Zgłoś uwagi

Marcin Romanowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druki nr 433 i 497).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się skrócić moją wypowiedź. Pan profesor, pan przewodniczący, sprawozdawca przedstawił już najistotniejsze zagadnienia związane właśnie z ratyfikacją umowy z Argentyną o ekstradycji. To rzeczywiście wypełnienie istotnej luki, ponieważ dotychczas nie było żadnej umowy wielostronnej ani dwustronnej łączącej oba państwa, a to w kontekście braku ustawodawstwa Argentyny i braku właśnie podstaw traktatowych powodowało, że nie były rozpatrywane wnioski inne niż pochodzące od organów sądowych. W konsekwencji niweczyło to zabiegi zmierzające do oskarżania osób ściganych, a więc osób będących na etapie postępowania przygotowawczego, często w ważnych sprawach.

    Umowa jest wzorowana rzeczywiście m.in. na Europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r., której Polska stroną jest od 1993 r., również innych umowach dwustronnych. To pokazuje, że opieramy się na instrumentach sprawdzonych w praktyce, które od lat stosowane są przez sądy i prokuratury w postępowaniach o wydanie. Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą rozbieżności między art. 10 europejskiej konwencji a art. 5 przedmiotowego projektu, to jest to związane z tym, że okresy przedawnienia w Argentynie są generalnie znacznie krótsze niż w Polsce. W związku z tym jest to rozwiązanie korzystne dla Polski w kontekście właśnie odejścia od tej zasady przyjętej w Europejskiej konwencji o ekstradycji. Zresztą na marginesie można powiedzieć, że większość wniosków pochodzi od strony polskiej, a nie od strony argentyńskiej.

    Zgodnie z umową udało się zapewnić zgodność z przepisami konstytucji i potrzebami wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o ogólną klauzulę dotyczącą obowiązku wydania, ona w dalszej kolejności, w dalszych przepisach jest uzupełniona o wyjątki. Bezwzględną przesłanką odmowy wykonania wniosku jest m.in. sprzeczność z zasadami porządku publicznego. To jest poniekąd odpowiedź też na drugą uwagę, dlaczego nie ma tutaj bezpośrednio literalnego odniesienia się do brzmienia art. 55 konstytucji. Wydaje się, że ten przepis to konsumuje, a jednocześnie musimy pamiętać, że to jest umowa, która podlega negocjacjom, i nie zawsze jest możliwe, żeby wszelkie sformułowania, które oczekiwane są przez stronę negocjującą, mogły się w niej rzeczywiście znaleźć. Natomiast wydaje się, że bezwzględne przesłanki odmowy, jak i fakultatywne uregulowane w dalszych artykułach, art. 4, art. 5, w sposób wystarczający gwarantują to, że zapisy konstytucji są zachowane, również w zakresie wydawania własnych obywateli. To wyraźnie na wniosek strony argentyńskiej, a Polska tutaj również zagwarantowała sobie prawo do odmowy wydania własnych obywateli.

    Wysoka Izbo! Fakt podpisania umowy wpisuje się w kierunek polityki zagranicznej Polski, zmierzając do pogłębiania współpracy z Ameryką Południową, przyczynia się również do zwalczania kultury bezkarności i do poszerzenia bazy traktatowej. Tworzymy szczególny, kompleksowy instrument, który będzie podstawą do działalności zarówno sądów, jak i prokuratur bez konieczności, tak jak dotychczas, odwoływania się do zasady wzajemności czy do przedkładania dodatkowych gwarancji stronie argentyńskiej.

    W związku z tym zwracam się do Wysokiej Izby o pozytywne rozpatrzenie przedstawionego wniosku. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.