Zgłoś uwagi

Poseł Ewa Szymańska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druki nr 400 i 492).

Poseł Ewa Szymańska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r., druk nr 400.

    Granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi w znacznej mierze wyznaczają cieki wodne, w tym rzeki: Bug, Narew, Świsłocz. Ogólna długość odcinka wodnego wynosi ponad 240 km. Od czasu uzyskania w 1991 r. niepodległości Republiki Białorusi od ZSRR współpraca między Polską a Białorusią na wodach transgranicznych nie była uregulowana prawnie. Dążąc do uregulowania prawnego w tym zakresie, strona polska już w roku 2000 wystąpiła z propozycją umowy i z propozycją negocjacji. Po negocjacjach trwających z przerwą ok. 20 lat, tak jak już powiedział mój przedmówca, uzgodniono tekst i w dniu 7 lutego br. w Białowieży podpisano w tej sprawie porozumienie.

    Porozumienie to określa m.in. zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, sposób użytkowania wód transgranicznych, wymianę informacji. W celu realizacji postanowień porozumienia powołana zostanie dwustronna polsko-białoruska komisja do spraw współpracy na wodach transgranicznych. Chciałam zaznaczyć, to już wybrzmiało, że w zakres i cel porozumienia wpisują się przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej w Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej.

    Aktualnie, mimo braku uregulowań prawnych, koszty ponoszone w gospodarce wodnej na wodach transgranicznych z Białorusią są niezbędne i konieczne i są one ponoszone głównie przez stronę polską. Uregulowanie prawne powinno doprowadzić do zwiększenia udziału strony białoruskiej w kosztach inwestycji i utrzymania wód transgranicznych, co jest bardziej korzystne dla Polski.

    Mając na uwadze pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne przedmiotowego porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przyjęcie ustawy o ratyfikacji porozumienia z druku nr 400 i będzie głosował za jej uchwaleniem. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.