oklaski)

    (Poseł Henryk Kowalczyk: Ale nowość.)

    (Poseł Izabela Leszczyna: Fakty.)

    Ale ta relacja poprawiła się tak na dobrą sprawę głównie dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej.

    Ale teraz do VAT-u wobec tego...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Cykliczność VAT-u.)

    ...że pan tak bardzo tego chce i mnie prowokuje. Spadek tej relacji, pogorszenie tej relacji w 2019 r. zawdzięczamy głównie właśnie VAT-owi.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Na który państwo nie mieli wpływu.)

    Wzrost dochodów z VAT-u w 2019 r. wynosi 3,4% i jest on niższy niż wzrost PKB - 4,1%. On jest także niższy niż wzrost spożycia mimo działań, które teoretycznie podejmowaliście. One miały przynieść poprawę tej relacji. Powstaje pytanie, czy to były działania pozorne, czy to miało służyć tak naprawdę tylko zwiększeniu limitów wydatków i omijaniu stabilizującej reguły wydatkowej, bo dodawaliście sobie to jako działania dyskrecjonalne. Ale ja wam przypomnę, co wy sami mówiliście o takiej sytuacji: Niższe niż wzrost PKB, niższe niż wzrost konsumpcji tempo wzrostu dochodów to jest dowód nieudolności rządzących, braku rzeczywistych działań uszczelniających, złego funkcjonowania administracji podatkowej. Tu kwiatuszek do kożucha - 105 mld wynoszą zaległości podatkowe na koniec 2019 r. (Oklaski) 105 mld - tyle wynoszą zaległości podatkowe.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Skandal!)

    Mało tego, cytuję teraz dalej to, co wy mówiliście: To jest okradanie państwa, przyzwolenie na okradanie...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Prywatyzacja wydatków.)

    ...albo wręcz udział w tym okradaniu. Mafia w Ministerstwie Finansów to jest, zdaje się, na to tylko dowód. (Oklaski)

    Aż dziw bierze - mówiłem o tym na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych - że do tej pory pan Marcin Horała, pan Kazimierz Smoliński, pan Wojciech Murdzek, wybitni specjaliści, jeśli chodzi o VAT, nie złożyli jeszcze doniesienia do prokuratury albo że prokurator generalny nie zainteresował się tą sytuacją, nie wszczął postępowania w tej sprawie. Wasza opowieść dotycząca uszczelniania systemu podatkowego przechodzi właśnie bardzo poważną próbę. Zemszczą się niedociągnięcia i zaniechania, jeśli chodzi o uszczelnianie.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Propaganda.)

    Przypomnę chociażby rejestr faktur on-line, a nie muzeum faktur, które w oparciu o JPK sobie skonstruowaliście. Mało tego, niewydolna informatyzacja czy system informatyczny, który siada w tej chwili w Ministerstwie Finansów, nie pozwala na pełne wykorzystanie tego, czym dysponujecie. Do tego dochodzi jeszcze absolutny demontaż kontroli skarbowej. To się niestety może zemścić. Może się okazać za chwilę, że będziecie musieli przepraszać i premiera Donalda Tuska, i panią premier Ewę Kopacz, i wszystkich ministrów finansów z czasów naszego rządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.