Zgłoś uwagi

Poseł Bożena Żelazowska - Zapytanie z dnia 23 lipca 2020 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Bożena Żelazowska:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Rok 2020, rok pandemii koronawirusa COVID-19, jest niezwykle trudny dla nas wszystkich. Niesie ze sobą daleko idące negatywne skutki społeczno-gospodarcze. Jednym z nich jest pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów. Szczególnie dotkliwie odczuwają to powiaty. Dobrze jest mi znana sytuacja powiatów podwarszawskich: legionowskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego. Aż siedem z nich płaci daninę w postaci janosikowego, którego obciążenie w roku 2020 w stosunku do 2019 r. wzrosło od 8% w powiecie legionowskim do ponad 20% w powiecie wołomińskim. Jednocześnie poziom wpływów z podatku PIT w I kwartale 2020 r. w sposób znaczący spada w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

    Uwidoczniona luka jest wyraźnym sygnałem, iż nadszedł czas na odpowiedzialną reakcję rządu. Należy zauważyć, że jest to analiza oparta na danych tylko za I kwartał, w którym jeszcze nie ujawniły się pełne skutki spowolnienia gospodarczego, a uwidoczniona tendencja jest już niepokojąca. Prosimy prezesa Rady Ministrów, postulujemy o podjęcie pilnych prac mających na celu wprowadzenie dla powiatów mechanizmów ostrożnościowych podobnych do tych, które już funkcjonują na szczeblu wojewódzkim, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bez podjęcia natychmiastowych prac legislacyjnych w tym kierunku załamanie finansów powiatów - płatników tzw. janosikowego jest nieuniknione, co odczują wszyscy ich mieszkańcy (Dzwonek).

    W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami: Kiedy mogą zostać uruchomione prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań? Czy rząd planuje prace nad innymi rozwiązaniami, które pomogą samorządom w ratowaniu ich finansów? Dziękuję. (Oklaski)

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wpłaty do budżetu państwa są elementem mechanizmu wyrównawczego regulującego finanse samorządowe i stanowią one pewien mechanizm solidarnościowy. Trzeba zaznaczyć, że idea ta jest zgodna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, a sam mechanizm wyrównawczo-korekcyjny występuje w systemach finansowych wielu krajów europejskich.

    Nie można powiedzieć, że każda gmina czy każdy powiat mogłyby osiągnąć takie same dochody, z tego względu, że np. nie każda miejscowość może być miejscowością turystyczną, czy też ze względu na kwestie jakości gleby czy zasobów naturalnych. Wysokość wpłat gmin, powiatów w przypadku tzw. janosikowego jest uzależniona od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca tej jednostki, w odniesieniu do analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla danej grupy jednostek, czyli dla gmin, powiatów i województw.

    Jeżeli chodzi o zmianę janosikowego, to mogę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów dostrzega potrzebę reformy w ogóle systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego. Wspólnie z Bankiem Światowym Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad koncepcją nowego systemu wyrównawczo-korekcyjnego dla JST. Mimo pozytywnej kierunkowej opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego odnośnie do kierunku projektowych zmian strona samorządowa Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazała, że zasadne jest prowadzenie szerszych, kompleksowych prac nad całym systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, nie tylko nad samym mechanizmem. Można powiedzieć, że te prace już się rozpoczęły. Przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego powołano zespół do prac w obszarze finansów samorządowych. Zespół ten już rozpoczął swoje prace. Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zespołu odbyło się w Ministerstwie Finansów w dniu 28 lutego tego roku, niemniej jednak kolejne zaplanowane spotkania zostały tymczasowo zawieszone. Myślę, że teraz już wrócimy do prac. Wczoraj w trybie stacjonarnym już miało miejsce spotkanie komisji wspólnej rządu i samorządu.

    Odnośnie do kwestii finansów samorządu terytorialnego chciałem powiedzieć, że najważniejsze źródła dochodów samorządu terytorialnego, czyli udziały w CIT, udziały w PIT i subwencja ogólna, po półroczu wykazują kwoty o wartości 102% w stosunku do roku ubiegłego.

    Jakie działania już podjął rząd w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego? Można zaobserwować, że w tarczach antykryzysowych zostały wprowadzone rozwiązania, które zmieniały stosowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wyłączono z tego wskaźnika skutki COVID-u, jak również w sposób stały koszty obsługi długu, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez stronę samorządową. Jest również możliwość odroczenia w czasie wpłaty janosikowego, a Ministerstwo Finansów uzyskało możliwość przyspieszenia wpłaty rat subwencji.

    Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe sensu stricto, to chciałem powiedzieć, że w ustawie o bonie turystycznym została przyjęta możliwość przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów odnośnie do przekazania środków dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne. Kwota tego wsparcia dla gmin i powiatów będzie wynosiła łącznie co najmniej 6 mld zł, w tym co najmniej 5 mld zł dla gmin i co najmniej 1 mld zł dla powiatów. Podkreślam te słowa ˝co najmniej˝, gdyż prawdopodobnie kwota Funduszu Inwestycji Samorządowych zostanie jeszcze zwiększona. Dziękuję bardzo.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Bożena Żelazowska:

    Chciałam tylko dopytać pana ministra, bo pan minister był łaskaw wspomnieć o tym, że prace trwają. Chcę przypomnieć, że sytuacja jest naprawdę napięta i dotyczy tegorocznych finansów samorządów. Czy mamy szansę, aby jeszcze w tym roku rząd przyjął rozwiązania, które pomogą samorządom w tym zakresie?

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To, o czym powiedziałem... Pewne rozwiązania zostały już przyjęte, np. możliwość przesunięcia w czasie wpłaty janosikowego i utworzenie, i wpłaty z Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli ten co najmniej 1 mld zł dla powiatów i co najmniej 5 mld dla gmin, to już są działania podjęte. One będą wykonane w roku bieżącym. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.