Zgłoś uwagi

Poseł Magdalena Sroka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
11 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484).

Poseł Magdalena Sroka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

    Rządowy projekt przewiduje zmiany w trzech obszarach: dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2019 r. zmian do rozporządzenia z 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy, wprowadzenia środków umożliwiających realizację celu nr 5, działań przygotowujących Rzeczpospolitą do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi, oraz wprowadzenia zmian w odniesieniu do podróżnego ubezpieczenia medycznego.

    Projekt ten zakłada zmiany w trzech ustawach: ustawie o cudzoziemcach, ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej, ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

    Przedmiotowy projekt przewiduje następujące rozwiązania: utrzymanie posiłkowego stosowania przepisów kodeksu wizowego, dodanie nowego elementu zaproszeń, wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych ministra spraw zagranicznych względem szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wprowadzenie ogólnego terminu załatwienia przez konsula spraw wydania wizy krajowej do 15 dni, z możliwością przesunięcia tego terminu do 60 dni, oraz uregulowanie na poziomie ustawowym elementów formularzy urzędowych.

    Kolejny, drugi cel proponowanych zmian. Należy zwrócić uwagę, że 29 sierpnia 2019 r. Ambasada Stanów Zjednoczonych notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Rzeczpospolitą do przystąpienia do programu bezwizowego. Dokument ten podzielony był na cele mające poprawić bezpieczeństwo granic Polski oraz proces identyfikacji założeń. Cel piąty w określonym dokumencie dotyczy osiągnięcia stanu, w którym wszyscy urzędnicy imigracyjni, bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych czy informacji wrażliwych, poddani zostaną sprawdzeniu pod kątem karalności za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa umyślne skarbowe.

    Obecny stan prawny nie odnosi się do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tego problemu tutaj nie ma, ponieważ funkcjonariusze zarówno Straży Granicznej, jak i innych służb mundurowych już na etapie naboru do służby sprawdzani są pod kątem karalności. Natomiast jeżeli chodzi o urzędników urzędów i komend zatrudnionych na stanowiskach, w ramach których będą dokonywać właśnie sprawdzeń pod kątem rozpatrywania dokumentów przez cudzoziemców, to właśnie ten zakres zostanie zmieniony proponowanymi przepisami.

    Jeżeli chodzi o cel trzeci projektu, to jest nim zmiana dotycząca podróżnego ubezpieczenia medycznego. Jest ona podyktowana koniecznością lepszego niż dotychczas zabezpieczenia, tak aby koszty leczenia na terenie kraju ponosił rzeczywiście ubezpieczyciel, a nie żeby pieniądze na ich pokrycie pochodziły ze środków publicznych. Dlatego też właśnie zaproponowano określone zmiany, które na ubezpieczyciela nałożą taką odpowiedzialność. Same podróżne ubezpieczenie medyczne nie zmieni się, jeżeli chodzi o wysokość, będzie to dalej 30 tys. euro i będzie ono obowiązywało na okres pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera proponowane w projekcie ustawy zmiany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.