Zgłoś uwagi

Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484).

Poseł Jan Szopiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany przez nas dzisiaj procedowane są podyktowane nowelizacją Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, regulacja ta umożliwi osiągnięcie jednego z celów planu działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi.

    Pod koniec sierpnia 2019 r. ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dokument podzielono na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski i proces identyfikacji tożsamości. Zmiana umożliwi wykonanie celu nr 5 tego planu, którym jest osiągnięcie stanu, w którym wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod kątem karalności. Jak wskazano, strona amerykańska oczekuje sprawdzania karalności w odniesieniu do czynów zabronionych, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Ustanowiony został 45-dniowy termin przedstawienia planu wykonania tego celu i 180-dniowy termin jego wykonania.

    Jeśli chodzi o zmiany dotyczące wymogu braku karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe, który miałby być warunkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika imigracyjnego, w ocenie skutków regulacji wskazano, że konieczne są zmiany m.in. w ustawie o cudzoziemcach i w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, również w niektórych innych ustawach. Regulacje dotyczące braku uprzedniej karalności będą stosowane nie tylko do osób dopiero zatrudnionych w urzędzie do spraw cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, w urzędach terenowych czy w organach Straży Granicznej i w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych, ale również do pracowników tych urzędów, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska i zatrudnienie na stanowisku urzędnika.

    W związku z nowelizacją europejskiego kodeksu wizowego ustawa o cudzoziemcach wymaga zmiany niektórych przepisów. M.in. wprowadza ona rozwiązania pozwalające na zamieszczenie w zaproszeniu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.

    Projekt nakłada również na ministra spraw zagranicznych nowe obowiązki informacyjne. Zmienione zostaną także przepisy dotyczące konsultacji wizowych. W projekcie zaproponowano wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy krajowej przez konsula i sposób składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienią się również przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej.

    Potrzebna jest zmiana ustawy z 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne. Powodem jest konieczność prowadzenia rejestru skarg dotyczących zadań lub działalności konsula związanych z wydaniem wiz Schengen. Informacja o sposobie składania tych skarg będzie zamieszczona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra spraw zagranicznych.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Lewicy jest za skierowaniem tego projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.