Zgłoś uwagi

Anna Moskwa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kilka zdań na temat gospodarki wodnej. Pozwolę sobie zacytować fragment sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z badania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sprawozdania finansowego. Sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy jest spójne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zostało sporządzone zgodnie z art. 240. Ponadto w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

    Jeżeli chodzi o działania w 2019 r., łącznie Wody Polskie w zakresie prac utrzymaniowych wykonały ponad 4,5 tys. zadań na łączną kwotę 275 mln na terenie całego kraju, na terenie następujących obiektów: wody, cieki - na długości ponad 26 tys. km, kanały - na długości ponad 9 tys. km, wały przeciwpowodziowe - na długości ok. 8300 km, obiekty piętrzące, jazy - 2500, pompownie, stacje pomp - w liczbie 566, pozostałe obiekty - 410. Jednocześnie jeżeli chodzi o prace inwestycyjne w 2019 r., Wody Polskie prowadziły inwestycje przy 226 zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 1150 mln zł. Wydatki na działalność przeciwpowodziową poniesiono na 146 projektów - w kwocie 744 mln zł. To jest odpowiedź na państwa pytanie, jak zostały zagospodarowane środki, które znajdują się w budżecie Wód Polskich.

    Przypominam, że jedną z kluczowych inwestycji, która była realizowana w ub.r. - myślę, że część z państwa na tej sali tę inwestycję doskonale pamięta - jest inwestycja przeciwpowodziowa, zbiornik Racibórz. W 2015 r. tę inwestycję przejęliśmy od wykonawcy, który nie zamierzał jej wykonywać, w stanie zupełnego rozkładu. Wybraliśmy nowego wykonawcę. Aktualnie Polska jest w stanie arbitrażu z wykonawcą, który nieprawidłowo prowadził prace. Mimo wszelkich przeszkód udało nam się tę inwestycję skutecznie przeprowadzić. Dzięki temu i dzięki temu zbiornikowi możemy chronić ponad 2,5 mln mieszkańców trzech okolicznych województw. To jest tylko przykład. Możemy oczywiście podawać jako przykład jeszcze Malczyce, wiele innych inwestycji, również tych, które znalazły się w zasięgu afery melioracyjnej, więc w dużej mierze ta nasza praca to jest poprawianie plus rozpoczynanie nowych inwestycji, które przed chwilą wymieniłam.

    Chciałam tylko krótko odnieść się do raportu NIK. Tutaj padło zdanie ze strony pani poseł Czernow: ocena działalności Wód Polskich jest negatywna. Ocena działalności Wód Polskich ze strony NIK nie jest negatywna. Ocena działalności dotyczyła sprawozdania finansowego. W Wodach Polskich jest 1 mln 100 dokumentów finansowych. Podczas gdy każde przedsiębiorstwo w Polsce sporządza sprawozdanie finansowe do marca-czerwca, kontrola dokumentów finansowych Wód Polskich odbywa się w styczniu-lutym. Odbywa się na podstawie wycinka dokumentów, które nie zawsze są zaksięgowane z racji dużej liczby dokumentów. Sprawozdanie finansowe wpływa do ministerstwa do 15 kwietnia. Takie sprawozdanie finansowe wpłynęło. Zostało poddane naszej kontroli, kontroli biegłego rewidenta. Przedstawiłam opinię o tym sprawozdaniu.

    Jeżeli chodzi o pomoc powodziową, to leży ona bardziej w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale pozwolę sobie to przedstawić. Jak państwo pamiętają, w tym roku zasiłki doraźne do kwoty 6 tys. zł zostały przekazane rodzinom w trybie pilnym, tak samo środki na remont budynków, lokali mieszkalnych do kwoty 200 tys. zł, a na budynki inwestorskie - do 100 tys. Na dzień 15 lipca została przekazana łącznie kwota dla ponad 1940 rodzin osób poszkodowanych. Łącznie to jest prawie 17 mln zł, w tym na wspomniane tutaj województwo podkarpackie najwięcej, bo ponad 11,5 mln zł.

    Krótko na temat licznych komentarzy, które się pojawiły w zakresie reformy gospodarki wodnej. Cały czas jesteśmy zaskoczeni, że posłowie Platformy Obywatelskiej chcą dyskutować na temat reformy gospodarki wodnej i ustawy - Prawo wodne. Przypominam, że jest to jedna z tych trzech dyrektyw, tzn. wodna, azotanowa, ściekowa, na której wdrożenie państwo mieli całe 8 lat, co oznacza, że na napisanie doskonałego Prawa wodnego, biorąc pod uwagę, że to jest mniej więcej 600 artykułów, na każdy artykuł mieli państwo ok. 5 dni. Mogą sobie sami państwo odpowiedzieć, jak ten czas został wykorzystany. Dlatego jestem zaskoczona, skąd dzisiaj (Dzwonek) tyle nowych pomysłów na reformę gospodarki wodnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.